8

Sau-lơ khủng bố Hội thánh

1Sau-lơ là người đồng mưu giết Ê-tiên. Lúc ấy, Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem bị khủng bố dữ dội. Trừ các sứ đồ, mọi người đều đi tản mác các nơi trong xứ Giu-đê và Sa-ma-ri. 2Tuy nhiên, có mấy người mộ đạo lo chôn cất Ê-tiên và than khóc ông rất nhiều. 3Còn Sau-lơ phá hoại Hội thánh, đi từng nhà lùng bắt các tín đồ nam nữ, dùng bạo lực giam vào ngục. 4Tín đồ di tản khắp nơi, đi đâu cũng truyền bá Phúc âm.

Phi-líp truyền bá Phúc âm ở Sa-ma-ri

5Phi-líp đến thành Sa-ma-ri truyền giảng về Chúa Cứu Thế. 6Dân chúng đồng lòng lắng nghe ông giảng dạy, vì thấy các phép lạ ông thực hiện. 7Nhiều ác quỷ kêu la khi bị trục xuất. Nhiều người tê liệt, què quặt đều được chữa lành. 8Dân chúng trong thành rất hân hoan.

Phù thủy Si-môn

9-11Lúc ấy có một thầy phù thủy cao tay tên là Si-môn, đã nhiều năm trổ tài mê hoặc quần chúng, làm cho cả dân Sa-ma-ri già trẻ đều ngạc nhiên, kính phục, tưởng thầy là vị Cứu Tinh có quyền năng của Thượng Đế. 12Nhưng khi nghe Phi-líp giảng giải về Chúa Cứu Thế Giê-xu và Nước Trời, dân Sa-ma-ri cả nam lẫn nữ đều tin Chúa và chịu báp-tem. 13Si-môn cũng xin theo Đạo, chịu báp-tem và ở luôn bên cạnh Phi-líp. Thấy các việc kỳ diệu và phép lạ lớn lao Phi-líp làm, Si-môn kinh ngạc vô cùng.
14Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem nghe tin xứ Sa-ma-ri đã tiếp nhận Đạo Chúa, liền sai Phê-rơ và Giăng đến thăm. 15Tới nơi, hai ông cầu nguyện cho tín hữu Sa-ma-ri được nhận lãnh Thánh Linh. 16Trong số người mới tin Chúa, Thánh Linh chưa giáng trên ai cả; họ mới chịu lễ báp-tem nhân danh Chúa Giê-xu. 17Phê-rơ và Giăng đặt tay, các tín hữu liền nhận lãnh Thánh Linh.
18Thấy hai sứ đồ đặt tay lên ai, người ấy nhận được Thánh Linh, Si-môn đem bạc dâng cho hai sứ đồ, 19và năn nỉ: “Xin quý ông cho tôi quyền phép ấy, để người nào tôi đặt tay lên cũng nhận lãnh Thánh Linh.” 20Nhưng Phê-rơ đáp: “Tiền bạc anh cũng hư vong theo anh, vì anh dám đem bạc mua ân tứ Chúa. 21Anh chẳng dự phần gì trong công cuộc cứu rỗi, vì lòng anh gian tà trước mặt Chúa. 22Anh phải ăn năn tội lỗi, và cầu xin Chúa, có thể Chúa sẽ tha thứ cho anh tư tưởng tà ác ấy, 23vì tôi thấy anh chìm nơi khốn khổ, bị tội ác trói buộc.” 24Si-môn khẩn khoản: “Xin các ông cầu Chúa giùm tôi, để tôi thoát khỏi những điều kinh khiếp ấy!”
25Sau khi làm chứng và công bố lời Chúa, Phê-rơ và Giăng trở về Giê-ru-sa-lem. Trên đường về, họ truyền bá Phúc âm tại nhiều làng mạc Sa-ma-ri.

Thái giám Ê-thi-ô-bi

26Một thiên sứ đến bảo Phi-líp: “Hãy đứng dậy đi về hướng Nam, tới quãng đường giữa Giê-ru-sa-lem và Ga-xa, là nơi hoang vắng!” 27Phi-líp đứng dậy lên đường trong khi viên thái giám quản đốc Ngân khố nữ hoàng Can-đác nước Ê-thi-ô-bi cũng đi đường ấy. Ông vừa lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng tại Đền thờ. 28Trên đường về, ông ngồi xe đọc sách tiên tri Ê-sa. 29Thánh Linh bảo Phi-líp: “Con tiến lên! Đuổi cho kịp xe đó!” 30Phi-líp chạy đến, nghe thái giám đang đọc sách Ê-sa, liền hỏi: “Ông có hiểu đoạn văn đang đọc không?” 31Thái giám trả lời: “Không có người giải nghĩa, làm sao tôi hiểu được!” Rồi ông mời Phi-líp lên xe. 32Đoạn Thánh kinh ông đọc như sau:
“Người khác nào chiên bị dẫn đến lò thịt,
Như chiên con nín lặng trước mặt thợ hớt lông,
Người không hề mở miệng phản đối.
33Người ta sỉ nhục Người, bất chấp cả công lý,
Còn ai sẽ kể lại cuộc đời Người?
Vì mạng sống Người đã bị cất khỏi mặt đất.”
34Thái giám hỏi Phi-líp: “Nhà tiên tri nói về ai đây? về chính ông ta hay người nào khác?” 35Bắt đầu từ đoạn Thánh kinh ấy, Phi-líp giảng giải về Chúa Giê-xu. 36Dọc đường, đi ngang lạch nước, thái giám hỏi: “Sẵn nước đây! Có gì ngăn trở tôi chịu báp-tem không?” 38Thái giám ra lệnh dừng xe, hai người xuống nước và Phi-líp làm báp-tem cho thái giám. 39Họ vừa ra khỏi nước, Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi ngay. Thái giám không thấy ông nữa, nhưng cứ hân hoan lên đường. 40Được Chúa đưa đến thành A-xốt, Phi-líp tiếp tục công bố Phúc âm tại các thành phố trên đường đi đến hải cảng Sê-sa-rê.