29

  1Người nào thường bị quở trách mà vẫn cứng đầu cứng cổ
  Ắt sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa.
  2Khi người ngay lành lãnh đạo, dân chúng được an vui,
  Nhưng khi kẻ ác cầm quyền, người dân ta thán không kể xiết.
  3Khi con cái yêu mến sự khôn ngoan, cha mẹ mừng vô tả;
  Nhưng đứa con kết bạn với đĩ điếm sẽ phá sạch gia tài.
  4Nhờ theo lẽ công chính, vua làm cho quốc gia mình bền vững,
  Còn vua tham của hối lộ, đất nước sẽ chóng bị tiêu diệt.
  5Ai tâng bốc người nào
  Là giăng cạm bẫy trước bước chân người ấy.
  6Kẻ ác phạm tội là nộp mình vào cạm bẫy,
  Nhưng người ngay lành vẫn an tâm ca hát và vui mừng.
  7Người ngay lành quan tâm đến quyền lợi của người nghèo,
  Nhưng kẻ gian ác chẳng màng gì đến việc ấy.
  8Kẻ nhạo báng gây cho thành bị quân thù phóng hỏa,
  Nhưng người khôn ngoan làm cho cơn thịnh nộ nguôi đi.
  9Nếu người khôn cãi nhau với kẻ dại,
  Kẻ dại sẽ tức giận hoặc chế giễu, và sự việc sẽ không ngừng.
  10Kẻ thích gây đổ máu ghét người thanh liêm trong sạch,
  Nhưng người chính trực biết làm sao giữ mình được an toàn.
  11Kẻ dại dột bộc lộ cơn giận mình ra hết,
  Người khôn ngoan biết kiềm giữ nó trong lòng.
  12Nếu người lãnh đạo thích nghe những lời gian dối,
  Các viên chức dưới quyền rồi sẽ trở thành một bọn ác nhân.
  13Người nghèo khổ và kẻ áp bức có chung một điểm:
  Ðôi mắt của cả hai đều được CHÚA ban ánh sáng cho.
  14Nếu vua cứ theo công lý mà xét xử người nghèo,
  Thì ngôi nước vua ấy sẽ bền vững lâu dài.
  15Roi vọt và lời quở trách sẽ giúp con cái trở nên khôn ngoan,
  Còn đứa con luôn được nuông chiều sẽ làm cho mẹ nó xấu hổ.
  16Khi những kẻ gian ác cầm quyền, tội ác sẽ gia tăng;
  Còn người ngay lành sẽ sống và nhìn xem chúng sụp đổ.
  17Hãy sửa dạy con bạn, nó sẽ cho bạn được an lòng,
  Nó sẽ làm cho lòng bạn được vui thỏa sâu xa.
  18Ðâu không có khải tượng dân sẽ buông tuồng thác loạn;
  Nhưng ai vâng giữ luật pháp thật có phước thay!
  19Chẳng phải chỉ dùng lời nói suông mà tôi đòi sẽ sửa đổi,
  Dù có hiểu rõ ràng, nó cũng chẳng làm theo.
  20Con có thấy kẻ vội vàng phát biểu ý kiến của nó chăng?
  Một kẻ dại dột còn có hy vọng hơn nó.
  21Ai nuôi dưỡng đầy tớ mình từ khi nó còn thơ ấu,
  Lúc lớn lên, nó sẽ như con cái trong nhà.
  22Ai để cho cơn giận của mình điều khiển sẽ dễ gây xung đột,
  Người nóng tánh nhạy giận phạm lầm lỗi nhiều thay.
  23Kẻ kiêu ngạo gây sỉ nhục cho mình,
  Nhưng người có tinh thần khiêm tốn kết cục sẽ được tôn vinh.
  24Ai làm ăn chia chác với kẻ trộm cắp ghét mạng sống mình,
  Người ấy biết sự thật nhưng chẳng dám nói ra.
  25Người hay sợ sẽ dễ sa vào bẫy,
  Nhưng ai tin cậy CHÚA sẽ được an toàn.
  26Lắm người cầu cạnh kẻ cầm quyền để được ân huệ,
  Nhưng công lý cho người ta đến từ CHÚA.
  27Người ngay lành ghê tởm kẻ bất chính;
  Người theo đường công chính lại bị kẻ gian ác gớm ghê.