1

Nau Sâm Nti Y-Daniel Jêh Ri Phung Băl Păng

1Năm tal pe rnôk Y-Jehôiakim jêng hđăch chiă uănh n'gor Yuda, Y-Nebukatnetsar hđăch chiă uănh bri Babilôn văch nchueng ŭch ƀư ma ƀon Yêrusalem. 2Kôranh Brah jao Y-Jehôiakim hđăch bri Yuda jêh ri du kô̆ khăl ngan dŏng tâm ngih Brah Ndu tâm ti Y-Nebukatnetsar. Păng njŭn ndơ nây ma ngih brah păng tâm bri Sinar, ăn tâm jay drăp brah păng.
3Hđăch ntăm ma Y-Aspênas, kôranh phung oh mon bu char păng, ăn păng sŏk ƀaƀă tâm phung ƀon lan Israel bơh ndŭl mpôl hđăch nđâp phung kôranh, 4jêh ri phung druh ndăm mâu geh săk jăn ji kuet ôh, muh măt ueh, geh âk nau njêh, blau mĭn, nti sămƀŭt jêh, dơi pah kan tâm ngih hđăch, ăn păng nti nau phung Kaldê ngơi. 5Hđăch prăp an ma khân păng du kô̆ ndơ ueh hđăch sông sa jêh ri dak play kriăk ƀâu hđăch nhêt, gay ma jêh bu mât siăm khân păng dôl pe năm, khân păng dơi pah kan ta năp hđăch. 6Tâm phung nây geh phung Yuda Y-Daniel, Y-Hanania, Y-Misaêl jêh ri Y-Asaria 7Kôranh phung n'hat na bu char tâm amoh Y-Beltisasar ma Y-Misaêl jêh ri Y-Abetnêgô ma Y-Asaria.
8Ƀiălah Y-Daniel ton păng mâu mra ƀư ƀơ̆ păng nơm ôh. 9Brah Ndu ăn Y-Daniel geh nau rŏng jêh ri nau yô̆ ta năp kôranh nây. 10Kôranh nây lah ma Y-Daniel: "Gâp klach ma hđăch kôranh gâp, nơm ntăm jêh prăp ndơ ma khân may nhêt sa, mra saơ săk jăn khân may mhĭk lơn ma phung druh ndăm êng du rnôk đah khân may. Tơ lah pô nây gâp mra klach păng mra koh trô ko gâp." 11Y-Daniel lah ma n'hat na nơm kôranh n'hat na bu char ăn uănh phung Y-Daniel, Y-Hanania, Y-Misaêl jêh ri Y-Asaria pô aơ: 12"Gâp vơl dăn ma may, rlong uănh hom phung n'hat na may dôl jât nar; kanŏng ăn hên sa trao jêh ri nhêt dak. 13Jêh ta nây ăn may sek uănh săk jăn hên jêh ri săk jăn phung ndăm sa ndơ kah hđăch ăn, jêh ri ăn ma ƀư ma phung n'hat na may tĭng nâm nau may sek uănh."
14Jêh ri păng dơn nau khân ôbăl dăn, jêh ri long uănh khân păng dôl jât nar. 15Tơ lah rlau pơh nar săk jăn khân păng ueh lơn, jêh ri lay lơn ma lĕ rngôch phung ndăm êng sa ndơ kah hđăch ăn. 16Pô ri n'hat na sŏk sĭt lơi ndơ sông sa ueh jêh ri dak play kriăk ƀâu bu ăn ma khân păng, jêh ri ăn khân păng sa kanŏng trao dơm.
17Brah Ndu ăn ma puăn nuyh ndăm nây geh nau blau mĭn jêh ri njêh, tâm lĕ nau nti jêh ri nau njêh. Y-Daniel geh nau gĭt rbăng ma lĕ nau tâm mpơl saơ jêh ri nau mbơi saơ. 18Tơ lah lôch jêh rnôk bu tâm nal jêh, ta nar hđăch ntăm njŭn leo khân păng ta năp hđăch, kôranh phung n'hat na bu char njŭn leo khân păng ta năp Y-Nebukatnetsar. 19Hđăch ngơi ndrel đah khân păng, jêh ri tâm lĕ rngôch phung khân păng mâu saơ du huê ôh tâm ban ma Y-Daniel, Y-Hanania, Y-Misaêl, jêh ri Y-Asaria. Yor nây khân păng gŭ pah kan ta năp hđăch. 20Jêh ri tơ lah hđăch ôp ma khân păng ma lĕ rngôch nau njêh jêh ri nau gĭt rbăng, păng saơ phung nây jât tơ̆ blau lơn ma phung rƀên jêh ri phung sek uănh tâm lĕ ƀon bri hđăch păng. 21Y-Daniel ăt gŭ ta nây kŏ tât năm tal nguay hđăch Sirus chiă uănh.