1

Nau Khlay Tâm Nau Hôr

1Nau hôr Y-Salômôn, kon bu klâu Y-David, hađăch phung Israel: 2Gay ma bunuyh gĭt văt nau blau mĭn jêh ri nau sâm nti, gay sek uănh nau ngơi bơh nau gĭt rbăng;
3Gay sŏk dơn ntil nau nti bơh nau blau mĭn gay bư nau sŏng, nau di, jêh ri nau n'hêt nanê̆.
4Gay ăn nau blau sek uănh ma phung rluk, jêh ri nau gĭt mĭn âk phung mom ndăm.
5Nđâp nơm gĭt rbăng dơi gŭ iăt tâm ban lĕ, jêh ri nti gay gĭt mĭn lơn; jêh ri nơm gĭt rbăng dơi geh nau blau âk.
6Gay gĭt vât hôr jêh ri nau bu tâm ntĭt nau phung blau mĭn ngơi, jêh ri nau khân păng ngơi nau chroh n'hôr.
7Nau klach yơk ma Yêhôva jêng tơm ma nau gĭt rbăng;
 phung rluk tâm rmot ma nau blau mĭn jêh ri nau bu sâm nti.

Nau Nchră Ma Phung Buklâu Ndăm

8Hơi kon, iăt hom nau mbơ̆ may sâm nti may, jêh ri lơi ta dun ôh nau mê̆ may nti;
9yor lah nau nây jêng rvang kao si ueh ma bôk may, jêh ri ndơ ueh văn trôko may.
10Hơi kon, tơlah phung tih ŭch ndơm may, lơi may tông ôh.
11Tơlah khân păng lah: "Văch ndrel ma hên, ăn he kâp pling mham păng, ƀư ndrap kâp lơh ma nơm mâu geh nau tih ôh.
12Nâm bu Ƀon Phung Khĭt, ăn he rvăn mlâm glŏm rêh khân păng nâm bu phung trŭnh ma ntu môch.
13He mra dơi geh ăp ntil drăp khlay, prăp bêng ngih vâl he lĕ đơ ndơ pit in.
14Sŏk hom drăp khân may ăn ndrel ma hên, lĕ rngôch he mra geh kanŏng du dŭng prăk dơm."
15Hơi kon, lơi hăn ndrel ôh ma khân păng, nkân hom jâng khân may lơi tĭng ndô̆ trong khân păng;
16Yor lah jâng khân păng nchuăt ran ŭch ƀư nau mhĭk jêh ri khân păng ndal ƀư pling mham bu ro.
17Yor lah drăng dơm dam yơh nhuăl tanăp phung sĭm och saơ.
18Ƀiălah phung aơ gŭ kâp ŭch pling mham khân păng nơm, khân păng ƀư ndrap gay ƀư mhĭk nau rêh khân păng nơm.
19Nây yơh jêng trong ma lĕ rngôch phung ŭch ƀư nau mhĭk kơnh sa drăp ndơ; phung rŏng ma drăp ndơ mra ƀư roh nau rêh khân păng nơm.

Nti Ma Nau Blau Mĭn

20Nau blau mĭn nter rŏ trong sâng, păng nter tâm nklang ngih trăch drăp;
21păng kuăl tâm ntŭk rdjŭm trong, păng ngơi ta mpông ƀon toyh jêh ri tâm trôm ƀon.
22Păng lah: "Hơi phung rluk, ndah nâm jŏ khân may mra rŏng nau jêng rluk"
 Ndah nâm jŏ phung mưch mra maak ma nau khân păng mưch, jêh ri phung rluk tâm rmot ma nau blau mĭn?
23Gŭ iăt nau gâp nduyh, aơ, gâp mra nkhŭt Brah Huêng gâp mĭn ma khân may;
 Gâp mra ăn khân may gĭt nau gâp ngơi."
24Yorlah gâp kuăl jêh ri khân may dun, mâu ŭch iăt ôh; gâp vơch ti jă may, jêh ri mâu geh ôh nơm chrê ma nau nây.
25Ƀiălah khân may dun lơi lĕ rngôch nau gâp ntĭm nti.
 Jêh ri mâu sŏk dơn ôh nau gâp nduyh.
26Yor ri dôl khân may geh nau rêh ni, gâp mra gơm;
 gâp mra mưch tơlah geh nau krit klach tât ma khân may.
27Tơlah nau klach tât ma khân may nâm bu phŭt chuănh, jêh ri nau rêh ni tât ma khân may nâm bu sial vănh blông tơlah geh nau uh ah jêh ri nau rngot tât ma khân may.
28Rnôk nây khân păng ma kuăl gâp, ƀiălah gâp mâu mra plơ̆ lah ôh; khân păng mra joi gâp ma lĕ nuih n'hâm, ƀiălah khân păng mâu mra saơ gâp ôh.
29Yorlah khân păng tâm rmot jêh ma nau gĭt vât, jêh ri mâu săch ôh nau klach yơk ma Yêhôva.
30Mâu dơm ôh tĭng nau gâp ntĭm nti jêh ri tâm rmot lĕ rngôch nau gâp nduyh.
31Yor nây khân păng mra sa play tĭng nâm trong khân păng tĭng, jêh ri hơm ma nau khân pĕ nau ndơm.
32Phung rluk khĭt yorlah khân păng tĭng trong kue jêh ri khân păng mâu chrê ôh mra ƀư rai khân păng.
33Ƀiă mbu nơm gŭ iăt gâp mra gŭ nđơh rngêt jêh ri mra gŭ đăp mpăn mâu klach ma nau mhĭk ôh."