9

Y-Daniel Mbơh Sơm Ma Phung Ƀon Lan Păng

1Năm ntơm Y-Darius kon bu klâu Ahasuêrus ndŭl mpôl phung Mêdơ nơm bu njêng hđăch ƀon bri hđăch phung Kaldê, 2năm ntơm păng chiă uănh nây, gâp jêng Y-Daniel gĭt rbăng tĭng nâm ndrom sămƀŭt nau Yêhôva ngơi jêh ma kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi, mra geh pơh jât năm kŏ ƀư lĕ jêh nau ƀon Yêrusalem gŭ rngol. 3Pô ri gâp n'gĭl muh măt mơ pa kôranh Brah Ndu ŭch joi păng ma nau mbơh sơm jêh ri nau vơh vơl ma nau ver sông sa jêh ri soh ƀau ndruyh buh. 4Gâp mbơh sơm ma Yêhôva Brah Ndu gâp jêh ri mbơh nau ntih gâp ma păng, lah: "Ơ Kôranh Brah, Brah Ndu toyh jêh ri khư ma bu klach, nơm djôt nau tâm rnglăp jêh ri nau rŏng răp jăp ma phung rŏng ma păng jêh ri tông nau păng ntăm. 5Hên ƀư tih jêh hên ƀư nau kue, hên ƀư ƀai jêh ri tâm rdâng, hên chalơi lĕ jêh nau may chih jêh ri nau may ntăm. 6Hên mâu gŭ iăt ôh ma phung tông mpăr may phung kôranh nơm mbơh lor, phung ngơi jêh tâm amoh may ma hđăch hên, ma phung kôranh hên, ma phung che hên, jêh ri ma lĕ rngôch phung ƀon lan tâm n'gor bri.
7Ơ Kôranh Brah, may yơh jêng sŏng srăng, ƀiălah hên geh nau bêk, nâm bu geh jêh nar aơ, phung bu klâu Yuda, phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem, jêh ri lĕ rngôch phung Israel gŭ dăch jêh ri ngai, tâm lĕ rngôch bri may nsot hên jêh, yor hên mâu gŭ răp jăp đah may ôh. 8Ơ Yêhôva, hên yơh geh nau bêk, phung hđăch hên, phung Kôranh hên, jêh ri phung che hên, yorlah hên ƀư tih jêh đah may. 9Kôranh Brah Brah Ndu hên gĭt yô̆ jêh ri ăn, nđâp tơ lah hên ƀư nau tâm rdâng jêh đah păng. 10Jêh ri hên mâu tông bâr ôh ma Yêhôva Brah Ndu hên gay tĭng ndô̆ nau vay păng ăn phung tông mpăr păng phung kôranh nơm mbơh lor tâm mpơl jêh ma hên. 11Lĕ rngôch phung Israel rlau jêh nau vay may jêh ri, dun mâu ŭch tông bâr may ôh.
 "Pô ri bu nkhŭt jêh ta kalơ hên nau rtăp rak jêh ri nau sân săk chih jêh tâm nau vay Y-Môis n'hat na Brah Ndu, yorlah hên ƀư tih jêh đah may.
12Păng ƀư ngăn jêh nau păng ngơi tâm rdâng đah hên jêh ri đah phung kôranh hên, ma nau păng ăn tât ma hên nau rêh ni toyh; yorlah mâu mâp geh ôh tâm dâng trôk nâm bu nau tât jêh ma ƀon Yêrusalem. 13Tĭng nâm chih jêh tâm nau vay Y-Môis, lĕ nau mhĭk aơ tât jêh ma hên, ƀiălah hên mâu vơh vơl ôh nau yô̆ bơh Yêhôva Brah Ndu hên, mâu lĕ hên chalơi nau kue jêh ri tông nau nanê̆ may. 14Yor nây Yêhôva nkra jêh nau mhĭk aơ; jêh ri ăn tât jêh nau nây ma hên; yor Yêhôva Brah Ndu hên jêng sŏng srăng tâm lĕ kan păng pah, ƀiălah hên mâu mâp tông bâr păng ôh.
15Aƀaơ aơ, Ơ Kôranh Brah Ndu hên, nơm njŭn leo jêh phung ƀon lan may luh bơh n'gor Êjipt ma ti brah, jêh ri geh amoh lư n'găr nâm bu geh jêh tât ta nar aơ, hên ƀư tih jêh ri nau ƀai. 16Ơ Kôranh Brah, tĭng nâm lĕ nau sŏng srăng may, gâp vơh vơl ma may, ăn may trơn lơi nau may nuih jêh ri nau may khek bơh ƀon may, ƀon Yêrusalem, yôk kloh ueh may; yorlah nau tih hên jêh ri nau kue phung che hên, lĕ rngôch phung gŭ jŭm hên djôt ngơi bir ngơi srơh ma ƀon Yêrusalem jêh ri phung ƀon lan may.
17Pô ri aƀaơ aơ, Ơ Brah Ndu hên, gŭ iăt hom nau tông mpăr may mbơh sơm jêh ri vơh vơl, jêh ri yor nây may nơm. Ơ Kôranh Brah, sol hom muh măt may ta jrô kloh ueh may, ntŭk rai jêh. 18Ơ Brah Ndu gâp, rkêng tôr jêh ri iăt hom; lin măt may jêh ri uănh ma nau hên jêh ri ƀon bu kuăl ma amoh may rai jêh; yorlah hên vơh vơl ma may mâu tăp yor nau sŏng srăng hên nơm, ƀiălah yor nau yô̆ toyh may. 19Ơ Kôranh Brah, iăt hom; Ơ Kôranh Brah, iăt jêh ri ƀư hom; lơi hôm nđê yor amoh may nơm, Ơ Brah Ndu gâp, yor ƀon may jêh ri phung ƀon lan may bu rnha ma amoh may."

Nau Mbơh Lor Ma Pơh Jât Tal Pơh Năm

20Dôl gâp ngơi, mbơh sơm, jêh ri mbơh nau tih gâp jêh ri nau tih phung ƀon lan gâp phung Israel, jêh ri tâm mpơl nau gâp vơh vơl ma Yêhôva Brah Ndu gâp yor yôk kloh ueh Brah Ndu gâp; 21dôl gâp ăt hôm ngơi tâm nau mbơh sơm, du huê bunuyh Gabriel, nơm gâp saơ tâm nau tâm saơ tal lor lơn, mpăr ngăch văch ta gâp ta mông bu nhhơr mpa nhhơr gŭch ta mhaơ. 22Păng văch lah ma gâp: "Ơ Y-Daniel, gâp văch aƀaơ aơ ŭch ăn nau njêh jêh ri nau gĭt rbăng ma may. 23Tơ lah may ntơm mbơh sơm, bu ntăm, jêh ri gâp văch mbơh nau nây ma may, yorlah may jêng nơm bu rŏng ngăn. Jêh ri nchrâng nanê̆ nau ngơi jêh ri ăn may gĭt rbăng nau tâm saơ.
24Pơh jât năng pơh tâm nal jêh ma phung ƀon lan may jêh ri ma ƀon kloh ueh may, gay ma ăn lôch lơi nau rlau nau vay, ăn lôch nau tih, gay ƀư kloh nau kue, ăn tât nau sŏng srăng n'ho ro, gay ma ăn ngăn nau tâm saơ jêh ri nau mbơh lor, jêh ri troch dak ƀâu kah gay prăp an jrô kloh ueh lơn. 25Ăn may nchrâng jêh ri gĭt rbăng, ntơm geh nau ntăm nkra jêh ri rdâk tay ƀon Yêrusalem kŏ nơm bu tŏ dak ƀâu kah tât, nơm jêng kôranh, mra geh pơh tơ̆ pơh jêh ri prao jât ma bar tơ̆ pơh. Bu mra rdâk tay ƀon Yêrusalem geh trong jêh ri pôih nâp dôl rnôk rŭng răng. 26Jêh tăch prao jât ma bar năng pơh nây, bu mra nkhĭt lơi nơm bu tŏ dak ƀâu kah jêh ri păng mâu mra geh ndơ ôh. Jêh ri phung ƀon lan kôranh mra tât pa kơi mra ƀư rai lơi ƀon jêh ri jrô kloh ueh. Ta dăch dŭt dak lip mra ƀư rai păng, jêh ri mra geh nau tâm lơh kŏ tât kêng dŭt; Brah Ndu lĕ lah jêh nau rngol mra tât. 27Kôranh mra tât pa kơi nây mra ƀư nau tâm rnglăp nâp đah âk bunuyh dôl du năng pơh, ƀiălah ta nklang du năng pơh nây păng mra ăn bu chalat lơi nau ƀư brah jêh ri nau nhhơr mpa nhhơr gŭch. Nơm ƀư tât nau rngol mra rdâk mpa mra tâm rmot ta jrô tâm ngih brah kŏ Brah Ndu nkhŭt ta kalơ nơm ƀư tât nau rngol nây nau nglĕ dŭt păng lĕ lah jêh.