11

Phi-er Atỡng Tỗp Yê-su Tâng Vil Yaru-salem

1Vớt ki tỗp muoi chít la bar náq ayững atĩ Yê-su cớp nheq tữh cũai sa‑âm Yê-su tâng cruang Yudê, alới sâng noau pai cũai tỡ cỡn cũai I-sarel khoiq sa‑âm parnai Yiang Sursĩ tê. 2Bữn muoi tỗp tễ cũai sa‑âm Yê-su, alới chanchớm cũai aléq yoc ễ puai Yê-su cóq táq rit cứt samoât cũai I-sarel táq tê. Ngkíq tữ Phi-er chu loah pỡ vil Yaru-salem, alới tếq án, 3pai neq: “Mới khoiq pỡq ỡt cớp tacu cha parnơi cớp cũai tỡ yũah táq rit cứt.”
4Ma Phi-er ruaih loah yỗn alới sâng tễ nheq máh ranáq án khoiq hữm.
5Án pai neq: “Bữn muoi tangái, bo cứq ỡt tâng vil Yôp-pa, cứq pỡq câu. Chơ Yiang Sursĩ sapáh yỗn cứq hữm ariang aroâiq la‑a lứq. Cứq hữm samoât noau chŏ́q samữ pỗn chễng tâng aroâiq ki, cớp noau atĩar asễng tễ paloŏng toâq pỡ cứq. 6Cứq nhêng aroâiq ki samoât lứq. Chơ cứq hữm máh thữ charán dống cớp charán cruang, án ca pỡq na ayững, án ca pỡq talor, cớp án ca pâr tâng pỡng. 7Cớp cứq sâng sưong atỡng cứq neq: ‘Phi-er ơi! Mới yuor tayứng. Máh charán nâi têq nheq mới cha. Charán aléq mới yoc ễ cha, mới ĩt táq charán ki.’ 8Ma cứq ta‑ỡi sưong ki: ‘Tỡ bữn mŏ! Cứq tỡ ễq cha, Ncháu ơi! Tễ cớt toau toâr, cứq tỡ nai cha crơng ca hếq tỡ têq cha puai phễp rit I-sarel.’ 9Ma sưong ki atỡng loah cứq: ‘Ramứh ntrớu Yiang Sursĩ yỗn mới cha, mới chỗi pai tỡ têq cha.’ 10Pái trỗ sưong ki atỡng cứq ngkíq. Vớt ki, samoât noau âc achỗn loah aroâiq ki chu paloŏng. 11Bo ki toâp bữn pái náq tễ vil Sê-sarê ỡt yáng tiah dống cứq ỡt. Alới toâq chuaq ễ ramóh cứq. 12Cớp Raviei Yiang Sursĩ atỡng cứq yỗn pỡq cớp alới, chỗi ngcŏh ntrớu. Ngkíq bữn tapoât náq sễm ai tễ tỗp puai Yê-su tâng vil Yôp-pa, alới pỡq cớp cứq chu dống Cor-nai. 13Cor-nai atỡng hếq tễ án khoiq hữm ranễng Yiang Sursĩ palooh tâng dống án. Ranễng ki atỡng án neq: ‘Mới ớn cũai pỡq mơi Si-môn Phi-er tâng vil Yôp-pa. 14Phi-er lứq atỡng yỗn mới cớp nheq dống mới dáng na léq Yiang Sursĩ têq chuai amoong anhia.’ 15Bo cứq atỡng alới ca rôm pỡ dống ki, Raviei Yiang Sursĩ mut cỡt sốt tâng mứt pahỡm alới machớng án mut tâng mứt pahỡm hái tễ nhũang. 16Tữ ki cứq sanhữ loah tễ parnai Yê-su khoiq atỡng hếq tễ nhũang neq: ‘Yang khoiq táq batễm yỗn anhia toâq dỡq, ma nỡ‑ra Yiang Sursĩ táq batễm yỗn anhia toâq Raviei án.’ 17Ngkíq sanua Yiang Sursĩ yỗn Raviei án pỡ cũai tỡ cỡn cũai I-sarel hỡ, machớng án khoiq yỗn Raviei án pỡ hếq ca sa‑âm Yê-su Crĩt, Ncháu hái, tễ nhũang tê. Nŏ́q anhia chanchớm cứq têq sưoq Yiang Sursĩ tỡ? Ranáq ntrớu án yoc ễ táq, ki án táq.”
18Tữ tỗp ki sâng Phi-er atỡng ngkíq, alới tỡ têq tếq ntrớu noâng. Ma alới khễn Yiang Sursĩ neq: “Lứq Yiang Sursĩ yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarel têq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn; chơ Yiang Sursĩ chuai amoong alới tê.”

Tỗp Puai Yê-su Tâng Vil Anti-ôt

19Vớt tangái noau cachĩt Satien, máh tỗp puai Yê-su khoiq chĩuq sa‑ữi túh coat. Chơ alới loŏh tễ vil Yaru-salem, án ca pỡq atứng, án ca pỡq atooc. Bữn cũai pỡq chu cruang Phê-nasi, cỗn Sip-rơ, cớp chu vil Anti-ôt. Ntốq léq alới pỡq, alới atỡng parnai Yiang Sursĩ tâng ntốq ki. Ma alới atỡng ống cũai I-sarel sâng. 20Ma tâng tỗp puai Yê-su, bữn cũai samiang tễ cỗn Sip-rơ cớp cruang Si-rên pỡq chu vil Anti-ôt, cớp atỡng parnai o tễ Yê-su, Ncháu hái, yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarel dáng tê. 21Yiang Sursĩ chuai alới atỡng parnai Yiang Sursĩ. Ngkíq clứng lứq cũai sa‑âm cớp puai ngê Yê-su Crĩt tê.
22Tữ tỗp sa‑âm Yê-su tâng vil Yaru-salem sâng noau pai clứng cũai tâng vil Anti-ôt sa‑âm Yê-su, ngkíq alới ớn Ba-naba pỡq sa‑óh vil Anti-ôt. 23Tữ Ba-naba toâq pỡ vil ki, án hữm Yiang Sursĩ satốh sa‑ữi ŏ́c bốn yỗn máh cũai tâng vil ki. Ngkíq Ba-naba sâng bũi tê, cớp án patâp cũai sa‑âm ki yỗn alới sa‑âm pacái lứq ễn, cớp puai ống ngê Yê-su Crĩt sâng. 24Ba-naba la cũai mantoat o lứq. Án sa‑âm Yê-su Crĩt pacái lứq. Cớp Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm án. Bo ki bữn clứng cũai canŏ́h mut sa‑âm Yê-su Crĩt tê.
25Vớt ki, Ba-naba pỡq chuaq Salơ tâng vil Tarsơ. 26Tữ án ramóh Salơ, án dững Salơ pỡq chu vil Anti-ôt. Alới ỡt rôm parnơi cớp tỗp sa‑âm Yê-su tâng vil ki nheq muoi cumo. Cớp alới atỡng tỗp ki sa‑ữi ễn tễ parnai Yiang Sursĩ. Tâng vil Anti-ôt noau mbỡiq dŏq tỗp puai ngê Yê-su la Tỗp Yê-su Crĩt.
27Tâng máh tangái ki bữn máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ vil Yaru-salem pỡq chu vil Anti-ôt. 28Bữn manoaq tễ tỗp ki ramứh A-cabut. Án yuor tayứng cớp án atỡng sacoâiq santoiq Raviei Yiang Sursĩ ớn án atỡng. Án pai neq: Cheq ễ toâq tangái máh cruang pưn paloŏng cutrúq nâi ŏ́q crơng sana cha. Chơ ntun ễn, lứq cỡt pĩeiq ranáq ariang án pai, bo Calôt cỡt puo cũai Rô-ma. 29Ngkíq tỗp puai Yê-su tâng vil Anti-ôt pruam yỗn práq pỡ yớu ca puai Yê-su tâng cruang Yudê. Maléq alới bữn, alới chuai máh ki. 30Moâm alới parỗm práq, chơ alới ớn Ba-naba cớp Salơ dững asuoi práq ki yỗn pỡ cũai sốt tỗp puai Yê-su tâng cruang Yudê.