9

1Khôn ngoan xây dựng lâu dài,
Chạm bảy cột trụ.
2Giết chiên bò, pha rượu nho,
Chuẩn bị dọn tiệc lớn.
3Khôn ngoan sai thị nữ,
Kêu gọi nơi góc đường đô thị
4Khôn ngoan mời người đơn sơ,
Và nhắn người ngu muội:
5Cứ đến ăn bánh,
Uống rượu tôi pha.
6Bỏ đường lối dại khờ thì con sẽ được sống,
Rồi bước đi trên đường thông sáng.
7Ai quở kẻ chế nhạo, bị nhục nhã,
Ai trách người độc ác, mang nhuốc nhơ.
8Đừng quở kẻ chế nhạo, nó sẽ ghét con
Khiển trách người khôn ngoan, con sẽ được yêu kính.
9Hướng dẫn người khôn họ sẽ thêm khôn,
Dạy bảo kẻ ngay, họ sẽ thêm hiểu biết.
10Kính sợ Chúa Hằng Hữu là khởi điểm khôn ngoan,
Hiểu biết Đấng Thánh, ấy cội nguồn tri thức.
11Vì nhờ ta, ngày con thêm nhiều,
Tuổi đời con gia tăng.
12Nếu khôn ngoan, chính con được nhờ,
Còn chế nhạo, riêng con gánh chịu.
13Dâm phụ ăn nói sổ sàng,
Thiếu suy nghĩ, không hiểu biết.
14Nó ngồi trước cửa nhà,
Tại nơi góc đường đô thị.
15Kêu gọi khách bộ hành,
Đang bận rộn qua lại.
16Nó mời kẻ đơn sơ,
Và bảo người thiếu suy xét:
17“Nước uống trộm ngon lắm,
Bánh ăn vụng khoái ghê!"
18Người ấy chẳng biết nhà nó là mồ chôn người chết,
Khách nó xuống vực thẳm âm ty.