19

Nau Ƀư Kloh Phung Ƀơ̆

1Yêhôva lah ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn, 2"Aơ jêng nau ntĭnh bơh nau vay Yêhôva ăn jêh: Ngơi hom ma phung ƀon lan Israel ăn khân păng têk leo ma may du mlâm ndrôk me guh mâu geh ntŭk mhĭk, mâu geh ntŭk kuet rôi ôh, jêh ri mâu mâp nđuih mâng mbăk ôh. 3Jao ndrôk nây ma kôranh ƀư brah Y-Êlêasar jêh ri ăn bu têk leo păng rlet padih mpâr, jêh ri sreh ndrôk nây ta năp păng. 4Kôranh ƀư brah Y-Êlêasar mra sŏk ƀaƀă mham ndrôk mbŭk ma nglau ti păng, nsrih pơh tơ̆ mham nây panăp ngih bok tâm rƀŭn. 5Bu mra gŭch ndrôk me ta năp măt păng; bu mra gŭch ntâu păng, puăch păng, jêh ri mham păng ndrel ma ek păng.
6Jêh nây, kôranh ƀư brah mra sŏk tơm si sêdar, n'ha hisôp, jêh ri ndơ chăng gŭr, jêh ri mƀăr ndơ nây ta nklang ndrôk dôl hit ŭnh. 7Jêh ri kôranh ƀư brah mra pih bok ao păng jêh ri ŭm tâm dak, jêh nau nây păng dơi sĭt ma nhuang ntŭk; jêh ri kôranh ƀư brah jêng ƀơ̆ tât kêng măng; 8Nơm gŭch ndrôk me druh nây mra pih bok ao păng jêh ri ŭm tâm dak, mra jêng ƀơ̆ tât kêng măng. 9Du huê bu klâu kloh mra dônh kuak buh ndrôk me druh nkhŭt padih mpâr, tâm ntŭk kloh; bu mra prăp buh nây ma phung ƀon lan Israel tâm rƀŭn prăp gay ƀư dak jut tho nau ƀơ̆: nây jêng du nau nhhơr chuai yor nau tih.
10Mbu nơm dônh kuak buh ndrôk me druh nây mra pih bok ao păng, jêh ri jêng ƀơ̆ tât kêng măng. Aơ jêng nau vay gŭ ƀaƀơ ma phung ƀon lan Israel, jêh ri ma bu năch nơm gŭ njơh ƀât lât ta nklang khân păng.
11"Mbu nơm pah bi săk jăn du huê bunuyh khĭt mra jêng ƀơ̆ tâm pơh nar. 12Păng mra ƀư kloh păng nơm ma dak nây ta nar năng pe jêh ri nar năng pơh. Pô nây păng mra jêng kloh; ƀiălah tơ lah păng mâu ƀư kloh ôh păng nơm ta nar năng pe jêh ri nar năng pơh, păng mâu mra jêng kloh ôh.
13Mbu nơm pah bi săk jăn du huê bunuyh lĕ khĭt jêh, jêh ri mâu ƀư kloh ôh păng nơm, ƀư ƀơ̆ ngih bok Yêhôva; nơm nây ăn bu ƀư rai lơi bơh phung Israel; yor lah dak ma nau ƀư kloh mâu mâp nsrih ôh ta kalơ păng, păng mra jêng ƀơ̆; nau ƀơ̆ păng hôm e gŭ ta păng.
14"Aơ jêng nau vay tơ lah du huê bunuyh khĭt tâm ngih bok: ăp nơm mbu nơm lăp tâm ngih bok, jêh ri ăp nơm mbu nơm gŭ tâm ngih bok mra jêng ƀơ̆ tâm pơh nar. 15Lĕ rngôch glah mâu kŭp jêng ƀơ̆. 16Tâm mir, mbu nơm pah bi du huê bunuyh mra sreh ma mpiăt đao, du huê phan, du mlâm nting bunuyh, mâu lah môch mra jêng ƀơ̆ tâm pơh nar. 17Ma nơm jêng ƀơ̆ jêh ri bu mra sŏk buh ndơ nhhơr gŭch gay chuai yor nau tih, ăn tâm du mlâm yăng jêh ri tŏ dak ler tât kalơ.
18Pô nây, du huê bunuyh kloh mra sŏk n'ha hisôp jêh ri mbŭk păng tâm dak nây, jêh ri mbrih păng ta kalơ ngih bok, ta kalơ lĕ rngôch ndơ dŏng, ta kalơ bunuyh gŭ ta nây, ta kalơ nơm pah bi jêh nting mâu lah du huê bunuyh bu nkhĭt, mâu lah săk bunuyh khĭt, mâu lah môch. 19Nar năng pe jêh ri nar năng pơh, du huê bunuyh kloh nsrih dak nây ta kalơ bunuyh ƀơ̆, jêh ri nar năng pơh bunuyh kloh mra ƀư kloh an păng, jêh ri bunuyh jêng kloh mra pih bok ao păng, jêh ri ŭm tâm dak, jêh nây dăch kêng măng păng mra jêng kloh. 20"Ƀiălah bunuyh jêng ƀơ̆ jêh, mâu dơi ƀư kloh ăn păng nơm ôh, nơm nây ăn bu ngroh lơi păng bơh nklang phung tâm rƀŭn, yorlah păng lĕ ƀư ƀơ̆ jrô kloh ueh Yêhôva; yorlah dak ma nau ƀư kloh bu mâu mâp nsrih ôh ta kalơ păng, păng jêng ƀơ̆. 21Nau nây mra jêng ma khân păng du nau vay gŭ ƀaƀơ. Mbu nơm nsrih dak ma nau ƀư kloh mra pih bok ao păng; jêh ri mbu nơm pah bi dak ma nau ƀư kloh mra jêng ƀơ̆ tât kêng măng. 22Moh ndơ nơm ƀơ̆ pah bi jêh mra jêng ƀơ̆; jêh ri mbu nơm pah bi ndơ nây mra jêng ƀơ̆ tât kêng măng."

Dak Luh Tă bơh Lŭ