19

Ntroŏq Cusâu

1Chơ Yiang Sursĩ ớn Môi-se cớp Arôn 2chiau phễp rit nâi yỗn máh cũai I-sarel. Cóq alới dững ntroŏq sang‑ỗng cusâu ca tỡ nai táq ranáq cớp ŏ́q bân tĩq, 3dững yỗn E-lia-sơ, la cũai tễng rit sang. Cóq noau dững ntroŏq ki yáng tiah vil, chơ kiac yáng moat E-lia-sơ. 4Chơ E-lia-sơ cóq ĩt muoi pún aham, cớp alốq ndễm atĩ tâng aham ki; moâm ki trutrếh tapul trỗ chu Dống Sang Aroâiq. 5Cóq alới bốh charán ki yáng moat cũai tễng rit sang, bốh dếh ngcâr, sâiq, aham, cớp máh crơng clống. 6Chơ cóq án ĩt aluang sê-da, muoi boq sala hi‑sớp, cớp muoi ntreh priei cusâu, chơ apŏ́ng crơng ki tâng ũih. 7Moâm ki, cóq án pooh tampâc cớp mpơi dỡq yỗn cỡt bráh puai rit; ki nŏ́q yỗn án mut chu vil. Ma án noâng tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 8Cớp samiang ca bốh ntroŏq ki, cóq án pooh tampâc, cớp mpơi dỡq yỗn tỗ chác cỡt bráh machớng ki tê. Ma án noâng tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 9Chơ cóq manoaq samiang bráh puai rit parỗm bŏ́h ntroŏq sang‑ỗng ki; chơ dững dŏq tâng ntốq bráh puai rit yáng tiah vil, ien cũai proai I-sarel ĩt dỡq, dŏq ariau yỗn pứt lôih puai tâng rit. 10Samiang ca parỗm bŏ́h, cóq án pooh tampâc, ma án noâng tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. Máh cũai I-sarel tỡ la cũai cruang canŏ́h ỡt cớp cũai I-sarel, cóq alới táq puai máh phễp rit ki mantái níc.

Ranáq Yống Satoaq Sac Cumuiq

11Khân bữn cũai ma yống satoaq sac cumuiq, cũai ki cỡt tỡ bữn bráh puai rit tâng tapul tangái. 12Tâng tangái pái cớp tangái tapul, cóq án táq yỗn bráh tỗ chác án na dỡq bráh puai rit. Ma khân án tỡ bữn ariau tâng tangái pái cớp tangái tapul, án tỡ bữn cỡt bráh yũah. 13Khân cũai aléq satoaq sac cumuiq, ma tỡ bữn ariau tỗ chác, án cỡt tỡ bữn bráh yũah, cỗ án tỡ bữn ĩt dỡq dŏq táq bráh puai rit. Nâi la machớng án ayê ra‑ac Dống Sang Aroâiq Yiang Sursĩ; cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai Yiang Sursĩ.
14Khân bữn cũai ma cuchĩt tâng dống aroâiq, cũai aléq ỡt tâng dống aroâiq tỡ la mut tâng dống ki, án cỡt tỡ bữn bráh tapul tangái puai tâng rit. 15Khang cớp adéh dũ lám ŏ́q cantứp tâng dống ki, la cỡt tỡ bữn bráh tê. 16Khân bữn cũai aléq ma satoaq sac cũai cachĩt, tỡ la chống ễ cuchĩt yáng tiah dống aroâiq, ma bữn muoi noaq toâq satoaq nghang cumuiq ki, án cỡt tỡ bữn bráh nheq tapul tangái tê.
17Dŏq sambráh cũai tỡ bữn bráh puai rit, cóq ĩt bŏ́h ca bốh ntroŏq sang‑ỗng cusâu, chóq bŏ́h ki tâng tangan, chơ talốc cớp dỡq miat. 18Chơ cóq cũai canŏ́h bráh puai rit ĩt muoi boq sala aluang hi‑sớp, alốq tâng dỡq, chơ trutrếh chóq dống aroâiq, chóq dũ ramứh tâng dống ki, cớp chóq máh cũai tâng dống aroâiq ki hỡ. Ntun ễn, cóq cũai bráh puai rit ĩt dỡq cớp trutrếh chóq cũai ca khoiq satoaq nghang cumuiq, tỡ la sac cumuiq, tỡ la ping cumuiq. 19Tâng tangái pái cớp tangái tapul, yỗn cũai bráh puai rit trutrếh chóq án ca tỡ bữn bráh. Ma tâng tangái tapul cóq án táq rit yỗn cũai tỡ yũah bráh. Cóq cũai tỡ yũah bráh ki pooh tampâc cớp mpơi dỡq; táq ngkíq án cỡt bráh puai rit toâq mandang pât.
20Ma khân bữn manoaq tỡ bữn bráh puai rit, cớp án tỡ bữn táq puai rit nâi, noau noap cũai ki la tỡ bữn bráh, yuaq án tỡ bữn ĩt dỡq ariau tỗ án. Án táq yỗn Dống Sang Aroâiq Yiang Sursĩ cỡt tỡ bữn bráh tê. Cũai ki tỡ têq cỡt noâng cũai proai Yiang Sursĩ. 21Tỗp anhia cóq trĩh cớp táq puai máh phễp rit nâi dũ dỡi cũai mantái níc. Cũai ca trutrếh dỡq ki, cóq án pooh tê tampâc án. Khân cũai aléq ma chũaiq dỡq ki, án lứq cỡt tỡ bữn bráh puai rit toau toâq sadâu. 22Cũai aléq tỡ bữn bráh, ma yống muoi ramứh ntrớu, ramứh ki lứq cỡt tỡ bữn bráh tê; cớp khân bữn cũai ma satoaq crơng tỡ bữn bráh, án cỡt tỡ bữn bráh tê toau toâq sadâu.