24

Y-Pôl Ta Năp Kôranh N'gor Phêlik

1Prăm nar ma nây kôranh ƀư brah toyh, Y-Ananias, tât ndrel ma phung bubŭnh buranh jêh ri du huê nơm ngơi, amoh păng Y-Tertulus. Khân păng phong Y-Pôl ta năp kôranh n'gor. 2Bu kuăl Y-Pôl, jêh ri Y-Tertulus ntơm phong păng pô aơ: "Hơi kôranh n'gor Phêlik, nơm ueh ngăn, may ăn ma hên nau đăp mpăn, jêh ri yor nau may blau mĭn n'gor aơ geh nau rgâl jêng ueh. 3Pôri, tâm lĕ rngôch nau, jêh ri tâm lĕ rngôch ntŭk hên kah gĭt tôr ma may âk ngăn. 4Ƀiălah mâu ŭch kân may jŏ ta aơ ôh, gâp dăn ma may gŭ iăt ma nuih n'hâm ueh may nau hên mra ngơi bar pe tong. 5Hên saơ bunuyh aơ tâm ban ma nau ji tưp, ƀư uh ah lĕ rngôch phung Yuđa, lam bri neh. Păng jêng du huê kôranh ma phung Nasaret. 6Jêh ri păng ŭch ƀư ƀơ̆ lơi ngih brah Yuđa. Pôri hên nhŭp chăp păng. Hên ŭch phat dôih păng tĭng nâm nau vay hên. 7Ƀiălah kôranh tahan toyh Y-Lysias văch ƀư janh, pit păng ta ti hên, jêh ri ntăm ma phung phong păng hăn ta năp may. 8May nơm mra dơi ôp păng, jêh ri may mra gĭt moh nau hên phong păng." 9Phung Yuđa dơn nau phong nây, khân păng lah nanê̆ pô aơ.
10Jêh kôranh n'gor nchŏng ti đă Y-Pôl ngơi, păng plơ̆ lah pô aơ: "Yor gâp gĭt jêh may jêng kôranh phat dôih tâm n'gor aơ jŏ năm jêh, pôri gâp janh ngơi king săk gâp nơm. 11May dơi gĭt ngăn, ê gao ôh jât ma bar nar ntơm bơh gâp tât ta ƀon Yêrusalem, gay ma mbah yơk ma Brah Ndu. 12Bu mâu mâp saơ gâp tâm rlăch đah bu, mâu lah ƀư uh ah ma ƀon lan tâm ngih brah Yuđa, tâm ngih tâm rƀŭn Yuđa, mâu lah tâm ƀon toyh. 13Aƀaơ aơ mâu lĕ saơ khân păng tâm mpơl nanê̆, nau khân păng phong gâp.
14Gâp mbơh ta năp may, gâp yơk ma Brah Ndu che hên, tĭng nâm trong khân păng lah jêng du phung tih, ƀiălah gâp chroh lĕ nau nchih jêh tâm ndrom samƀŭt nau vay, jêh ri nau phung kôranh nơm mbơh lor. 15Jêh ri gâp geh nau kâp gân aơ tâm Brah Ndu, tâm ban ma khân păng lĕ, nâm bu ntĭt, phung sŏng jêh ri phung kue mra geh nau dâk rêh. 16Yor nây gâp tĭng joi ƀaƀơ gay geh nuih n'hâm sŏng, mâu geh nau nduyh ôh ta năp Brah Ndu jêh ri ta năp bunuyh. 17Jŏ năm jêh ndŭt kơi gâp sĭt ăn ndơ yô̆ ma ndŭl mpôl gâp, jêh ri nhhơr mpa. 18Rnôk nây yơh geh phung Yuđa tă bơh n'gor Asi saơ gâp ƀư nau kloh tâm ngih brah Yuđa, mâu geh phung âk mâu lah nau uh ah ôh. 19Ăn khân păng văch phong ta năp may, tơlah khân păng geh nau đah gâp. 20Mâu lah ăn phung gŭ ta aơ mbơh, moh nau tih khân păng saơ gâp ƀư, dôl gâp gŭ ta năp phung kôranh phat dôih. 21Tơlah geh, knŏng dơi nduyh yor nau gâp nter ngơi tâm nklang khân păng pô aơ, yor nau phung khĭt dâk rêh yơh bu phat dôih gâp ta năp khân may nar aơ."
22Kôranh n'gor Phêlik gĭt nanê̆ jêh ma Trong, pôri păng njong nar phat dôih jêh ri lah: "Tơlah kôranh tahan toyh, Y-Lysias, văch, gâp mra sek uănh an nau aơ." 23Jêh ri păng đă kôranh tahan mât Y-Pôl, ƀiălah ăn nau nơih ma păng, jêh ri mâu buay ôh mbu nơm văch ŭch kơl păng. 24Bar pe nar pakơi, Kôranh n'gor Phêlik hăn ndrel ma ur păng, H'Drusil, bu ur Yuđa, jêh ri đă bu kuăl Y-Pôl, ŭch iăt nau păng nti ma nau chroh ma Yêsu Krist. 25Ƀiălah dôl Y-Pôl ngơi ma nau sŏng srăng, ma nau di rnâng jêh ri ma nau phat dôih tâm du nar kăndơ̆, kôranh n'gor Phêlik klach jêh ri lah: "Sĭt hom may aƀaơ ro. Tơlah gâp ru, gâp mra kuăl may." 26Păng kâp Y-Pôl mra blŏl drăp ma păng, pôri păng kuăl Y-Pôl văch ƀaƀơ, ŭch ngơi đah ôbăl. 27Bar năm pakơi, Pôrtus Phêtus ntrok kôranh n'gor Phêlik, yorlah kôranh n'gor Phêlik ŭch ƀư maak ma phung Yuđa, ăt păng ăn bu krŭng Y-Pôl.