18

Hải cảng Cổ-linh

1Sau đó, Phao-lô rời A-then đi Cổ-linh. 2Tại đây ông gặp A-qui-la, một người Do-thái quê ở Bông-tu, và vợ là Bích-xinh-la. Họ mới từ Ý-đại-lợi đến cổ-linh vì Hoàng đế Cơ-lốt ra lệnh trục xuất tất cả người Do-thái khỏi thủ đô La-mã. 3Phao-lô đến ở chung và làm việc với vợ chồng A-qui-la, vì cả ba đều làm nghề may lều. 4Mỗi thứ bảy, Phao-lô đến hội trường Do-thái, giảng luận và cố thuyết phục người Do-thái và Hy-lạp theo Chúa.
5Khi Si-la và Ti-mộ-thư từ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô chi giảng đạo cho người Do-thái, dùng nhiều bằng cớ chứng minh Giê-xu là Chúa Cứu Thế. 6Nhưng họ chống đối ông và xúc phạm Chúa, nên ông giũ áo, tuyên bố: “Các ông phải chịu trách nhiệm và hình phạt. Đối với các ông, tôi đã làm xong bổn phận. Từ nay tôi sẽ đem Phúc âm đến người nước ngoài.” 7Phao-lô bước ra, vào nhà Tích-giác-tu, là người sùng kính Thượng Đế. Nhà này ở bên cạnh hội trường Do-thái. 8Cơ-ri-bu, quản lý hội trường, và cả nhà đều tin Chúa. Nhiều người Cổ-linh nghe Đạo cũng quyết định tin Chúa và chịu báp-tem.
9Một đêm, Chúa bảo Phao-lô trong khải tượng: “Con đừng sợ! Cứ truyền giảng Phúc âm, đừng nín lặng, 10vì Ta ở cùng con luôn. Không ai làm hại con được, vì nhiều người trong thành này thuộc về Ta.” 11Phao-lô ở Cổ-linh một năm rưỡi, tiếp tục giảng Đạo Chúa.
12Khi Ga-li-ôn làm tổng trấn Hy-lạp, người Do-thái toa rập nhau bắt Phao-lô đưa ra tòa, 13tố cáo: “Người này xúi giục nhân dân thờ lạy Thượng Đế cách trái luật!” 14Phao-lô chưa kịp trả lời, Ga-li-ôn đã bác bỏ lời tố cáo: “Này các anh Do-thái! Nếu là một vụ hình hay hộ tôi mới chịu khó nghe các anh kiện tụng. 15Nhưng đây chỉ là vấn đề ngôn từ, danh hiệu, giáo luật của các anh; chính các anh phải tự giải quyết lấy! Tôi không xét xử các vụ đó!” 16Ga-li-ôn đuổi họ ra khỏi tòa án. 17Để phản ứng, người Hy-lạp bắt Sốt-then, quản lý hội trường Do-thái, đánh đòn ngay trước tòa án. Nhưng Ga-li-ôn cũng chẳng lưu ý.

Quay về An-ti-ốt (Sy-ri)

18Phao-lô ở Hy-lạp khá lâu rồi từ biệt anh em, cùng với Bích-xinh-la và A-qui-la đáp tàu qua xứ Sy-ri. Ông xuống tốc tại Sen-cơ-rê vì có lời thề. 19Khi đến Ê-phê-sô, Phao-lô để các bạn đồng hành dưới tàu, một mình vào hội trường giảng luận cho người Do-thái. 20Họ mời ông ở lại, nhưng ông từ tạ: 21“Nếu Chúa cho phép, lần sau tôi sẽ trở lại thăm anh em!” Ông xuống tàu rời Ê-phê-sô. 22Tàu cặp bến Sê-sa-rê, ông lên chào thăm Hội thánh Giê-ru-sa-lem, rồi đi An-ti-ốt.

Vòng truyền giáo thứ ba của Phao-lô

23Về An-ti-ốt một thời gian, Phao-lô lại lên đường truyền giáo, lần lượt thăm viếng khắp tỉnh Ga-la-ti và Phi-ri-gi, giúp các tín hữu thêm vững mạnh trong Chúa. 24Có một người Do-thái mới đến Ê-phê-sô tên là A-bô-lô, quê tại Á-lịch-sơn (Ai-cập). Ông là một nhà hùng biện, uyên bác về Thánh kinh Cựu ước. 25Được học Đạo Chúa, ông đầy nhiệt tâm giảng dạy về Chúa Giê-xu cách chính xác, dù ông chỉ học đến “lễ báp-tem của Giăng.” 26Ông bắt đầu giảng giải Phúc âm trong hội trường cách dũng cảm. Bích-xinh-la và A-qui-la nghe ông giảng, liền đón về nhà, giúp ông thấu triệt Đạo Chúa.
27Khi A-bô-lô định đi Hy-lạp, anh em viết thư khuyến khích tín hữu tại đó đón tiếp ông. Đến nơi, ông giúp ích rất nhiều cho các tín hữu. 28A-bô-lô công khai tranh luận với người Do-thái, dùng lập luận đanh thép và viện dẫn Thánh kinh để chứng minh Giê-xu là Chúa Cứu Thế.