28

1Dù không người đuổi, kẻ ác cắm đầu chạy,
Còn người ngay như sư tử can trường.
2Xứ nào nhiều tội lỗi,
Xứ đó có nhiều lãnh tụ.
Nhưng một lãnh tụ thông sáng công minh
Sẽ làm cho xứ được ổn định.
3Người nghèo khó bóc lột kẻ nghèo nàn
Khác nào mưa lụt quét sạch mùa màng.
4Kẻ bỏ pháp luật đề cao tội ác,
Người giữ pháp luật thanh trừng gian tặc.
5Kẻ ác chẳng lưu tâm đến công lý,
Người tôn thờ Chúa biết rõ công lý là gì.
6Thà nghèo mà ngay thật còn hơn giàu mà bất chính.
7Con khôn ngoan tôn trọng luật pháp,
Đứa kết bạn côn đồ, gây nhục cho cha.
8Tài sản của người cho vay nặng lãi
Lại rơi vào tay người biết thương hại kẻ nghèo.
9Người coi thường luật lệ,
Cầu nguyện Thượng Đế không nghe.
10Ai quyến rũ người lành làm ác.
Sẽ rơi vào bẫy chính mình đã chăng,
Còn người ngay lành vẫn hưởng phúc lạc.
11Kẻ giàu thường tự thấy mình khôn ngoan,
Nhưng người nghèo sáng dạ nhìn suốt thực hư.
12Khi người liêm chính nắm quyền, mọi người đều hân hoan;
Khi kẻ ác nổi dậy, ai nấy lo ẩn trốn tán loạn.
13Người che giấu lỗi mình sẽ không được may mắn thịnh vượng
Nhưng nếu thú nhận và từ bỏ tội sẽ được
Thượng Đế xót thương.
14Người kính sợ Thượng Đế luôn hưởng hạnh phúc,
Kẻ rắn lòng, bất chính thường bị tai họa.
15Kẻ ác cai trị làm dân nghèo khốn khổ
Như gặp gấu đuổi như bị sư tử vồ.
16Một ông hoàng ngu dốt bóc lột dân mình,
Một lãnh tụ muốn tồn tại, phải liêm chính.
17Kẻ sát nhân luôn bị lương tâm dày vò,
Chạy ẩn mình nơi vực thẳm hố sâu,
Hố sâu ấy là mồ, đừng ai ngăn nó!
18Người ngay được cứu khỏi tai vạ,
Còn kẻ gian tà phải bị sa ngã.
19Canh tác chuyên cần, no đầy thịnh vượng,
Theo phường lười biếng, đói nghèo xác xơ.
20Người trung tín hưởng nhiều phúc hạnh,
Vội lo làm giàu, thất bại đến nhanh.
21Thiên vị là xấu, bất kể lý do gì;
Có người chỉ vì một miếng bánh mà thiên vị.
22Người tham lam chạy theo của cải làm giàu,
Chẳng ngờ nghèo khó bất chợt theo sau.
23Đến cuối cùng, người ta sẽ phân định
Và biết ơn người nói thẳng hơn dua nịnh.
24Ăn cắp cha mẹ mà nói: "Đâu tội vạ gì!"
Chẳng khác đồng lõa với thổ phỉ.
25Kiêu căng gây tranh cạnh,
Tin cậy Chúa sẽ được hưng thạnh.
26Kẻ ngu xuẩn tự thị tự mãn,
Ai khôn sáng mới được an toàn.
27Người phân phát tài sản cho kẻ nghèo, chẳng hề túng bấn,
Nhưng miệng đời nguyền rủa kẻ bịt mắt trước cảnh cơ bần.
28Khi kẻ ác hưng thịnh, người lành ẩn tránh,
Khi kẻ ác suy đồi, người lành gia tăng.