22

1Klei hing ang jăk jing yuôm hĭn kơ lu ngăn drăp,
   klei arăng khăp hơiêng jing yuôm hĭn kơ prăk leh anăn mah.
  2Phung mdrŏng leh anăn phung ƀun ƀin bi mâo sa klei mbĭt:
   Yêhôwa mjing jih diñu dua.
  3Mnuih thâo mĭn ƀuh klei jŭ jhat leh anăn đuĕ dăp,
   ƀiădah mnuih mluk hlŏng nao phă anăp leh anăn tŭ klei knap mñai.
  4Klei mưn kơ klei luă gŭ leh anăn klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa
   jing klei mdrŏng, klei arăng mpŭ, leh anăn klei hdĭp.
  5Mâo êruê leh anăn kđông ti êlan mnuih ƀai,
   hlei pô mgang mngăt ñu pô srăng đuĕ kbưi mơ̆ng êlan anăn.
  6Bi hriăm hđeh thâo êlan ñu srăng tui hlue,
   leh anăn tơdah ñu mduôn ñu amâo srăng weh ôh mơ̆ng êlan anăn.
  7Mnuih mdrŏng jing khua kơ phung ƀun ƀin,
   leh anăn hlei pô čan jing hlŭn kơ pô brei čan.
  8Hlei pô rah klei amâo kpă srăng wiă klei knap mñai,
   leh anăn giê hnuăt klei ñu ngêñ srăng joh hĕ.
  9Mnuih thâo pap srăng mâo klei jăk jĭn,
   kyuadah ñu bi mbha brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ñu kơ phung ƀun ƀin.
  10Suôt hĕ mnuih kreh mưč leh anăn klei bi mneh msao srăng ruê̆,
   klei bi tăng leh anăn klei dlao wač srăng tuč.
  11Mtao srăng ngă mah jiăng
   hŏng hlei pô khăp kơ ai tiê êngeh leh anăn blŭ hŏng klei pap.
  12Ală Yêhôwa mgang klei thâo mĭn,
   ƀiădah Ñu bi luč klei phung lhiăr blŭ.
  13Mnuih alah lač, “Mâo sa drei êmông gu ti tač!
   Tơdah kâo kbiă, ñu srăng bi mdjiê kâo ti êlan.”
  14Ƀăng êgei mniê knhông jing ƀăng êlam snăk,
   pô Yêhôwa ngêñ srăng lĕ hlăm ƀăng anăn.
  15Ai tiê hđeh bŏ hŏng klei mluk,
   ƀiădah klei mkra hŏng giê srăng bi kbưi klei mluk anăn.
  16Hlei pô ktư̆ juă mnuih ƀun ƀin čiăng bi mdrŏng ñu pô,
   leh anăn hlei pô brei ngăn sun kơ mnuih mdrŏng jih dua srăng truh kơ klei kƀah sơăi.

Tlâo Pluh Mta Klei Blŭ Thâo Mĭn

  17Mđing knga leh anăn dôk hmư̆ klei phung thâo mĭn blŭ,
   hriăm bĕ klei kâo mtô.
  18Kyuadah srăng jing mơak tơdah ih djă pioh klei anăn hlăm ai tiê ih,
   leh anăn tơdah ih dưi lŏ răk klei anăn.
  19Kâo bi êdah leh klei anăn kơ ih hruê anei
   čiăng kơ ih thâo knang kơ Yêhôwa.
  20Amâo djŏ hĕ kâo čih leh kơ ih tlâo pluh
   klei blŭ djŏ kơ klei bi hriăm leh anăn klei thâo mĭn,
  21čiăng hưn kơ ih klei djŏ leh anăn klei sĭt nik,
   čiăng kơ ih dưi lŏ wĭt lač hŏng klei sĭt nik kơ pô tiŏ nao ih?

  22Đăm tlĕ ôh dŏ dô pô ƀun ƀin kyuadah gơ̆ jing pô ƀun ƀin,
   leh anăn đăm ktư̆ juă ôh pô knap mñai ti ƀăng jang.
  23Kyuadah Yêhôwa srăng mgang klei digơ̆,
   leh anăn Ñu srăng plah mă mnơ̆ng phung plah mă leh dŏ dô digơ̆.

  24Đăm ngă mah jiăng ôh hŏng mnuih krêñ,
   kăn nao rei mbĭt hŏng mnuih djăl ăl,
  25huĭdah ih hriăm tui êlan ñu,
   leh anăn mngăt ih djŏ kđông.

  26Đăm jing ôh phung ƀuăn ngă klei bi mguôp amâodah
   đăm jing pô rơ̆ng kơ nư arăng ôh,
  27Tơdah ih amâo mâo mnơ̆ng dưi tla,
   ya yuôm ih luč jhưng pĭt ih?

  28Đăm bi mlih ôh knông lăn hđăp
   phung aê ih bi kčah leh.

  29Ih ƀuh mơ̆ sa čô mnuih mbruă?
   Ñu srăng dôk ti anăp phung mtao,
   ñu amâo srăng dôk ôh ti anăp phung ƀuôn sang.