22

1Nau lư n'găr ueh jêng ueh lơn ma drăp ndơ âk;
 jêh ri nau bu vơt rom jêng khlay lơn ma prăk jêh ri mah.
2Phung ndrŏng jêh ri phung ndĭt trơi tâm mâp ndrel dadê;
 Yêhôva hŏ rhăk njêng lĕ bar khân păng.
3Bunuyh gĭt nau saơ da dê nau mhĭk djơh, jêh ri du krap.
 Ƀiălah bunuyh rluk n'ho hăn rlet panăp jêh ri dơn nau rêh ni.
4Nau nkhôm ma nau dêh rhêt jêh ri klach yơk ma Yêhôva jêng nau ndrŏng,
 nau bu yơk, jêh ri nau rêh.
5Lok rting jêh ri dăk sân gŭ ta trong bunuyh djơh,
 mbu mât njrăng huêng păng nơm mra der ngai bơh trong nây.
6Sâm nti du huê kon se jê̆ trong khân păng mra tĭng, jêh ri tơlah păng ranh,
 păng mâu mra chalơi ôh trong nây.
7Bunuyh ndrŏng jêng kôranh ma phung ndĭt trơi jêh ri mbu moh manh dăn jêng dĭk ma nơm ăn manh.
8Mbu nơm srih nau mâu di mra rek tât nau rêh ni.
 Jêh ri mâng rvĕ nau păng ji nuih mra pă (deh).
9Mbu nơm uănh ma nau yô̆ mra geh nau ueh lăng,
 yor lah păng tâm pă ăn ndơ sông sa păng ma phung o ach.
10Mprơh lơi bunuyh mơng mưch, pôri nau tâm lah, tâm djrel mra roh;
 nau tâm rlăch jêh ri nau suai rak mra lôch.
11Mbu rŏng ma nuih n'hâm kloh rsang jêh ri ngơi ma nau yô̆ mra dơi jan jiăng đah hađăch.
12Măt Yêhôva mât mray bunuyh gĭt rbăng,
 ƀiălah păng ngroh lơi nau phung ƀlêp ƀlêr ngơi.
13Bunuyh ƀlao lah:
 "Geh du mlâm yau mŭr padih ri?
 Gâp mra khĭt ta trong."
14Trôm mbung bu ur văng tĭr jêng ntu jru ngăn,
 nơm Yêhôva ji nuih mra tŭp tâm trôm nây.
15Nuih n'hâm kon se bêng ma nau rluk,
 ƀiălah nau nkra ma mâng mprơh nau rluk nây ăn ngai đah păng.
16Mbu nơm tŭn jot bunuyh ndĭt trơi gay ăn ndrŏng păng nơm,
 jêh ri blŏl ma bunuyh ndrŏng, lĕ bar mra jêng ndĭt trơi da dê.

Pe Jê̆t Ntil Nau Ngơi Blau Mĭn

17Rkêng tôr, jêh ri iăt hom nau phung blau mĭn ngơi,
 nti hom nau gĭt mĭn bơh gâp.
18Yorlah may mra maak tơlah may djôt prăp nau nây tâm nuih n'hâm,
 jêh ri may dơi rŏ mro nau nây.
19Nar aơ gâp hŏ ăn ma may gĭt nau nây;
 gay ma may gĭt nsing ma Yêhôva.
20Mâu hĕ gâp hŏ chih jêh ma may pe jê̆t ntil nau ngơi di jêng nau sâm nti nau gĭt mĭn.
21Nti ăn may gĭt nau di jêh ri nau nanê̆ ngăn,
 gay ăn may dơi plơ̆ lah ma nau n'hêl nanê̆ ma nơm prơh may hăn?
22Lơi sŏk ntŭng ôh ndô ndơ bunuyh o ach yorlah păng jêng nơm ndĭt trơi.
 Tâm ban đŏng lơi tŭn jot ôh nơm rêh ni ta mpông pêr.
23Yorlah Yêhôva mra koh dŏng mpeh khân păng,
 jêh ri Păng mra sŏk rhuăt ndơ phung pit in jêh ndô ndơ khân păng.
24Lơi ta ƀư mĭt jiăng ôh đah bunuyh janh,
 mâu lĕ hăn ndrel ma bunuyh gơnh ji nuih,
25klach lah may kơt tĭng trong păng,
 jêh ri huêng may mra geh dăk.
26Lơi jêng ôh nâm bu phung ton ƀư nau tâm rnglăp mâu lah jêng nơm râng an ma rnon bu.
27Tơlah may mâu geh ndơ trok rnon,
 moh khlay ăn roh dơm bu sŏk sưng bêch may?
28Lơi ta trơn ôh n'har neh ơm kăl e phung chô che may hŏ tâm nal jêh.
29May lĕ saơ đŏng bunuyh gơih tâm nau kan păng pah?
 Păng mra gŭ panăp phung hađăch, păng mâu mra gŭ ôh panăp phung jê̆.