9

Daniel Câu Sễq Yỗn Máh Cũai Proai

1Dari-ut con samiang Sê-sêt, cũai Mê-dia, án cỡt puo tâng cruang Ba-bulôn. 2Tâng cumo muoi Dari-ut cỡt sốt, cứq bữn rien tễ tâm saráq Yiang Sursĩ; cớp cứq chanchớm tễ Yê-ramia la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ chĩc atỡng tễ vil Yaru-salem cóq ralốh-ralái dũn tapul chít cumo. 3Chơ cứq câu nheq mứt pahỡm chu Yiang Sursĩ. Cứq ót sana, sớp tampâc tanúh, cớp tacu tâng bŏ́h. 4Cứq câu sễq tễ Yiang Sursĩ la Ncháu cứq, cớp ngin kho máh ranáq lôih cũai proai cứq, la cũai I-sarel khoiq táq.
 Cứq pai neq: “Cucốh Yiang Sursĩ ơi! Anhia sốt toâr lứq cớp noau yám noap lứq anhia. Anhia táq puai máh ŏ́c anhia khoiq par‑ữq, cớp anhia apáh ŏ́c ayooq mantái chóq cũai ca ayooq anhia, cớp cũai ca trĩh máh santoiq anhia patâp.
5“Tỗp hếq khoiq táq ranáq lôih, táq ranáq sâuq cớp ranáq tỡ bữn tanoang. Tỗp hếq lớn-sarlớn chóq anhia, cớp hếq nguai chíq tễ máh ŏ́c anhia patâp cớp tễ máh phễp rit anhia. 6Tỗp hếq tỡ bữn tamứng máh santoiq cũai táq ranáq anhia atỡng, la cũai tang bỗq anhia. Alới atỡng nhơ tễ ramứh anhia chóq máh puo, máh cũai sốt, máh achúc achiac hếq, cớp nheq tữh cũai proai hếq. 7Cucốh Yiang Sursĩ, anhia táq ranáq tanoang o níc, ma tỗp hếq dững níc ŏ́c casiet táq atoâq pỡ tỗp hếq bữm. Nheq tữh hếq ca ỡt tâng cruang Yuda, vil Yaru-salem, cớp nheq tữh cũai I-sarel ca ỡt parsáng-parsaiq tâng máh cruang cheq cớp cruang yơng, tỗp hếq cỡt casiet la cỗ tian hếq tỡ bữn tanoang tapứng chóq anhia. 8Cucốh Yiang Sursĩ ơi! Nheq tữh puo hếq, máh cũai sốt hếq, cớp máh achúc achiac hếq cỡt casiet táq lứq cỗ tỗp hếq táq lôih chóq anhia. 9Anhia sarũiq táq níc cớp táh lôih yỗn tỗp hếq, tam tỗp hếq khoiq lớn-sarlớn chóq anhia. 10Ơ Yiang Sursĩ la Ncháu hếq ơi! Tỗp hếq tỡ bữn trĩh anhia; hếq tỡ bữn táq puai máh phễp rit anhia khoiq yỗn na cũai táq ranáq tang bỗq anhia. 11Nheq tữh cũai I-sarel khoiq phaq máh phễp rit anhia, cớp tỡ bữn tamứng máh santoiq anhia atỡng. Tỗp hếq táq lôih na chíl anhia. Yuaq ngkíq, máh ŏ́c pupap ca khoiq chĩc dŏq tâng saráq phễp rit Môi-se, cũai táq ranáq anhia, toâq pỡ tỗp hếq. 12Anhia khoiq táq chóq hếq cớp chóq cũai sốt hếq ariang anhia khoiq canứh. Anhia khoiq táq chóq vil Yaru-salem ntâng clữi nheq tễ máh vil canŏ́h tâng cốc cutễq nâi, 13na manrap hếq puai santoiq khoiq chĩc dŏq tâng phễp rit Môi-se. Ơ Yiang Sursĩ Ncháu hếq ơi! Toau toâq sanua, tỗp hếq noâng tỡ bữn táq yỗn anhia sâng bũi pahỡm, cớp hếq tỡ bữn nguai tễ máh ranáq lôih, tỡ la parchéng parchỡiq táq puai máh ŏ́c pĩeiq tễ anhia. 14Cucốh Yiang Sursĩ la Ncháu hếq ơi! Anhia khoiq thrũan chơ ễ manrap hếq, cớp lứq pĩeiq anhia táq ngkíq, yuaq dũ ranáq anhia táq la tanoang o níc; mŏ tỗp hếq noâng tỡ bữn trĩh anhia.
15“Ơ Yiang Sursĩ la Ncháu hếq ơi! Anhia khoiq apáh chớc toâr lứq khong anhia na anhia dững cũai proai anhia loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. Ramứh anhia cỡt pardŏh parchia lứq toau toâq tangái nâi. Ma tỗp hếq noâng táq lôih cớp táq níc ranáq sâuq. 16Ơ Yiang Sursĩ ơi! Tễ mbŏ́q arái anhia ỡt bán curiaq níc hếq; ngkíq sễq anhia chỗi sâng cutâu chóq vil Yaru-salem noâng. Vil Yaru-salem la vil anhia cớp ỡt tâng cóh miar khong anhia. Máh cũai tâng cruang mpễr hếq ayê ra‑ac vil Yaru-salem cớp máh cũai proai anhia, cỗ tian lôih tỗp hếq cớp achúc achiac hếq. 17Ơ Yiang Sursĩ la Ncháu hếq ơi! Sễq anhia tamứng cứq câu sễq. Sễq anhia atức loah tamái Dống Sang Toâr ca khoiq ralốh-ralái, dŏq yỗn dũ náq cũai dáng anhia la Yiang Sursĩ. 18Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia tamứng cớp tapoang nhêng chu tỗp hếq, toâq hếq ramóh ŏ́c túh coat tâng vil ca clễu ramứh anhia. Tỗp hếq câu sễq níc tễ anhia, tỡ cỡn cỗ hếq táq ranáq tanoang o, ma cỗ anhia sâng sarũiq táq níc hếq. 19Cucốh Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia tamứng sưong hếq; sễq anhia táh lôih hếq nứng. Cucốh Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia táq toâp, dŏq yỗn noau têq dáng anhia la lứq Yiang Sursĩ, yuaq vil anhia cớp máh cũai proai anhia la clễu ramứh anhia.”

Capriel Atỡng Tễ Máh Santoiq Cũai Tang Bỗq Pai

20Bo ki, cứq noâng ỡt câu sễq cớp ngin kho máh ŏ́c lôih cứq táq, dếh lôih máh cũai proai cứq la cũai I-sarel táq hỡ. Cứq sễq níc tễ Yiang Sursĩ la Ncháu cứq, yỗn án atức loah tamái Dống Sang Toâr án. 21Bo cứq câu sễq, bữn ranễng Yiang Sursĩ, ramứh Capriel, án ca cứq hữm tâng ŏ́c sapáh hỗi nhũang. Án pâr asễng chu ntốq cứq ỡt, bo noau ntôm chiau sang crơng tâng pên tabữ. 22Án atỡng cứq neq: “Daniel ơi! Cứq toâq pỡ ntốq nâi dŏq chuai mới yỗn dáng tễ santoiq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pai. 23Bo mới mbỡiq câu sễq tễ Yiang Sursĩ, án lứq ta‑ỡi mới. Yuaq ngkíq, cứq toâq atỡng yỗn mới dáng, yuaq Yiang Sursĩ ayooq mới. Sanua nâi cứq ễ atỡng yỗn mới dáng raloaih tễ ŏ́c sapáh ki.
24“Tapul trỗ tâng tapul chít cumo la ngư Yiang Sursĩ khoiq anoat yỗn cũai proai mới cớp vil mới, yuaq án khoiq rưoh ễ táh lôih, cớp máh ranáq sâuq alới khoiq táq. Án táq yỗn anhia cỡt pứt lôih cớp cỡt tanoang o níc. Ngkíq ŏ́c sapáh ki cớp santoiq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ atỡng sacoâiq, la ŏ́c lứq; cớp bữn noau chiau sang loah Dống Sang Toâr yỗn Yiang Sursĩ. 25Cóq mới dáng cớp sapúh yỗn samoât lứq neq: Noap tễ tangái noau ớn atức loah vil Yaru-salem toau toâq dỡi cũai ca Yiang Sursĩ rưoh yỗn cỡt sốt, ki khoiq vớt tapul trỗ tapul cumo. Noau atức loah vil Yaru-salem yỗn khâm lứq, dếh atức máh rana tâng vil ki hỡ. Vil nâi ỡt dũn pỗn culám pái chít la pỗn cumo la noâng tưng; ma tâng dỡi ki bữn ŏ́c túh coat lứq. 26Toâq cheq ễ parsốt, cũai ca Yiang Sursĩ rưoh yỗn cỡt sốt, noau cachĩt án, ma lứq tỡ pĩeiq khân puai phễp rit. Chơ vil cớp Dống Sang Toâr cỡt ralốh nheq cỗ tễ poâl cũai sốt tachoât lứq ki. Ranáq yúc cỡt níc ariang dỡq lut toau toâq tangái parsốt. Yiang Sursĩ khoiq thrũan chơ máh ranáq ralốh-ralái nâi. 27Cũai sốt ki parkhán ễ ratoi cớp cũai clứng tâng clống tapul cumo; ma toâq vớt pái cumo tadĩ, án tỡ yỗn noau táq noâng ranáq kiac sang charán cớp chiau crơng sang. Tâng ntốq sarỡih lứq tâng clống Dống Sang Toâr ki, cũai sốt ki achúh crơng nhơp cớp ranáq lôih ca Yiang Sursĩ tỡ ễq hữm. Rup ki ỡt tâng ntốq ki toau toâq tangái parsốt, ĩn Yiang Sursĩ khoiq anoat yỗn cũai ca achúh.”