23

1Chăm chú nhìn Hội đồng Quốc gia, Phao-lô bình tĩnh trình bày: “Thưa quý vị, tôi đã sống trước mặt Thượng Đế với lương tâm hoàn toàn trong sạch cho đến ngày nay.” 2Thầy Tế lễ tối cao A-na-nia ra lệnh cho các thủ hạ vả vào miệng Phao-lô. 3Phao-lô nói: “Thượng Đế sẽ đánh ông, bức tường quét vôi kia! Ông ngồi xét xử tôi theo luật mà còn ra lệnh đánh tôi trái luật sao?”
4Các người ấy quở Phao-lô: “Anh dám nặng lời với thầy Tế lễ tối cao sao?” 5Phao-lô đáp: “Thưa anh em, tôi không biết đó là thầy Tế lễ tối cao! Vì Thánh kinh chép: ‘Đừng xúc phạm các nhà lãnh đạo.’ ” 6Nhận thấy Hội đồng gồm hai thành phần — Sa-đức và Biệt-lập — Phao-lô lớn tiếng xác nhận: “Thưa quý vị, tôi thuộc phái Biệt-lập, con của thầy Biệt-lập. Sở dĩ tôi bị xét xử hôm nay vì tôi tin tưởng sự sống lại của người chết!” 7Vừa nghe câu ấy, phái Biệt-lập và phái Sa-đức nổi lên chống nhau, và Hội đồng chia làm hai phe. 8Vì phái Sa-đức chủ trương không có sự sống lại, thiên sứ hay thần linh, còn phái Biệt-lập nhìn nhận cả.
9Hội đồng tranh luận rất sôi nổi. Mấy thầy dạy luật phái Biệt-lập đứng dậy tuyên bố: “Chúng tôi nhận thấy ông này chằng có lỗi lầm gì. Chúng ta đừng chống lại Thượng Đế, vì biết đâu thần linh hoặc thiên sứ đã trực tiếp dạy ông?” 10Cuộc tranh chấp càng trầm trọng, đại tá Lý-sĩ sợ Phao-lô bị giết chết, liền ra lệnh cho quân lính kéo ông ra khỏi đám đông đem về đồn.
11Đêm sau, Chúa đến bên Phao-lô khích lệ: “Con cứ vững lòng! Con đã làm chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, con cũng sẽ làm chứng cho Ta tại thủ đô La-mã.”

Âm mưu thủ tiêu Phao-lô

12Đến sáng, một số người Do-thái âm mưu thủ tiêu Phao-lô và thề sẽ tuyệt thực cho đến khi thành công. 13Có trên bốn mươi người tham gia kế hoạch đó. 14Họ đến báo cáo với các thầy trưởng tế và các trưởng lão: “Chúng tôi đã tuyên thệ tuyệt thực cho đến khi giết được Phao-lô. 15Vậy, bây giờ xin quý ngài và Hội đồng Quốc gia yêu cầu đại tá Sĩ giải nó xuống đây ngày mai, làm như quý ngài định xét hỏi nội vụ cho kỹ càng hơn. Còn chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để giết nó trước khi nó đến đây.”
16Nhưng người cháu gọi Phao-lô bằng cậu biết được âm mưu đó, liền vào đồn báo cho ông biết. 17Phao-lô gọi một đại úy, yêu cầu: “Xin đại úy đưa em này đến gặp đại tá chỉ huy trưởng! Nó có việc cần báo cáo.” 18Đại úy liền dẫn cậu đến thưa đại tá: “Tù nhân Phao-lô yêu cầu tôi đưa cậu này lên đại tá, để báo một tin khẩn.”
19Đại tá Sĩ nắm tay cậu dẫn riêng ra một nơi, hỏi: “Em cần báo cáo việc gì?” 20Cậu thưa: “Người Do-thái đã đồng mưu xin đại tá ngày mai giải Phao-lô ra Hội đồng Quốc gia, làm ra vẻ muốn tra vấn tỉ mỉ hơn. 21Nhưng xin đại tá đừng nghe họ, vì có trên bốn mươi người đang rình rập chờ phục kích Phao-lô. Họ đã thề nguyện tuyệt thực cho đến khi nào giết được Phao-lô. Bây giờ họ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đại tá chấp thuận!”

Phao-lô bị giải đi Sê-sa-rê

22Cho thiếu niên ấy ra về, đại tá Sĩ căn dặn: “Đừng cho ai biết em đã mật báo cho tôi điều ấy!” 23Rồi đại tá ra lệnh cho hai đại úy: “Khẩn cấp huy động 200 bộ binh, 70 kỵ binh và 200 lính cầm giáo, sẵn sàng hành quân đến Sê-sa-rê vào 9 giờ đêm nay. 24Cũng chuẩn bị ngựa cho Phao-lô cỡi để giải ông lên tổng trấn Phê-lít cho an toàn!”
25Đại tá Sĩ viết một bức thư:
26“Cơ-lốt Lý-sĩ trân trọng kính gửi ngài Tổng trấn Phê-lít.
27Người này bị dân Do-thái bắt giữ và sắp sửa sát hại thì tôi đem quân đến giải thoát kịp, vì được tin đương sự là công dân La-mã. 28Tôi đã đưa đương sự ra trước Hội đồng Quốc gia Do-thái để tra xét tội trạng. 29Tôi nhận thấy đương sự bị tố cáo về những điều liên quan đến giáo luật Do-thái, chứ không phạm tội nào đáng xử tử hoặc giam giữ cả. 30Tôi vừa được tin người Do-thái âm mưu sát hại đương sự, liền cho giải lên ngài. Tôi cũng báo cho bên nguyên cáo phải lên quý tòa mà thưa kiện.
Kính chào ngài Tổng trấn.”
31Binh sĩ tuân lệnh, đang đêm giải Phao-lô đến An-ty-ba-tri. 32Trời vừa sáng, bộ binh quay về đồn, kỵ binh tiếp tục đưa Phao-lô xuống Sê-sa-rê. 33Đến nơi, họ trình bức thư lên tổng trấn và giao nộp Phao-lô. 34Đọc thư xong, tổng trấn xét hỏi quê quán Phao-lô. Biết ông sinh tại Si-li-si, 35tổng trấn bảo: “Ta sẽ xét xử nội vụ khi các nguyên cáo đến đây.” Rồi truyền lệnh giam Phao-lô trong hành dinh Hê-rốt.