3

1Này con, đừng quên phép tắc ta,
Lòng con hãy giữ mệnh lệnh ta,
2Nhờ đó, con thêm được nhiều ngày.
Tuổi thọ và bình an.
3Đừng để nhân từ, chân thật xa lìa con,
Hãy đeo vào cổ, ghi vào lòng.
4Như thế, trước mặt Thượng Đế và loài người
Con được ân huệ và sự hiểu biết chính đáng,
5Hãy hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu,
Đừng tựa vào sự hiểu biết riêng.
6Hãy nhận biết Chúa trong mọi việc,
Ngài sẽ hướng dẫn con.
7Đừng khôn ngoan theo mắt mình,
Hãy kính sợ Chúa Hằng Hữu, xa lánh điều ác.
8Như thế rốn con lành mạnh Xương con cứng cáp
9Hãy dùng tài sản và hoa lợi đầu mùa,
Tôn vinh Chúa Hằng Hữu.
10Như thế kho thóc con đầy dẫy,
Thùng chứa tràn ngập rượu mới.
11Này con, đừng coi thường sự sửa phạt của Chúa Hằng Hữu,
Đừng bực mình khi Ngài trừng trị.
12Vì Chúa Hằng Hữu sửa dạy người Ngài thương yêu,
Như cha đối với con yêu dấu.
13Phúc cho người tìm được khôn ngoan thông sáng;
14Vì được nó quý hơn được bạc,
Hữu ích hơn được vàng mười.
15Khôn ngoan quý hơn hồng ngọc,
Không bảo vật nào sánh kịp.
16Tay phải của khôn ngoan có trường thọ,
Còn tay trái có giàu sang và vinh dự.
17Các đường của khôn ngoan đều thích thú,
Mọi nẻo của nó đều an vui.
18Nó là cây vĩnh sinh cho người nắm lấy,
Và hạnh phúc cho ai giữ chặt.
19Chúa Hằng Hữu do khôn ngoan sáng tạo đất,
Và do thông sáng thiết lập trời.
20Do tri thức Ngài, vực thẳm mở toang
Và mây đọng thành sương.
21Này con, hãy giữ khôn ngoan thật và suy xét
Đừng để nó xa tầm mắt con.
22Nó là sức sống trong tâm hồn
Là trang sức duyên dáng nơi cổ con.
23Nhờ đó, con tiến bước an toàn,
Chân con không vấp ngã.
24Khi nằm, con không phải lo ra,
Vừa đặt lưng, con đã ngon giấc.
25Khi thấy kẻ ác gặp tai họa hay hủy diệt bất ngờ,
Con không cần phải hoang mang lo sợ,
26Vì Chúa Hằng Hữu, Đấng con tin cậy
Sẽ giữ chân con khỏi cạm bẫy.
27Nếu con có đủ khả năng
Thì đừng từ chối làm lành cho người xứng đáng.
28Đừng khất với láng giềng: "đến mai hãy trở lại,"
Khi con có sẵn thứ người ấy đang cần.
29Đừng mưu đồ ám hại láng giềng,
Là người vẫn trung kiên với con.
30Đừng vô cớ cáo tội ai
Khi người ấy không gây cho con thiệt hại.
31Đừng thèm muốn địa vị người dữ dằng,
Cũng đừng bước theo con đường hắn vẫn đi,
32Vì Thượng Đế ghét người hư hoại,
Nhưng thổ lộ tâm tình với ai ngay lành.
33Thượng Đế rủa sả nhà kẻ ác,
Nhưng đổ phước lành trên nhà người công chính.
34Ngài cười chê kẻ kiêu căng báng bổ,
Nhưng giáng ân phước trên người khiêm nhu.
35Vinh dự là gia tài Thượng Đế dành cho người khôn,
Nhưng xấu hổ nhuốc nha là phần của kẻ dại khờ.