1

Kia Tễ Santoiq Pali Panha

1Nâi la máh santoiq pali panha Sa-lamôn, con samiang Davĩt, puo cũai I-sarel. 2Tâng saráq nâi bữn santoiq pali panha yỗn anhia dáng raloaih tễ kia ŏ́c rangoaiq cớp tễ santoiq tĩeih atỡng yarũ lứq, dŏq chuai yỗn anhia dáng raloaih tễ ŏ́c yarũ ki. 3Máh santoiq pali panha arĩen yỗn anhia dáng tễ táq pỡq yỗn rangoaiq tâng dỡi tamoong anhia, cớp cỡt cũai tanoang tapứng, táq ranáq pĩeiq o, cớp ranáq tanoang o. 4Santoiq pali panha táq yỗn cũai tỡ bữn rien têq dáng, cớp táq yỗn cũai póng dáng táq ranáq yỗn carsĩat o.
5Máh santoiq pali panha nâi têq chuai cũai rangoaiq yỗn dáng sa‑ữi lứq ễn, cớp sadoi rana yỗn cũai ca dáng sa‑ữi 6dŏq alới têq dáng raloaih ŏ́c yarũ tễ santoiq pali panha cớp ŏ́c sacâm satếh; cớp yỗn alới dáng máh santoiq cartooq tễ santoiq cũai rangoaiq atỡng.

Santoiq Tĩeih Atỡng Máh Cũai Póng

7Nỡm ŏ́c roan rangoaiq la yám noap Yiang Sursĩ. Ma máh cũai sacũl tỡ bữn ramíng loâng tễ ŏ́c roan rangoaiq, cớp alới tỡ ễq rien.
8Con cứq ơi! Cóq mới trĩh máh santoiq mpoaq patâp, cớp chỗi táh máh santoiq mpiq mới atỡng. 9Máh santoiq alới atỡng mới cỡt samoât khán nêuq noau apưng tâng plỡ, tỡ la riang chúc acuac raléh-yéh tâng tacong mới.
10Con cứq ơi! Khân máh cũai lôih ễ radững mới, mới chỗi táq puai machớng alới. 11Dốq alới radững neq: “Pỡq cớp hếq núh! Pỡq crŏ́q táq máh cũai khũn mantoat, cớp cachĩt alới yỗn thrưong mứt hái! 12Hái lứq lưn mumoong alới, cớp cutớl alới tâng prúng sarŏ́ng. 13Tỗp hái lứq ramóh máh crơng bữn kia sa‑ữi, chơ pũr achu yỗn poân dống hái. 14Pỡq ỡt cớp hếq núh! Hếq lứq tampễq crơng hếq tuoiq yỗn mới hỡ.”
15Con cứq ơi! Mới chỗi pỡq cớp alới; cóq mới viaq yơng tễ ranáq alới. 16Alới coâp lứq ễ táq ranáq sâuq. Alới hớl tháng ễ cachĩt cũai. 17Khân yoang alieiq dŏq to chớm, ma chớm hữm nhũang, ki alieiq tỡ bữn cỡt kia ntrớu. 18Máh cũai táq ranáq ngkíq, ĩn alới to rêu dŏq sarớt tacong alới bữm. 19Machớng ki tê, cũai tuoiq crơng cũai canŏ́h, dỡi tamoong án cỡt pứt.

Sưong Tễ Ŏ́c Roan Pau Atỡng Tâng Máh Rana

20Cóq tamứng nơ! Sưong tễ ŏ́c rangoaiq pau tâng máh rana cớp tâng dỗng. 21Sưong ki ralông toâq máh ngoah toong viang vil, pỡ ntốq cũai proai dốq rôm cớp tampống parnơi, pai neq:
22“Máh cũai sacũl ơi! Noâng dũn máh léq anhia cỡt sacũl? Noâng dũn máh léq anhia yoc ễ saryễ tỡ ễq rien yỗn cỡt rangoaiq? 23Cóq anhia tamứng toâq cứq catoaih atỡng; cứq ễ tĩeih ŏ́c o yỗn anhia, cớp ễ sacrai ŏ́c rangoaiq yỗn anhia. 24Cứq khoiq arô anhia, cớp mơi yỗn anhia toâq, ma anhia tỡ bữn ta‑ỡi; cứq cuvoiq ớn anhia toâq, ma anhia tỡ bữn ramíng loâng. 25Anhia táq ngứl-ngungứl tháng tễ santoiq cứq tĩeih atỡng, cớp tỡ ễq yỗn cứq nhoac-anhoai anhia. 26Yuaq ngkíq, toâq anhia ramóh túh coat, cứq lứq cacháng ayê chóq anhia. Toâq anhia ngcŏh ayín, cứq atữl anhia. 27Máh ŏ́c cuchĩt pứt toâq pỡ anhia ariang cuyal rapuq, cớp ŏ́c rúng pứt tamplán tháng toâq pỡ anhia ariang cuyal avêng; anhia lứq bữn ŏ́c túh ngua cớp ŏ́c túh coat. 28Bo ki anhia lứq arô cứq, ma cứq tỡ ễq ta‑ỡi; anhia chi-chuaq cứq dũ ntốq, ma anhia tỡ bữn tamóh. 29Anhia tỡ ễq rien, cớp anhia tỡ ễq trĩh Yiang Sursĩ. 30Anhia tỡ ễq tamứng loâng santoiq cứq tĩeih atỡng, cớp anhia tỡ bữn míng loâng toâq cứq sưoq anhia. 31Cỗ tian ngkíq, anhia lứq bữn roap cóng puai máh ranáq sâuq anhia khoiq táq. 32Máh cũai sacũl cuchĩt cỗ tian alới ŏ́q ŏ́c rangoaiq; ŏ́c cuchĩt pứt toâq pỡ alới cỗ tian alới tỡ bữn ramíng ntrớu. 33Ma cũai aléq trĩh cứq, cũai ki bữn ỡt plot ien. Án tỡ bữn clơng ngcŏh ŏ́c croŏq criat toâq pỡ án.”