24

  1Ðừng ganh tị với phường gian ác,
  Cũng đừng mong cộng tác với chúng làm gì;
  2Vì tâm trí chúng cứ toan tính chuyện bạo tàn,
  Và môi miệng chúng nói toàn những lời gây thương tổn.
  3Nhờ khôn ngoan nhà cửa được xây dựng,
  Nhờ thông sáng nhà cửa được kiến lập vững vàng;
  4Nhờ tri thức các phòng được đầy dẫy
  Những của cải vừa quý lại vừa sang.
  5Người khôn ngoan quả có sức lực,
  Người tri thức quyền lực càng gia tăng.
  6Con hãy dùng mưu chước khôn ngoan mà đánh giặc,
  Con phải nhờ nhiều mưu sĩ giỏi mới có chiến thắng đem về.
  7Sự khôn ngoan thật quá cao xa đối với kẻ dại dột,
  Ở cổng thành nó chẳng có thể mở miệng nói thành lời.

  8Kẻ nào mưu tính làm điều ác
  Sẽ bị gọi là một kẻ có thủ đoạn độc ác.
  9Hoạch định chương trình để làm chuyện dại dột là có tội;
  Kẻ nhạo báng bị mọi người ghê tởm.

  10Nếu con ngã lòng trong ngày gặp nghịch cảnh,
  Sức lực con quả thật quá yếu.
  11Hãy giải cứu những kẻ đang đi vào chỗ chết,
  Hãy giữ mạng những kẻ lảo đảo bước đến chỗ hành hình.
  12Vì nếu con nói, “Này, chúng tôi nào hay biết chuyện ấy.”
  Ðấng cân nhắc lòng người há không biết lòng con sao?
  Ðấng gìn giữ linh hồn con há không biết linh hồn con sao?
  Ngài há chẳng báo trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm sao?

  13Con ơi, hãy ăn mật ong, vì nó ngon ngọt lắm,
  Những giọt mật nhểu ra từ tàng ong sẽ làm ngọt lịm lưỡi con,
  14Hãy biết rằng khôn ngoan cũng ngọt như thế đối với linh hồn;
  Nếu con tìm được khôn ngoan, con sẽ có một tương lai tốt đẹp,
  Hy vọng con sẽ không bị gãy đổ nửa chừng.

  15Hỡi kẻ gian ác, chớ nằm đó rình rập nhà người ngay lành;
  Ðừng xâm phạm nơi an nghỉ của người công chính.
  16Vì dù họ ngã đến bảy lần, họ cũng sẽ đứng dậy;
  Nhưng kẻ gian ác chắc chắn sẽ bị tai họa diệt mất.

  17Ðừng vui mừng khi kẻ thù con ngã quỵ,
  Lòng con chớ hân hoan khi nó thất thế sa cơ.
  18Nếu không, CHÚA sẽ thấy điều đó, và Ngài sẽ chẳng đẹp lòng,
  Rồi Ngài sẽ ngưng cơn thịnh nộ đang giáng trên nó.

  19Ðừng nổi giận vì những người gian ác,
  Chớ phân bì khi kẻ ác thành công.
  20Vì kẻ ác sẽ không có tương lai,
  Ðèn kẻ ác sẽ nay mai tắt lịm.

  21Con ơi, hãy kính sợ CHÚA và tôn kính vua,
  Ðừng nhập bọn với đám người phản nghịch.
  22Vì tai họa của chúng sẽ thình lình vụt đến;
  Ai biết sự tàn khốc sẽ ra sao khi CHÚA và vua cùng phạt chúng?

Những Lời Khuyên Bảo Khác của Người Khôn Ngoan

  23Ðây cũng là những lời nói của người khôn ngoan:
  Thiên vị khi xét xử là điều không tốt.
  24Ai nói với kẻ ác rằng, “Ngươi vô tội,”
  Kẻ ấy sẽ bị dân nguyền rủa và các dân khác ghê tởm.
  25Nhưng người nào quở phạt kẻ ác sẽ được đẹp lòng thiên hạ,
  Và phước hạnh sẽ đến với người ấy.
  26Lời đối đáp hay và chân thật,
  Giống như một nụ hôn trên môi.

  27Hãy sắp đặt công việc của con ở bên ngoài,
  Hãy chuẩn bị mọi việc của con ngoài đồng ruộng cho chu tất;
  Rồi sau đó mới bắt đầu xây cất nhà cửa cho con.

  28Ðừng làm chứng nghịch lại người khác mà không có chứng cớ,
  Ðừng dùng môi con nói những lời dối trá hại người.
  29Con đừng nói, “Ta sẽ làm cho nó như nó đã làm cho ta;
  Ta sẽ báo trả nó những gì nó đã làm, cho nó biết.”

  30Ta có đi ngang qua cánh đồng của một kẻ biếng nhác,
  Ta có đi ngang qua vườn nho của một kẻ chẳng biết nghĩ suy,
  31Ta nhìn thấy gai từng bụi mọc tràn lan khắp chốn,
  Mặt đất phủ đầy cỏ dại gai rừng, còn tường đá đã ngã đổ.
  32Thấy như thế ta chạnh lòng suy nghĩ,
  Ta nhìn xem và gẫm được một bài học ở đời:
  33Ngủ một chút, ngủ nướng thêm một chút,
  Khoanh tay nằm nghỉ một chút,
  34Thì cái nghèo sẽ vụt đến như bị tên cướp bất chợt tấn công,
  Và cái thiếu sẽ ập đến như bị quân thù đầy vũ trang tập kích.