3

Ŏ́c Rangoaiq Cớp Trĩh

1Con cứq ơi! Chỗi khlĩr tễ máh ramứh cứq atỡng. Cóq mới cayớm dŏq tâng mứt máh ramứh cứq patâp. 2Santoiq cứq tĩeih atỡng têq yỗn mới ỡt cóng tamoong dũn cớp dũ ranáq mới táq la pân cỡt nheq. 3Bo léq la chỗi táh ŏ́c yám noap cớp ŏ́c tanoang tapứng. Cóq mới ĩt máh ramứh ki ngcuac dŏq tâng tacong; cóq mới chĩc dŏq tâng mứt pahỡm. 4Khân mới táq ngkíq, Yiang Sursĩ cớp máh cũai sâng bũi pahỡm cớp mới.
5Cóq mới sa‑âm Yiang Sursĩ nheq mứt pahỡm. Chỗi ưo tễ ŏ́c mới chanchớm pai dáng. 6Cóq mới chanchớm chu Yiang Sursĩ nhũang tễ dũ ranáq mới ễ táq, chơ án lứq yỗn mới hữm rana pĩeiq lứq. 7Chỗi chanchớm mới rangoaiq hỡn tễ cũai canŏ́h; ma cóq mới trĩh Yiang Sursĩ, cớp chỗi táq ranáq sâuq. 8Khân mới táq ngkíq, ŏ́c rangoaiq ki cỡt samoât rahâu blễng dŏq tahâu bớc mới cớp táq bán dũ ramứh a‑ĩ. 9Cóq mới yám noap Yiang Sursĩ cớp chiau sang sanốc ntữn mới yỗn án, dếh chiau sang máh palâi sarnóh anhia ĩt tễ dâu lứq. 10Khân mới táq ngkíq, mới lứq bữn saro poân sũ cớp bữn blŏ́ng nho clữi cliei toau ŏ́q ntốq ễ dŏq noâng.
11Con cứq ơi! Toâq Yiang Sursĩ manrap, cóq mới tamứng yỗn samoât cớp noap ĩt máh ŏ́c án sưoq ki. 12Yiang Sursĩ manrap máh cũai án ayooq, ariang mpoaq manrap con ca án sâng bũi pahỡm. 13Bốn lứq toâq pỡ cũai bữn sarnớm rangoaiq, la cũai ca bữn mứt sapúh. 14Kia tễ ŏ́c rangoaiq moat clữi tễ kia práq yễng. 15Ŏ́c roan rangoaiq bữn kia hỡn tễ máh tamáu moat, lứq tỡ bữn ramứh ntrớu cũai yoc ễ bữn, ma têq talĩ cớp ŏ́c rangoaiq. 16Ŏ́c roan rangoaiq yỗn mới têq ỡt cóng tamoong dũn, dếh cỡt sốc achỗn cớp bữn chớc hỡ. 17Ŏ́c roan rangoaiq táq yỗn dỡi tamoong mới ien khễ, cớp dững mới pỡq ntốq plot ien. 18Ŏ́c roan rangoaiq la samoât aluang yỗn cũai têq tamoong; bốn lứq cũai ca ĩt palâi tễ aluang ki.
19Yiang Sursĩ tễng cốc cutễq nâi nhơ tễ sarnớm rangoaiq án; nhơ tễ án dáng, ngkíq têq án achúh paloŏng yỗn ỡt dớng muoi ntốq. 20Án dáng táq yỗn dỡq hoi tứng-tooc, cớp táq yỗn ramứl cỡt dỡq mia sễng chu cloong cutễq.
21Con cứq ơi! Cóq mới yống yỗn samoât ŏ́c rangoaiq cớp dáng táq yỗn carsĩat o. Chỗi yỗn bar ramứh nâi loŏh chíq tễ mới. 22Bar ramứh ki lứq táq yỗn mới bữn tamoong, cớp cỡt samoât chúc mới ngcuac tâng tacong. 23Mới têq tayáh pỡq plot ien cớp tỡ bữn cudốh ntrớu. 24Toâq mới mut bếq, ki mới tỡ bữn sâng ngcŏh ntrớu, cớp mới têq bếq langêt o. 25Mới tỡ bữn clơng noâng tễ ranáq cuchĩt pứt ca toâq chái lứq pỡ cũai sâuq, samoât cuyal rapuq. 26Yiang Sursĩ ễ bán kĩaq mới yỗn plot-plál. Án tỡ bữn táh mới yỗn chuat tâng rabang noau khoiq to dŏq.
27Bo léq mới têq chuai, ki cóq mới chuai máh cũai bữn ŏ́c túh coat. 28Chỗi yỗn yớu ỡt acoan toau toâq tangái parnỡ; khân mới têq chuai alới, ki cóq chuai toâp. 29Chỗi aloŏh ngê sâuq chóq yớu ỡt cheq mới, yuaq alới noap mới nheq rangứh. 30Chỗi ralỗih cớp cũai canŏ́h tỡ cỡt ŏ́c ntrớu, yuaq án tỡ nai táq ntrớu chóq mới. 31Chỗi sa‑on cumíq tễ cũai tachoât, tỡ la tũoiq ĩn alới, 32yuaq Yiang Sursĩ kêt máh cũai táq ranáq sâuq, ma án noap cũai tanoang o. 33Yiang Sursĩ pupap máh dống sũ cũai loâi, ma án yỗn ŏ́c bốn pỡ máh dống sũ cũai tanoang o. 34Yiang Sursĩ tỡ bữn noap cũai ỗt, ma án chuai miat cũai ca asễng tỗ. 35Cũai canŏ́h yám noap máh cũai bữn sarnớm rangoaiq, ma máh cũai sacũl cỡt casiet.