3

1Chúa Cứu Thế đã ban cho anh em sự sống mới, vậy hãy hướng lòng về những việc thiên thượng, nơi Ngài ngự bên phải ngai Thượng Đế. 2Hãy tập trung tâm trí vào việc thiên thượng, đừng chăm vào việc trần gian. 3Vì anh em đã chết, sự sống của anh em được giấu kín với Chúa Cứu Thế trong Thượng Đế. 4Khi nào Chúa Cứu Thế, là Nguồn sống thật của chúng ta trở lại, anh em sẽ sáng chói rực rỡ và chia sẻ vinh quang với Ngài.

Nếp sống cũ và nếp sống mới

5Anh em hãy tiêu diệt những thói quen trần tục như gian dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa và tham lam — tham lam là thờ thần tượng. 6Làm những việc xấu xa ấy tức là chọc giận Thượng Đế. 7Trước kia, khi còn theo nếp sống cũ, anh em đã ăn ở như thế. 8Nhưng bây giờ, anh em phải lột bỏ những chiếc áo dơ bẩn như: giận dữ, căm hờn, gian ác, nguyền rủa và nói tục.
9Đừng nói dối nhau vì con người cũ của anh em đã chết, các hành động xấu xa đã bị khai trừ. 10Anh em đã được đổi mới, ngày càng hiểu biết và càng giống Chúa Cứu Thế là Đấng đã tạo sự sống mới trong anh em. 11Trong cuộc sống ấy, không còn kỳ thị chủng tộc hay chia rẽ vì hình thức lễ nghi tôn giáo, không còn phân biệt trình độ giáo dục hay giai cấp xã hội. Vì có Chúa Cứu Thế mới là điều quan trọng; Ngài sẵn lòng tiếp nhận mọi người.
12Anh em đã được Thượng Đế lựa chọn và yêu thương, nên hãy đối xử với mọi người với tấm lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, dịu dàng, nhẫn nại. 13Đừng hận thù nhau; hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em.
14Vượt trên mọi đức tính ấy, tình yêu thương là mối dây liên kết toàn hảo. 15Cầu xin sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh em; phải sống hòa thuận với nhau vì anh em đều thuộc về Thân thể duy nhất của Chúa; hãy tạ ân Ngài.
16Lòng anh em phải thấm nhuần lời dạy phong phú của Chúa Cứu Thế, phải hết sức khôn khéo giáo huấn, khuyên bảo nhau. Hãy ngâm thi thiên, hát thánh ca với lòng tri ân Thượng Đế. 17Anh em nói hay làm gì cũng phải nhân danh Chúa Giê-xu và nhờ Ngài mà cảm tạ Chúa Cha.

Nếp sống mới trong gia đình

18Trong gia đình, vợ phải tùng phục chồng theo đúng bổn phận của người tin Chúa. 19Chồng phải yêu vợ, đừng đối xử khắt khe.
20Con cái phải luôn luôn vâng lời cha mẹ vì điều đó đẹp lòng Chúa. 21Cha mẹ đừng trách mắng con cái quá nặng nề, khiến chúng nản lòng.
22Tôi tớ phải luôn luôn vâng phục chủ. Không phải chỉ lo làm đẹp lòng chủ khi có mặt, nhưng phục vụ với tấm lòng chân thành và tôn kính Chúa. 23Làm việc gì cũng nên tận tâm như làm cho Chúa chứ không phải cho người. 24Đừng quên Chúa sẽ tưởng thưởng anh em phần cơ nghiệp xứng đáng. Vì Chúa Cứu Thế mới thật là Chủ của anh em. 25Nếu anh em không tận tâm, Chúa sẽ báo trả, Ngài không hề thiên vị.