8

Khải tượng về chiên đực, dê đực và sừng.

1Năm thứ ba triều vua Bên-xát-sa, tôi thấy khải tượng thứ nhì.
2Lần này, tôi đang ở tại hoàng thành Su- sơ trong tỉnh Ê-lam, bên bờ sông U-lai. 3Tôi quan sát và trông thấy một con chiên đực đứng bên bờ sông. Đầu chiên mọc hai sừng cao, nhưng sừng thứ hai mọc lên sau và cao hơn sừng kia. 4Con chiên xông về hướng tây, hướng bắc và hướng nam và chiến thắng tất cả các loài thú, không ai giải cứu nổi các con mồi của nó. Nó muốn làm gì tùy ý và trở nên lớn mạnh.
5Tôi đang quan sát nó, thình lình một con dê đực đến từ phương tây, chạy thật nhanh như không chạm đến mặt đất. Con dê có một sừng rất lớn mọc giữa hai mắt. 6Con dê giận dữ dùng tất cả sức mạnh xông vào tiến công con chiên có hai sừng đang đứng trên bờ sông. 7Con dê chạy lại con chiên, nộ khí xung thiên, tiến công dữ dội đến nỗi đánh gãy cả hai sừng con chiên, nên con chiên không còn sức chống cự. 8Con dê đánh con chiên ngã nhào xuống đất rồi chà đạp lên, không ai giải cứu con chiên nổi. Con dê càng lớn mạnh, nhưng khi nó hết lớn, cái sừng lớn bị gãy đi, nhường chỗ cho bốn sừng đặc biệt, mọc lên hướng về bốn ngọn gió trên trời. 9Giữa bốn sừng lại mọc lên một chiếc sừng nhỏ, ngày càng lớn mạnh đến mức cực đại, tiến công vào phương nam, phương đông và nước Y-sơ-ra-ên. 10Nó tranh chiến với dân Chúa và chiến thắng các nhà lãnh đạo dân Ngài. 11Nó tự tôn tự đại, chống nghịch Chúa các thiên binh bằng cách chấm dứt các tế lễ hằng dâng cho Ngài và làm hoen ố Đền thờ Ngài. 12Nhưng các thiên binh không được phép tiêu diệt nó mặc dù nó phạm thượng. Vì đó, chân lý và công chính bị chà đạp trong khi sự gian ác chiến thắng và cường thịnh khắp nơi. 13Lúc ấy, tôi nghe hai thiên sứ thánh chuyện trò với nhau. Một thiên sứ hỏi: "Mất bao lâu, cuộc tế lễ mới được tái lập? Đền thờ và dân Chúa mới thôi bị quân thù giày đạp?" 14Thiên sứ kia đáp: "2.300 ngày Đền thờ mới được thanh tẩy."
15Thấy khải tượng ấy, tôi bèn tìm hiểu. Thình lình có ai giống như Con người xuất hiện. 16Có tiếng ai từ bên kia sông gọi: "Gáp-ri-ên, hãy cho Đa-ni-ên biết ý nghĩa của khải tượng ấy!" 17Gáp-ri-ên tiến về phía tôi, nhưng tôi quá khiếp sợ, đứng không nổi, phải ngã nhào, sấp mặt xuống đất. Gáp-ri-ên bảo: "Này, Đa-ni-ên ơi! Anh phải nhận định kỹ càng ! Các biến cố anh đã thấy trong khải tượng ấy đến thời kỳ cuối cùng mới xảy ra!"
18Khi thiên sứ nói, tôi ngất đi, mặt vẫn áp xuống đất. Nhưng Gáp-ri-ên lay tôi dậy và nâng tôi đứng lên rồi tiếp: " 19Tôi đến đây để báo cho anh biết các diễn biến trong những ngày cuối cùng của thời kỳ, vì những việc anh thấy sẽ xảy ra trong thời kỳ Chúa đã ấn định. 20Con chiên đực có hai sừng anh đã thấy là các vua Mã-đại và Ba-tư. 21Con dê đực là vua Hy-lạp. Cái sừng lớn mọc giữa hai mắt là vua khai quốc. 22Khi sừng lớn bị gãy, bốn sừng khác mọc lên thay thế chỉ về bốn nước từ Hy-lạp mà ra nhưng không mạnh bằng Hy-lạp. 23Vào giai đoạn chốt của các nước này, khi những kẻ phạm pháp lộng hành cực độ, một vua cóbộ mặt hung dữ sẽ xuất hiện. Mưu lược của vua thật là quỷ khốc thần sầu. 24Uy quyền của vua quá lớn, nhưng không phải do sức mạnh của vua đâu ! Vua tiêu diệt anh hùng hào kiệt bốn phương và tiếp tục thành công bách chiến bách thắng. Vua cố công phá hoại dân Chúa. 25,26Vua dùng tài trí và mưu kế quỷ quyệt để lừa gạt nhiều người không ai chống nổi. Vua sinh lòng tự tôn tự đại và tiêu diệt nhiều người như trở bàn tay. Vua nổi lên chống nghịch Vua của các vua nhưng bị tiêu diệt không do bàn tay con người. Khải tượng anh đã thấy về buổi sáng và buổi tối đều là chân thật, nhưng anh phải niêm phong lại vì còn lâu ngày mới thực hiện!”
27Tôi ngất xỉu và đau ốm lâu ngày. Khi đã bình phục, tôi liền tiếp tục lo việc nước. Tôi ngạc nhiên vì khải tượng đó nhưng không hiểu rõ ý nghĩa.