6

Y-Daniel Tâm Ndrung Yau Mŭr

1Y-Darius maak ŭch ăn du rhiăng bar jât nuyh kôranh nkual chiă uănh tâm lĕ ƀon bri hđăch păng; 2kalơ phung kôranh nkual geh bar hê kôranh toyh; Y-Daniel jêng du huê tâm pe nuyh nây. Phung kôranh nkual mbơh kan khân păng ma pe nuyh kôranh toyh nây, gay lơi ăn geh nau mhĭk tât ma hđăch ôh. 3Y-Daniel geh nau lư n'găr lơn ma bar hê kôranh toyh êng jêh ri phung kôranh nkual, yorlah păng geh nau njêh lơn; pô ri hđăch mĭn ŭch n'hao păng ăn chiă uănh lĕ ƀon bri hđăch. 4Pô ri phung kôranh toyh jêh ri phung kôranh nkual joi nau đah Y-Daniel tâm kan chiă uănh ƀon bri hđăch; ƀiălah khân păng mâu geh nau dơi phong mâu lah saơ nau kue tâm păng ôh, yorlah păng jêng răp jăp. 5Pô nây khân păng lah: "He mâu mra saơ nau đah Y-Daniel ƀư ôh, kanŏng he joi tâm nau păng tĭng nau vay Brah Ndu păng".
6Phung kôranh toyh jêh ri phung kôranh nkual tâm rnglăp ndrel hăn ta năp hđăch jêh ri lah: "Ơ hđăch Darius, ăn may gŭ rêh n'ho ro! 7Lĕ rngôch phung kôranh toyh tâm ƀon bri hđăch, phung kôranh ntang, phung kôranh nkual, phung kôranh nchră, jêh ri phung kôranh chiă uănh tâm nchră jêh ŭch dăn ma hđăch, ƀư nau vay buay katang ngăn, tơ lah mbu nâm vơl ma brah mâu lah ma bunuyh êng đah may dôl tâm pe jât nar, ơ hđăch bu mra klŭp nơm nây tâm ndrung yau mŭr. 8Aƀaơ aơ, Ơ hđăch, ƀư hom nau buay nây jêh ri chih amoh may tâm sămƀŭt, gay ma nau nây mâu dơi rgâl ôh, tĭng nâm nau vay phung Mêdơ jêh ri phung Persi, mâu dơi tâm rgâl ôh." 9Pô ri hđăch Y-Daniel chih amoh păng ma sămƀŭt nau vay nây. 10Tơ lah Y-Daniel gĭt hđăch chih amoh jêh tâm sămƀŭt nây. Păng lăp tâm ngih păng, mpông bloh jê̆ tâm jrô ta kalơ păng pơk lĕ mơ pa ƀon Yêrusalem; jêh ri pe tơ̆ ăp nar păng chon kô mâk mbơh sơm jêh ri tâm rnê ma Brah Ndu păng nâm bu păng vay ƀư jêh. 11Jêh ri phung nây tâm rnglăp ndrel jêh ri saơ Y-Daniel mbơh sơm vơl ma Brah Ndu păng, 12jêh ri khân păng văch jêh ri ngơi ta năp hđăch di ma nau buay hđăch ƀư jêh: "Ơ hđăch, mâu di hĕ may chih amoh may ma nau buay, dôl pe jât nar mbu nâm mbơh sơm ma brah mâu lah bunuyh êng đah may, bu mra klŭp nơm nây tâm ndrung yau mŭr?" Hđăch plơ̆ lah: "Nau nây ngăn jêh tĭng nâm nau vay phung Mêdơ jêh ri phung Persi, mâu dơi tâm rgâl ôh." 13Khân păng plơ̆ lah ma hđăch: "Y-Daniel nây, du huê tâm phung bu nă Yuda mâu chrê ma may ôh, Ơ hđăch, mâu lah ma nau buay may chih amoh jêh, ƀiălah păng ăt mbơh sơm pe tơ̆ ăp nar." 14Tơ lah hđăch tăng nau nây păng rŭng răng ngăn, jêh ri joi trong gay ma tâm rklaih Y-Daniel, jêh ri gŭ joi trong tâm rklaih păng kŏ tât nar nhâp. 15Phung nây tâm rƀŭn ta năp hđăch jêh ri lah: "Ơ hđăch, ăn may gĭt, jêng nau vay phung Mêdơ jêh ri phung Pêrsi yơh, mâu dơi tâm rgâl ôh nau buay mâu lah nau vay hđăch ƀư jêh."
16Pô ri hđăch ntăm, jêh ri bu nhŭp Y-Daniel, klŭp păng tâm ndrung yau mŭr. Hđăch lah ma Y-Daniel: "Ăn Brah Ndu may, nơm may pah kan ƀaƀơ, sâm rklaih may!" 17Bu sŏk du mlâm lŭ rdâl bâr mpông ndrung yau; jêh ri hđăch kađăm ma ndơ kađăm phung kôranh păng, gay mâu ăn rgâl ôh nau tât ma Y-Daniel. 18Jêh ri hđăch sĭt ta ngih hđăch păng, ver sông sa măng nây, păng mâu dăn phung êng văch ƀư maak ma păng ôh, jêh ri păng mâu dơi bêch ôh.
19Hđăch dâk ơm ôi, ndal hăn ta ndrung yau mŭr. 20Tơ lah păng tât dăch ndrung, păng kuăl Y-Daniel ma bâr rngot: "Ơ Y-Daniel, tông mpăr Brah Ndu rêh, Brah Ndu may, nơm may pah kan ƀaƀơ, dơi rklaih bơh yau mŭr lĕ?" 21jêh ri Y-Daniel plơ̆ lah ma hđăch: "Ơ hđăch, ăn may gŭ rêh n'ho ro! 22Brah Ndu gâp njŭl văch jêh tông mpăr ueh păng, n'găp lơi mbung yau mŭr; pô ri khân păng mâu ƀư mhĭk ma gâp ôh, yorlah Brah Ndu saơ gâp mâu geh nau tih ôh ta năp păng. Jêh ri nđâp ta năp may tâm ban lĕ, Ơ hđăch, gâp mâu lĕ mâp ƀư tih." 23Pô ri hđăch maak ngăn, jêh ri đă bu chông nhŭp Y-Daniel bơh ndrung yau mŭr, bu mâu saơ ôh têl sôt ra săk jăn păng, yorlah păng rnơm ma Brah Ndu păng. 24Hđăch ntăm jêh ri bu sŏk leo phung nchơt ma Y-Daniel klŭp khân păng tâm ndrung yau mŭr ndrel ma ur kon khân păng. Lor ma khân păng tât tâm dâng ndrung, yau mŭr nhŭp hêk nkêch lĕ nting khân păng.
25Jêh ri hđăch Darius chih sămƀŭt ma lĕ rngôch phung ƀon lan, phung ndŭl mpôl bunuyh, jêh ri phung ngơi nau êng êng gŭ lam n'gor bri: "Ăn geh âk nau đăp mpăn ma khân may! 26Gâp ăn nau ntăm lam ntŭk tâm ƀon bri hđăch gâp ăn bunuyh râp sâr jêh ri klach ta năp Brah Ndu Y-Daniel.
 "Yorlah păng jêng Brah Ndu rêh gŭ n'ho ro; ƀon bri hđăch păng mâu blau rai lôch ôh, jêh ri păng chiă uănh mra gŭ n'ho ro.
27Păng koh dŏng jêh ri rklaih; păng ƀư nau mbên jêh ri nau khlay tâm trôk jêh ri ta neh ntu. Păng yơh nơm tâm rklaih Y-Daniel bơh nau katang yau mŭr."
28Pô ri Y-Daniel geh nau tâm n'hao dôl môk hđăch Darius jêh ri hđăch Sirus n'gor Persi chiă uănh.