22

  1Tốt danh hơn giàu có;
   Ân phúc hơn vàng bạc.
  2Người giàu, kẻ nghèo đều có chung một điều:
   CHÚA tạo nên cả hai.
  3Người khôn ngoan thấy tai họa và tránh khỏi,
   Nhưng người ngu dại cứ đi lên và lâm nạn.
  4Phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ CHÚA,
   Là giàu có, vinh dự và sự sống.
  5Gai góc và cạm bẫy ở trên đường kẻ gian tà;
   Người nào gìn giữ linh hồn mình tránh xa chúng.
  6Hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo,
   Để khi về già chúng cũng không đi lạc.
  7Người giàu cai trị kẻ nghèo
   Và kẻ nào vay mượn là đầy tớ của kẻ cho mượn.
  8Kẻ nào gieo bất công sẽ gặt tai họa,
   Và cây gậy giận dữ của nó sẽ gãy.
  9Người nào có mắt nhân từ sẽ được phước,
   Vì người cho kẻ nghèo bánh của mình.
  10Hãy đuổi kẻ nhạo báng đi thì sự tranh cãi sẽ đi khỏi;
   Sự cãi cọ và sỉ nhục cũng chấm dứt.
  11Ai yêu mến tấm lòng trong sạch và môi miệng ân nghĩa
   Sẽ được kết bạn với vua,
  12Con mắt CHÚA gìn giữ người hiểu biết,
   Nhưng Ngài đánh đổ lời của kẻ phản bội.
  13Kẻ lười biếng nói: có con sư tử ở ngoài đó;
   Tôi sẽ bị giết ở ngoài đường.
  14Miệng của người đàn bà ngoại tình là cái hố sâu;
   Kẻ bị CHÚA giận sẽ rơi vào đó.
  15Sự ngu dại buộc vào lòng trẻ thơ,
   Nhưng con roi kỷ luật đuổi điều ấy xa khỏi nó.
  16Người nào áp bức người nghèo để làm giàu và hối lộ cho người giàu,
   Cả hai sẽ trở nên nghèo khổ.

Những Lời Của Người Khôn Ngoan

  17Hãy nghiêng tai, hãy lắng tai nghe lời của người khôn ngoan;
   Hãy để tâm con vào tri thức của ta.
  18Vì con sẽ cảm thấy vui thích khi con giữ nó trong lòng,
   Và sẵn sàng giữ nó trên môi miệng con.
  19Ngày nay ta đã cho chính con biết điều đó;
   Để con sẽ đặt sự tin cậy nơi CHÚA.
  20Ta đã không viết cho con ba mươi điều hay,
   Tức là những lời cố vấn và tri thức sao?
  21Dạy con biết những lời đúng và chân thật,
   Để con có thể đáp lời
   Người sai phái con.
  22Chớ bóc lột người nghèo vì họ nghèo khó;
   Cũng đừng áp bức người cùng khốn nơi cổng thành;
  23Vì CHÚA sẽ binh vực họ,
   Và sẽ đoạt mạng sống những kẻ ức hiếp họ.
  24Chớ làm bạn với người nóng tính,
   Đừng kết giao với kẻ hay giận dữ;
  25E rằng con học theo đường lối nó,
   Và linh hồn mình bị mắc bẫy chăng.
  26Chớ như người bắt tay bảo đảm
   Hay bảo lãnh nợ.
  27E rằng giường con sẽ bị tịch thu
   Nếu con không có tiền trả nợ.
  28Chớ dời cột ranh giới xưa
   Mà tổ tiên con đã dựng;
  29Con có thấy người cần mẫn trong công việc mình không?
   Người ấy sẽ đứng trước mặt các vua,
   Chứ không đứng trước mặt những người tầm thường đâu.