30

Lời của vua A-gu-ra

1Lời của A-gu-ra, con trai Gia-kê, nói với Y-thiên và U-can.
2Tôi là người dốt, dốt nhất thiên hạ.
3Mặc dù chưa được học khôn,
Nhưng tôi cũng biết thế nào là thánh thiện.
4Ai đã lên trời, rồi xuống đất?
Ai đã góp gió trong tay, bọc biển trong áo, tạo nên vũ trụ?
Đấng ấy là Ai? Và Con trai Ngài tên gì?
5Mọi lời của Thượng Đế đều nghiệm đúng, là chân lý;
Ngài bảo vệ người đến nhờ Ngài độ trì.
6Đừng thêm gì vào lời của Ngài, kẻo Ngài bắt tội,
Vì người thêm thắt là người nói dối.
7,8Chúa ôi, trước khi con chết, xin cho con hai điều:
-Giúp con khỏi dối trá,
-Đừng bắt con nghèo, cũng đừng cho con giàu,
Xin cho con vừa đủ cần dùng.
9Nếu giàu có dư dật, con sẽ không biết nương nhờ Chúa,
Nếu nghèo khó, con sẽ trộm cắp, làm nhơ nhuốc danh thánh Chúa.
10Chớ gièm pha người giúp việc với chủ người ấy,
Người sẽ nguyền rủa ta vì tội lỗi chính ta tạo lấy.
11Có người rủa cha, mắng mẹ.
12Có người tự thấy mình trong trắng,
Nhưng chưa được rửa sạch ô uế.
13Có người đôi mắt kiêu căng,
Với cái nhìn khinh người.
14Có người răng sắc như gươm, hàm răng như dao,
Để nhai ngấu nghiên người nghèo, ăn nuốt người thiếu thốn.
15,16Có hai thứ chẳng biết chán đòi thêm mãi, như đỉa.
Không, có ba; không, có bốn thứ:
Âm phủ,
Lòng dạ son sẻ,
Đất khô,
Lửa.
17Mắt của người chế nhạo cha, khinh bỉ mẹ,
Sẽ bị quạ móc và phụng hoàng nuốt tươi!
18,19Có ba điều phi thường tôi không hiểu nổi. Không, có bốn:
Đường phụng hoàng bay trên không,
Lối rắn bò trên đá,
Đường tàu chạy trên biển,
Và đường tình ái giữa nam nữ.
20Còn thêm một điều nữa: Người đàn bà ngoại tình,
Phạm tội xong, chùi miệng nói: Tôi có làm gì đâu?
21-23Có ba điều làm đất rung chuyển không đứng nỗi. Không, có bốn:
Người nô lệ lên làm vua,
Kẻ ngu xuẩn no đầy thịnh vượng,
Người đàn bà ghen ghét lấy được chồng,
Đứa tớ gái lên làm bà chủ.
24-28Có bốn loài vật tuy nhỏ bé nhưng khôn ngoan:
Con kiến là loài yếu ớt, dự trữ thực phẩm suốt mùa hạ,
Con thỏ rừng nhỏ bé biết trú mình trong hốc đá,
Con châu chấu tuy không có lãnh tụ, nhưng bay thành đội ngũ, Con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được, ở cả trong đền vua.
29-31Có ba loài vật, dáng đi oai vệ, đẹp đẽ. Không, có bốn:
Con sư tử, chúa sơn lâm, chẳng lùi bước trước loài nào cả,
Con công,
Con dê dực,
Và vua khi đi duyệt binh.
32Nếu ai vì ngu dại mà tự kiêu hoặc mưu đồ việc ác,
Phải biết xấu hổ, lấy tay che miệng lại,
Đừng khoác lác về việc mình làm.
33Đánh sữa ra bơ, đấm mũi chảy máu;
Chọc cơn giận, sinh cãi nhau.