22

Nau Y-Pôl Ngơi Ma Phung Yuđa

1"Hơi phung nâu, phung mbơ̆ gâp, gŭ iăt hom nau gâp ngơi ma khân may, gay ma king gâp nơm." 2Tơlah khân păng iăt Y-Pôl ngơi nau Hêbrơ, khân păng gŭ krep ngăn, kâp iăt Y-Pôl lah: 3"Gâp jêng du huê Yuđa, bu deh ma gâp ta ƀon Tars, n'gor Silisi, ƀiălah bu rong gâp ta aơ, tâm ƀon aơ gâp nti bơh Y-Gamaliel, di tĭng nâm nau vay phung che he, bêng ma nau hŭch rhŭl ma Brah Ndu, tâm ban ma lĕ rngôch phung khân may nar aơ. 4Gâp ƀư mhĭk tât tâm nkhĭt phung tĭng trong aơ, chăp jêh ri krŭng nđâp ma bu ur bu klâu. 5Ma nau nây kôranh ƀư brah toyh jêh ri phung bubŭnh buranh lĕ rngôch dơi mbơh gâp, yorlah gâp pah kan tă bơh phung nây, njuăl ma phung oh nâu ta ƀon Đamas. Ta nây gâp hăn ŭch nhŭp chăp phung chroh jêh ri njŭn khân păng ta ƀon Yêrusalem gay ma tâm rmal.
6"Dôl gâp hăn rŏ trong, dăch tât ta ƀon Đamas, nklang bôk nar, ƀâtlât geh nau ang hâu ngăn tă bơh trôk nchrat ang jŭm gâp. 7Gâp chalôt ta neh jêh ri tăng bâr lah ma gâp pô aơ: 'Hơi Y-Sôl, hơi Y-Sôl, mâm ƀư may ƀư djơh ma gâp?' 8Gâp plơ̆ lah: 'Mbu moh may, Ơ Kôranh Brah?' Păng lah ma gâp: 'Gâp jêng Brah Yêsu, ƀon Nasaret, may ƀư djơh mhĭk ma gâp.' 9Phung hăn ndrel ma gâp, saơ rah vah nau ang nây, ƀiălah khân păng mâu tăng bâr ngơi đah gâp ôh. 10Pôri gâp lah: 'Moh gâp mra ƀư, Ơ Kôranh Brah?' Kôranh Brah plơ̆ lah ma gâp: 'Dâk hom may, hăn ta ƀon Đamas. Ta nây bu mra lah lĕ nau gâp đă may ƀư.' 11Yorlah gâp mâu hôm dơi saơ yor nau ang nây, phung hăn ndrel ma gâp têk ta ti jêh ri njŭn gâp ta ƀon Đamas.
12"Geh du huê, amoh păng Y-Ananias, bunuyh ueh sŏng tĭng nâm nau vay, jêh ri lĕ rngôch phung Yuđa ta ƀon Đamas nkoch bri lư n'găr ma păng jêng ueh. 13Nơm nây văch joi gâp jêh ri lah: 'Hơi Y-Sôl, nâu gâp, ăn may dơi saơ!' Ƀâtlât gâp dơi saơ jêh ri uănh ta păng. 14Jêh ri păng lah ma gâp pô aơ: 'Brah Ndu phung che he săch jêh, may ăn gĭt nau păng ŭch, ăn saơ nơm sŏng, jêh ri ăn iăt nau tă bơh bâr mbung Păng ngơi. 15Yorlah may mra jêng nơm mbơh ma Păng ta năp lĕ rngôch bunuyh nau may hŏ saơ jêh ri tăng. 16Aƀaơ ri, moh ndơ may gŭ kâp? Dâk hom, dơn nau ƀaptem jêh ri ƀư kloh nau tih may, ma nau kuăl mbơh sơm ma amoh Kôranh Brah!' 17"Dôl gâp plơ̆ sĭt ta ƀon Yêrusalem, dôl gâp gŭ mbơh sơm tâm ngih brah Yuđa, gâp geh tât nau tâm saơ, 18jêh ri gâp saơ Kôranh Brah ngơi đah gâp pô aơ: 'Răng dăng hom may, luh gơnh tă bơh ƀon Yêrusalem, yorlah bu mâu mra dơn ôh, nau may mbơh nkoch bri nau gâp!' 19Gâp plơ̆ lah: 'Ơ Kôranh Brah, khân păng nơm gĭt jêh gâp mâp krŭng, jêh ri dong phung chroh ma may tâm ăp ngih rƀŭn Yuđa. 20Rnôk bu nkhĭt Y-Êtiên, nơm mbơh nau may, gâp gŭ ta nây dơn nau khân păng ƀư, jêh ri chiă bok ao phung nkhĭt ôbăl.' 21Păng lah ma gâp: 'Hăn hom, yorlah gâp mra njuăl may hăn ngai ma n'gor bu năch.'"
22Bu gŭ iăt nau Y-Pôl tât ta nau nây, ƀiălah jêh nây khân păng ntơm nter pô aơ: "Ngroh lơi bunuyh nâm nđĕ bơh neh ntu! Păng mâu khư gŭ rêh ôh." 23Dôl khân păng nter huy ktang, khân păng doh bok ao mƀăr jêh ri nhom ma ndruyh neh. 24Kôranh tahan toyh đă bu njŭn leo Y-Pôl tâm pôih dong ma mâng, jêh ri ôp gay gĭt mâm ƀư phung âk nter ŭch ƀư ma păng. 25Dôl bu chăp ŭch dong păng, Y-Pôl lah ma kôranh tahan gŭ ta nây: "Vay lĕ may dong du huê phung Rôm, ê phat dôih?" 26Tăng nau Y-Pôl lah pô nây, kôranh tahan nây hăn mbơh ma kôranh tahan toyh lah pô aơ: "Moh may mra ƀư? Bunuyh nây jêng du huê phung Rôm." 27Kôranh tahan toyh hăn ta nây jêh ri ôp Y-Pôl: "Lah ma gâp. May jêng Rôm ngăn ƀơh?" Y-Pôl plơ̆ lah: "Nanê̆ ngăn." 28Kôranh tahan toyh lah: "Gâp rvăt nau dơi jêng phung Rôm khlay ngăn." Y-Pôl plơ̆ lah: "Ƀiălah gâp geh nau nây bơh ndŭl mê̆." 29Ƀâtlât phung ŭch ôp păng du êng êng, jêh ri kôranh tahan toyh nây klach, tơlah păng gĭt bunuyh păng đă chăp nây jêng du huê Rôm.

Y-Pôl Ta Năp Phung Phat Dôih Phung Yuđa

30Nar ôi taơ, yorlah kôranh tahan toyh ŭch gĭt nanê̆ moh nau phung Yuđa phong Y-Pôl, păng đă bu doh lơi. Jêh păng đă phung n'gâng kôranh ƀư brah, jêh ri phung kôranh phat dôih tâm rƀŭn, păng njŭn leo Y-Pôl jêh ri ăn păng gŭ ta năp phung nây.