26

Nau Y-Pôl Ngơi Ma Hđăch Agripa

1Hđăch Agripa lah ma Y-Pôl: "Ăn may ngơi king ma may nơm." Y-Pôl yơr ti jêh ri ngơi king ma păng nơm pô aơ: 2"Hơi hđăch Agripa, gâp geh nau ƀŭn ngăn, yorlah gâp dơi king gâp nơm nar aơ ma lĕ nau phung Yuđa phong gâp. 3Rplay khlay ngăn ngên, yorlah hđăch gĭt jêh lĕ nau vay phung Yuđa, jêh ri nau khân păng tâm rlăch. Pôri gâp dăn ma hđăch srôih gŭ iăt nau gâp.
4Nau gâp gŭ ngau krao sach ntơm bơh hôm jêng kon se, tâm nklang phung ndŭl mpôl gâp, jêh ri ta ƀon Yêrusalem, lĕ rngôch phung Yuđa gĭt dadê jêh. 5Tơlah khân păng ŭch mbơh, khân păng hŏ gĭt bơh jŏ jêh gâp jêng du huê Pharisi, tĭng nâm nau vay ktang ngăn tâm nau phung hên chroh. 6Aƀaơ bu phat dôih gâp, yorlah kâp gân nau Brah Ndu ton jêh ma phung che hên. 7Phung jât ma bar ndŭl mpôl hên hŭch rhŭl yơk ma Brah Ndu măng, nar gay ma nau ton nây mra tât ngăn. Yor nau kâp gân nây yơh, hơi hđăch, phung Yuđa phong gâp. 8Hơi! Khân may mĭn, mâu hĕ dơi chroh ma Brah Ndu dơi ăn rêh phung bunuyh khĭt?
9"Nanê̆ gâp mĭn jêh lĕ nau ŭch ƀư ktang. Tâm rdâng đah amoh Brah Yêsu ƀon Nasaret. 10Gâp ƀư jêh pô nây ta ƀon Yêrusalem. Jêh gâp geh nau dơi tă bơh phung n'gâng kan kôranh ƀư brah, gâp krŭng âk phung kloh ueh, jêh ri tơlah bu nkhĭt khân păng gâp dơn lĕ. 11Ƀaƀơ gâp dong khân păng tâm lĕ rngôch ngih tâm rƀŭn Yuđa jêh ri nchâp khân păng ngơi sưr rlau. Dôl gâp khek ma khân păng, gâp ƀư djơh ma khân păng kŏ tât ta ƀon phung bu năch.
12"Hơi hđăch, yor nây du nar gâp hăn ta ƀon Đamas ma nau dơi tă bơh phung n'gâng kôranh ƀư brah. 13Tâm nar nklang bôk dôl hăn, gâp saơ nau ang tă bơh trôk, ang lơn ma nar, sol nchrat jŭm gâp jêh ri phung hăn ndrel ma gâp. 14Lĕ rngôch hên chalôt ta neh dadê, jêh ri gâp tăng bâr ngơi lah ma gâp tâm nau Hêbrơ: 'Hơi Y-Sôl, hơi Y-Sôl, mâm ƀư may ƀư mhĭk ma gâp? Jêr ngăn may chưng loih mplanh.' 15Gâp plơ̆ lah: 'Mbu may jêng Ơ Kôranh Brah?' Kôranh Brah plơ̆ lah: 'Gâp jêng Brah Yêsu, Nơm may hŏ ƀư mhĭk. 16Dâk hom may, yorlah gâp ŭch tâm mpơl ma may, ŭch ăn may jêng oh mon ktang gâp jêh ri nơm mbơh ma lĕ rngôch nau may hŏ saơ jêh, jêh ri nđâp ma nau gâp mra tâm mpơl ma may. 17Gâp săch jêh may tă bơh tâm phung mpôl băl aơ, jêh ri phung bu năch, mpeh ma khân păng gâp mra njuăl may hăn, 18gay ma may pơk an măt khân păng, ăn khân păng du bơh nau ngo hăn tâm nau ang, jêh ri bơh nau Satan, rŏng ma Brah Ndu, gay ma nau chroh ma gâp, khân păng geh nau yô̆ an nau tih, jêh ri ndơn drăp ndrel ma phung kloh ueh.'
19"Hơi hđăch Agripa, ntơm bơh nây gâp mâu janh tâm rdâng đah nau tâm saơ tă bơh trôk ôh. 20Ƀiălah gâp mbơh lor lơn ma phung ƀon Đamas, ma phung ƀon Yêrusalem, ma lĕ n'gor Yuđa, jêh ri ma phung bu năch, ăn khân păng rmal nau tih jêh ri sĭt ma Brah Ndu, pah kan khư ma nau tâm rmal ma nau tih. 21Yor nây phung Yuđa nhŭp gâp tâm ngih brah Yuđa, jêh ri ŭch nkhĭt gâp. 22Ƀiălah Brah Ndu king gâp, pôri gâp ăt hôm gŭ rêh tât ta nar aơ, jêh ri mbơh ma phung jê̆ jêh ri phung toyh knŏng nau kôranh nơm mbơh lor, jêh ri Y-Môis mbơh jêh mra tât, 23nâm bu ntĭt, ma Brah Krist mra dơn nau rêh ni, mra jêng nơm dâk rêh lor lơn bơh phung khĭt, jêh ri mra mbơh nau ang ma phung ƀon lan jêh ri ma phung bu năch."
24Dôl Y-Pôl ngơi king ma păng nơm pô nây, Phêtus ngơi huy pô aơ: "Hơi Y-Pôl, may roh nau mĭn jêh. May nti âk ngăn tât may jêng moih." 25Y-Pôl plơ̆ lah: "Gâp mâu jêng moih ôh, hơi Phêtus, nơm ueh ngăn, ƀiălah nau gâp ngơi ngăn jêh ri di. 26Hđăch gĭt nanê̆ jêh nau aơ, jêh ri gâp janh ngơi ma păng ma nau nơih, yorlah gâp mĭn păng gĭt jêh lĕ rngôch nau, yorlah lĕ nau aơ mâu ƀư ma nau ndâp ôh. 27Hơi hđăch Agripa, may chroh lĕ ma nau phung kôranh nơm mbơh lor? Gâp gĭt ngăn ma may chroh." 28Hđăch Agripa plơ̆ lah ma Y-Pôl: "Bơi ma may nchâp gâp jêng du huê phung oh mon Brah Krist!" 29Y-Pôl ngơi: "Gâp dăn ma Brah Ndu, nđâp tơlah gŭ jŏ mâu lah gơnh, mâu di knŏng êng hđăch ôh, ƀiălah nđâp ma lĕ rngôch bunuyh phung gŭ iăt gâp nar aơ mra jêng nâm bu gâp, yŏng mâu geh rse rvăk aơ."
30Pôri, hđăch, kôranh n'gor, H'Bêrênis, jêh ri lĕ rngôch phung gŭ ndrel ma khân păng dâk dadê. 31Dôl khân păng du, khân păng tâm lah ndrăng nơm pô aơ, mâu geh nau tih khư khĭt mâu lah krŭng ôh tâm bunuyh aơ. 32Agripa lah ma Phêtus: "May dơi mƀơk păng tơlah păng ê dăn nau phat dôih ta năp Sêsar."