30

Những Lời Khuyên của A-gu-rơ

1Những lời của A-gu-rơ con trai Gia-kê, những câu cách ngôn.
  Ông ấy than rằng, “Lạy Ðức Chúa Trời! Con mệt mỏi quá.
  Ðức Chúa Trời ôi! Con mệt mỏi quá. Làm sao con chịu nổi?”
  2Thật vậy, tôi là kẻ đần độn hơn mọi người;
  Tôi không được thông sáng như bao nhiêu người khác.
  3Tôi chẳng có dịp học hành để thành người khôn,
  Tôi cũng chẳng có tri thức giống như Ðấng Thánh.
  4Ai đã lên trời rồi xuống trở lại?
  Ai đã thâu gió vào lòng bàn tay?
  Ai đã lấy vạt áo mình bọc nước?
  Ai đã định giới hạn cho chân trời góc bể?
  Danh Ngài là gì, và Con của Ngài tên chi?
  Nếu bạn biết được, xin nói ra đi!

  5Mỗi lời của Ðức Chúa Trời đều là chính xác;
  Ngài là thuẫn khiên che chở cho người tin cậy Ngài.
  6Chớ thêm chi vào những lời Ngài đã phán,
  Kẻo Ngài quở trách bạn, và bạn sẽ bị xem là kẻ nói dối chăng.

  7Con cầu xin Ngài ban cho con hai điều;
  Mong Ngài đừng từ chối trước khi con qua đời:
  8Xin khiến dang xa con những lọc lừa và gian dối,
  Xin cho con đừng nghèo mà cũng đừng giàu.
  Xin nuôi con vừa đủ nhu cầu ẩm thực,
  9Kẻo khi dư dật, con sẽ chối bỏ Ngài, mà rằng, “CHÚA là ai?”
  Hoặc khi quá nghèo, con trộm cắp và làm ô danh Ðức Chúa Trời của con chăng.
  10Ðừng cáo tội một đầy tớ nào với chủ nó,
  Kẻo nó nguyền rủa bạn và bạn sẽ mang mặc cảm tội lỗi chăng.

  11Có những kẻ chưởi rủa cha mình,
  Có những kẻ không cầu phước cho mẹ mình.
  12Có những kẻ cứ cho mình là trong sạch,
  Dù chúng chưa được sạch các ô nhơ.
  13Có những kẻ mà cặp mắt lúc nào cũng ngước lên kiêu ngạo,
  Mí mắt chúng luôn vênh váo kiêu kỳ.
  14Có những kẻ răng như gươm và hàm răng như các con dao,
  Chúng ăn nuốt những người nghèo trên đất và những người bần cùng sống giữa phàm nhân.
  15Con đỉa có hai con gái lúc nào cũng kêu, “Cho nữa! Cho nữa!”
  Có ba điều không khi nào biết đủ,
  Và bốn thứ sẽ không nói, “Ðủ rồi”:
  16Âm phủ,
  Tử cung của người đàn bà son sẻ,
  Trái đất không bao giờ thỏa mãn với số lượng nước nó có,
  Và lửa không bao giờ nói, “Ðủ rồi!”

  17Con mắt nhạo báng cha mình và khinh bỉ mẹ mình sẽ bị quạ trong thung lũng móc ăn và kên kên ăn.

  18Có ba điều lạ lùng quá cho tôi,
  Và bốn chuyện tôi không biết rõ:
  19Ðường của chim phượng hoàng bay trên trời,
  Lối của con rắn bò trên vầng đá,
  Tuyến của chiếc tàu di chuyển giữa đại dương,
  Và cách của người nam gần người nữ.

  20Ðây là những gì người phụ nữ ngoại tình đã làm:
  Nàng ăn rồi chùi mép và nói rằng, “Tôi đâu có làm gì sai.”

  21Có ba điều làm trái đất rúng động,
  Và bốn chuyện nó không chịu nổi:
  22Kẻ tôi tớ được làm vua,
  Kẻ dại dột lại có đầy thực phẩm,
  23Người đàn bà khó ưa có được một người chồng.
  Và kẻ nữ tỳ lại trở thành bà chủ.

  24Có bốn sinh vật nhỏ trên đất,
  Nhưng chúng rất khôn ngoan:
  25Loài kiến chẳng phải là loài có sức mạnh,
  Nhưng chúng biết chuẩn bị lương thực trong mùa hè.
  26Loài thỏ rừng chẳng phải là loài mạnh mẽ,
  Nhưng chúng biết chọn các vầng đá làm nhà ở.
  27Loài cào cào chẳng có vua cai trị,
  Nhưng chúng bay như có đội ngũ hẳn hoi.
  28Loài thằn lằn người ta có thể lấy tay bắt được,
  Nhưng chúng sống trong các cung điện của vua.

  29Ba con vật có vóc dáng đẹp đẽ,
  Và bốn loài có dáng đi oai vệ:
  30Sư tử là con vật dũng mãnh nhất trong các loài thú vật,
  Nó không biết thối lui trước một con thú nào,
  31Con gà trống bước đi cách hiên ngang,
  Con dê đực,
  Và vị vua uy nghi cỡi ngựa giữa ba quân.

  32Nếu bạn dại dột đến độ tự đề cao mình lên,
  Hoặc nếu bạn toan mưu ác, hãy lấy tay bụm miệng bạn lại.
  33Vì ép sữa sẽ làm ra bơ và đánh vào mũi sẽ làm cho phun máu,
  Cũng vậy chọc cho giận sẽ sinh ra tranh cạnh.