4

Chiêm bao về cây lớn

1Ta, hoàng đế Nê-bu-cát-nết-sa, gửi tất cả các dân tộc, quốc gia, ngôn ngữ khắp thế giới. Câu chúc bình an cho các ngươi! 2Thiết tưởng ta nên công bố cho các ngươi biết các dấu lạ và việc kỳ diệu mà Đấng Chí Cao đã làm cho ta. 3Dấu lạ của Ngài thật vĩ đại! Việc kỳ diệu Ngài làm thật mạnh mẽ! Nước Ngài vững lập đời đời! Quyền bính Ngài tồn tại mãi mãi!
4Ta, Nê-bu-cát-nết-sa, đang an nhàn và hưởng mọi thành công trong cung điện ta. 5Một hôm, ta thấy một chiêm bao dễ sợ; càng nằm trên giường suy nghĩ, càng nhớ lại các khải tượng, ta càng hoang mang bối rối. 6Ta liền ra lệnh triệu tập các học giả Ba-by-luân để giải thích điềm chiêm bao ấy. 7Các học giả Ba-by-luân vào chầu, nghe ta thuật hết điềm chiêm bao nhưng không ai giải được cả.
8,9Rốt cuộc, Đa-ni-ên vào chầu ta (người này đã được đổi tên là Bên-tơ-sát-xa theo danh hiệu của thần ta; trong người ấy Linh của các thần thánh đang ngự). Ta thuật cho người điềm chiêm bao và bảo: "Này, Bên-tơ-sát-xa, Chủ tịch liên đoàn các học giả. Vì ta biết Linh các thần thánh đang ngự trong ngươi, và không có huyền nhiệm nào khó quá cho ngươi, nên ngươi hãy thuật cho ta các khải tượng trong chiêm bao ta đã thấy và giải thích rõ ràng. 10Đây là các khải tượng trong trí ta lúc ta nằm trên giường: Ta quan sát và nhìn thấy một cây lớn mọc giữa mặt đất, ngọn rất cao. 11Cây ngày càng lớn mạnh, ngọn vươn đến tận trời, khắp cả mặt đất đều trông thấy. 12Lá cây đẹp đẽ, trái cây thật nhiều dùng làm thức ăn cho mọi loài sinh vật. Thú vật ngoài đồng đến nấp bóng nó; chim trời làm tổ trên cành nó. Tất cả các loài sinh vật đều nhờ cây ấy nuôi sống. 13Ta đang quan sát, thình lình Đấng canh giữ, tức là Đấng thánh, từ trời ngự xuống. 14Người lớn tiếng ra lệnh: "Đốn cây này đi! Chặt hết các cành, làm cho trụi lá và vải trái cây ra khắp nơi! Các loài thú đồng đang nấp dưới bóng cây, hãy chạy trốn! Các loài chim chóc đang đậu trên cành cây, hãy tung cánh bay xa! 15Khi đốn cây, hãy để lại gốc rễ dưới đất, nhưng phải xiềng lại bằng xiềng sắt và đồng, giữa cỏ đồng nội; cho sương móc từ trời xuống dầm thấm nó, và cho nó sống với thú vật ngoài đồng nội. 16Hãy cất lòng người khỏi nó và cho nó lòng thú vật qua suốt 7 kỳ. 17Đây là quyết định của các Đấng canh giữ và lệnh của Đấng thánh ngõ hầu tất cả loài người và sinh vật đều biết rõ ràng Đấng Chí Cao nắm quyền tể trị trong thế giới loài người. Ngài muốn giao chính quyền cho ai tùy ý Ngài và đặt người thấp nhất trong xã hội lên cầm quyền thống trị. 18Ta, hoàng đế Nê-bu-cát-nết-sa, đã thấy chiêm bao ấy và thuật lại cho các học giả Ba-by-luân nhưng họ không giải nghĩa được. Vậy, bây giờ, Bên-tơ-sát-xa hãy giải nghĩa cho ta. Ngươi có khả năng giải nghĩa vì Linh của các thần thánh ngự trong ngươi.

Ý nghĩa điềm chiêm bao

19Đa-ni-ên cũng gọi là Bên-tơ-sát-xa đứng sững cả tiếng đồng hồ không nói được một lời vì càng suy nghĩ ông càng bối rối. Nhà vua thấy thế liền giục: "Đừng lo ngại, cứ nói đi! Đa-ni-ên thưa: "Muôn tâu, ước gì chiêm bao này ứng vào các kẻ thù nghịch của vua! 20-22Cây lớn vua đã thấy, ngày càng lớn mạnh, ngọn vươn đến tận trời, khắp đất đều trông thấy; lá cây đẹp đẽ, trái cây thật nhiều, dùng làm thức ăn cho loài sinh vật; thú vật ngoài đồng đến nấp bóng, chim trời làm tổ trên cành - muôn tâu, cây ấy chính là vua vì vua đã trở nên cường thịnh và vĩ đại đến mức vươn lên tận trời và uy quyền vua bao trùm cả thế giới. 23Vua đã thấy một Đấng canh giữ là Đấng thánh từ trời xuống ra lệnh đốn cây và chặt phá, nhưng phải chừa lại gốc rễ trong đất và xiềng lại bằng xích sắt và đồng giữa cây cỏ đồng nội, để cho sương móc từ trời dầm thấm cùng với thú vật ngoài đồng suốt 7 thời kỳ.'
24Muôn tâu, Đấng Chí Cao đã quyết định và chắc chắn sẽ thực hiện điều này: 25Nhân dân của vua sẽ đuổi vua ra khỏi cung điện. Vua sẽ phải sống ngoài đồng như loài thú, ăn cỏ như bò, lưng vua sẽ ướt đẫm sương móc từ trời. Suốt bảy năm trời, vua phải sống như thế, cho đến khi vua nhận ra rằng Đấng Chí Cao nắm quyền tể trị trong thế giới loài người và Ngài muốn giao chính quyền vào tay ai là tùy ý Ngài. 26Lệnh truyền để lại gốc rễ có nghĩa: đế quốc của vua sẽ được giao lại cho vua cai trị sau khi vua nhìn nhận quyền tể trị của Đấng Tạo Hóa. 27Vì thế, muôn tâu, xin vua vui lòng nghe tôi trình bày: Xin vua xét xử cho công bằng thi hành sự công chính và tỏ lòng thương xót ngươi nghèo khổ để đoái công chuộc tội, may ra thời vận của vua còn có thể kéo dài thêm một thời gian nữa."

Lời tiên tri ứng nghiệm

28Tất cả các sự việc đều diễn tiến đúng như Đa-ni-ên đã tiên đoán: 29Một năm sau, vua Nê-bu-cát-nết-sa đang ngự chơi trong cung điện giữa thủ đô đế quốc Ba-by-luân. 30Vua kiêu hãnh tuyên bố: Đây, Ba-by-luân vĩ đại ta đã xây dựng với sức mạnh của quyền lực ta làm thủ đô đế quốc, để biểu dương vinh quang của uy nghi ta. 31Vua chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng phán từ trời: "Này, vua Nê-bu-cát-nết-sa! Ta báo cho ngươi biết, ngươi đã bị truất phế! 32Ngươi sẽ bị xã hội loài người khai trừ và sẽ sống chung với thú vật ngoài đồng. Ngươi buộc phải ăn cỏ như bò và chịu đựng hình phạt suốt 7 kỳ, cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng Chí Cao tể trị trên thế giới loài người và Ngài muốn giao chính quyền cho ai tùy ý!"
33Ngay giờ đó, lệnh ấy được thi hành. Vua Nê-bu-cát-nết-sa bị nhân dân xua đuổi. Vua phải ăn cỏ như bò. Thân thể vua ướt đẫm sương mốc từ trời cho đến khi da mọc lông như chim phụng, và móng tay mọc dài như móng diều hâu.
34Bảy năm sau, tính đúng từng ngày, Nê-bu-cát-nết-sa tôi ngước mắt nhìn lên trời cầu cứu ! Trí khôn tôi liền bình phục và tôi ca ngợi Đấng Chí Cao. Tôi tung hô và tôn vinh Đấng sống đời đời, sáng lập Nước vĩnh cửu và tể trị mãi mãi. 35Đem so với Chúa, tất cả nhân loại trên thế giới chỉ là con số không. Chúa hành động theo ý muốn Ngài đối với muôn triệu ngôi sao trên trời cũng như đối với loài người đông đảo dưới đất. Không ai có quyền ngăn chặn và chất vấn Ngài: "Chúa làm việc đó để làm gì?
36Lập tức trí khôn tôi bình phục. Tôi được trao trả chính quyền trong nước, với tất cả uy nghi rực rỡ của bậc thiên tử. Các quân sư và thượng thư lại đến chầu, giúp tôi củng cố chính quyền trong tay và mở rộng biên cương đế quốc.
37Bây giờ, Nê-bu-cát-nết-sa tôi xin ca ngợi, tán dương và tôn vinh Vua Trời! Công việc Ngài đều chân thật, đường lối Ngài đều công chính, kẻ nào lên mặt kiêu căng hợm hĩnh sẽ bị Ngài hạ xuống đất đen.