1

1Cứq la Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi. Cứq la cũai Yiang Sursĩ rưoh yỗn táq ayững atĩ Yê-su Crĩt. Cớp Ti-muthê, la sễm ai hái, án cahan tê anhia.
2Cứq chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh tỗp sa‑âm ca puai Crĩt nheq rangứh ỡt tâng vil Cô-lusê. Cứq sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, chuai miat anhia cớp yỗn anhia ỡt bán sũan ien khễ níc.

Phau-lô Câu Yỗn Tỗp Cô-lusê

3Toâq hếq câu yỗn anhia, hếq sa‑ỡn níc Yiang Sursĩ, Mpoaq Yê-su Crĩt, Ncháu hái, 4yuaq hếq khoiq sâng chơ anhia lứq sa‑âm Yê-su Crĩt, cớp anhia bữn mứt pahỡm ayooq nheq tữh cũai ca puai ngê Yê-su Crĩt. 5Anhia bữn mứt pahỡm ngkíq, cỗ anhia khoiq sâng chơ parnai pĩeiq, la parnai o tễ Yiang Sursĩ; chơ anhia dáng án ữq yỗn anhia bữn ŏ́c bốn nỡ‑ra tâng paloŏng. 6Parnai o tễ Yiang Sursĩ lứq toâq pỡ cruang canŏ́h hỡ riang án toâq pỡ anhia. Cớp parnai nâi cỡt palâi tâng mứt pahỡm cũai cruang ki machớng anhia khoiq sâng án cỡt palâi tâng mứt pahỡm anhia tê, tễ tangái anhia khoiq sâng cớp dáng raloaih lứq parnai pĩeiq tễ Yiang Sursĩ chuai miat anhia. 7Parnai nâi anhia khoiq sâng tễ Ê-phapra, la yớu ratoi lứq cớp cứq. Hếq bar náq pruam parnơi táq ranáq yỗn Crĩt. Ê-phapra atỡng anhia parnai nâi pláih loah hếq, yuaq hếq tỡ têq toâq pỡ anhia. 8Cớp Ê-phapra atỡng loah yỗn hếq dáng Raviei Yiang Sursĩ khoiq yỗn anhia bữn mứt pahỡm ayooq.
9Ngkíq, tữ tangái hếq sâng parnai ki, hếq câu níc yỗn anhia. Hếq sễq Yiang Sursĩ yỗn anhia dáng sa‑ữi hỡn tễ máh ramứh Yiang Sursĩ sâng yoc, cớp hếq sễq yỗn anhia cỡt roan rangoaiq cớp dáng raloaih lứq ễn nhơ tễ Raviei Yiang Sursĩ. 10Hếq câu ngkíq dŏq anhia têq táq ranáq pĩeiq yáng moat Ncháu hái, yỗn án bữn mứt pahỡm bũi níc cớp anhia, cớp yỗn anhia cỡt palâi tễ ranáq o anhia táq. Cớp hếq sễq yỗn anhia dáng sa‑ữi ễn tễ ngê Yiang Sursĩ. 11Hếq sễq Yiang Sursĩ yỗn chớc án chuai níc anhia. Chớc án la clữi nheq tễ chớc canŏ́h. Khân anhia bữn chớc nâi, anhia rơi chĩuq níc dũ ramứh túh coat, cớp anhia noâng sâng bũi. 12Cớp hếq sa‑ỡn Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, án yỗn anhia bữn roap tê máh mun án ễ yỗn nheq tữh tỗp sa‑âm, alới ca ỡt tâng ŏ́c poang tráh. 13Án chuai yỗn hái loŏh chíq tễ santrúq yiang sâuq táq sốt tâng ntốq canám. Cớp án yỗn Yê-su Crĩt ễn táq sốt hái, la Con án ayooq lứq. 14Yuaq Yê-su khoiq cuchĩt tang hái, ngkíq Yiang Sursĩ têq thái loah hái cớp táh lôih hái.

Phau-lô Atỡng Tễ Crĩt

15Tỡ bữn noau cơi hữm Yiang Sursĩ. Ma cũai aléq hữm Yê-su, ki machớng án khoiq hữm Yiang Sursĩ tê. Cớp Yê-su ỡt parnơi cớp Yiang Sursĩ tễ tangái Yiang Sursĩ tỡ yũah tễng muoi ramứh ntrớu. 16Lứq nhơ tễ Yê-su, Yiang Sursĩ tễng nheq tữh ramứh tâng paloŏng cớp tâng cốc cutễq nâi, máh ramứh hái têq hữm cớp máh ramứh hái tỡ têq hữm. Yiang Sursĩ toâp tễng nheq ramứh sốt cớp nheq ramứh chớc tâng pỡng cớp tâng pưn nhơ Yê-su cớp yỗn Yê-su. 17Yê-su khoiq bữn chơ tễ nhũang Yiang Sursĩ tỡ yũah tễng nheq ramứh ki. Cớp Yê-su kĩaq nheq ramứh ki yỗn alới tỡ bữn cỡt rúng. 18Cũai cóq bữn plỡ nŏ́q têq tamoong: machớng ki tê máh tỗp sa‑âm Yiang Sursĩ cóq bữn Yê-su nŏ́q têq cỡt tamoong mantái. Yê-su la samoât plỡ yỗn tỗp sa‑âm. Nhũang lứq Yê-su toâp cuchĩt ma têq tamoong loah. Yuaq ngkíq, án cỡt toâr hỡn nheq tễ ramứh canŏ́h. 19Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm yỗn Con án bữn chớc lĩ-ralĩ machớng án tê. 20Cớp nhơ tễ Yê-su, Yiang Sursĩ yỗn dũ ramứh tâng cốc cutễq nâi cớp tâng paloŏng cỡt ratoi loah cớp án. Án táq ngkíq cỗ tễ Con án cuchĩt satốh aham tâng aluang sangcáng.
21Cớp anhia, tễ nhũang anhia lứq ỡt yơng tễ Yiang Sursĩ, cớp sarnớm anhia chíl níc Yiang Sursĩ cỗ anhia táq ranáq sâuq. 22Ma cutỗ Yê-su toâp khoiq chĩuq cuchĩt dŏq yỗn anhia têq cỡt ratoi loah cớp Yiang Sursĩ. Án táq yỗn anhia têq tayứng yáng moat Yiang Sursĩ bữn mứt bráh o; lứq tỡ bữn noau têq tếq anhia, cớp Yiang Sursĩ tỡ bữn hữm lôih ntrớu. 23Lứq anhia têq tayứng ngkíq, khân anhia sa‑âm níc parnai o tễ Yê-su Crĩt, cớp mứt anhia ỡt khâm ariang aluang bữn rêh cuchũt yarũ. Ngkíq tỡ bữn noau têq radững anhia yỗn táh chíq máh ramứh anhia ngcuang tễ parnai Yiang Sursĩ, chơ puai parnai canŏ́h. Parnai o tễ Yê-su Crĩt ca anhia khoiq sâng chơ, lứq parnai nâi toâq pỡ nheq tữh cũai canŏ́h hỡ. Cứq Phau-lô toâp la cũai dững parnai ki.

Yiang Sursĩ Rưoh Phau-lô Yỗn Táq Ranáq Án

24Sanua cứq sâng bũi pahỡm chĩuq máh túh coat yỗn anhia. Máh ŏ́c túh coat Yê-su khoiq chĩuq, án chĩuq yỗn tỗp sa‑âm, la tỗ án. Ma máh ŏ́c túh coat ca tỡ yũah moâm, sanua cứq ễn chĩuq. 25Yiang Sursĩ khoiq rưoh cứq yỗn táq ranáq chuai tỗp sa‑âm. Ma ranáq ki la yỗn anhia dáng samoât samơi nheq tữh parnai án. 26Tễ mbŏ́q parnai nâi ariang noau cutooq, yuaq cũai tỡ têq dáng yũah parnai nâi. Ma sanua Yiang Sursĩ apáh yỗn cũai sa‑âm bữn dáng parnai ki. 27Yiang Sursĩ yoc ễ yỗn máh cũai sa‑âm dáng parnai cutooq nâi bữn ramứh pasếq lứq. Cớp Yiang Sursĩ yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarel dáng tê ramứh nâi. Ramứh pasếq nâi la Crĩt ỡt tâng mứt pahỡm anhia. Ngkíq anhia ngcuang bữn ỡt parnơi cớp án tâng ntốq ang‑ữr tâng paloŏng. 28Hếq atỡng níc tễ Crĩt. Hếq sưoq atỡng nheq tữh cũai cớp nheq parnai rangoaiq, yuaq hếq yoc alới cỡt carsai puai ngê Crĩt. 29Hữm cứq rơi cutóng táq ranáq nâi, la cỗ Crĩt chuai tâng mứt pahỡm cứq yỗn cứq têq táq.