24

1Tơ lah Y-Balaam saơ Yêhôva maak mŏt ton ma phung Israel, păng mâu hôm hăn ôh nâm bu saơm gay saơ nau tâm mbên, ƀiălah păng rle muh măt păng mpeh bri rdah. 2Y-Balaam n'gơr uănh jêh ri saơ Israel gŭ njơh tĭng nâm băl khân păng êng êng. Jêh ri Huêng Brah Brah Ndu văch gŭ ta păng. 3Păng mbơh nau tâm mpơl păng geh jêh, lah, "Nau Y-Balaam kon bu klâu Y-Bêôr ngơi, 4nau ngơi tă bơh nơm tăng jêh nau Brah Ndu ngơi, nơm saơ jêh nau tâm saơ bơh Nơm Geh Lĕ Nau Brah, nơm chalôt, geh măt lin jêh: 5Hơi Y-Yakôb, ueh ngăn ngih bok may, Hơi Y-Israel, ueh ngăn ntŭk may gŭ njơh! 6Păng nđah huy nâm bu rlŭng yôk, nâm bu n'gar trao ta meng kơh dak krong nâm bu tơm si Alôê Yêhôva hŏ tăm, nâm bu tơm si sêdar ta meng n'hor dak. 7Dak mra ler padih tă trôm thŭng dâng khân păng, jêh ri ntil khân păng mra gŭ tâm âk ntŭk geh dak tŏ. Hađăch khân păng mra jêng toyh lơn ma Y-Agak, jêh ri ƀon bri hađăch khân păng mra văch ma hao. 8Brah Ndu njŭn khân păng du luh tă bơh n'gor Êjipt; Păng jêng nau katang ma khân păng nâm bu krŭp. Khân păng mra kăp sa hêk phung mpôl bunuyh rlăng ma khân păng, jêh ri mra ƀư chah nting khân păng ăn hăch rhên, jêh ri sôr khân ôbăl ma hăr khân păng. 9Khân păng rmiăt, khân păng păn nâm bu du mlâm yau mŭr nkuăng, mâu lĭn đŏng nâm bu du mlâm yau mŭr me; mbu nơm mra rbĭch khân păng? Ueh ngăn ma mbu nơm mra ăn nau ueh lăng ma may; rak rtăp hom ma mbu nơm mra rak rtăp ma may."

Nau Y-Balaam Mbơh Lor

10Y-Balak hao ji nuih ma Y-Balaam, jêh ri tap ti hâu ngăn ma Y-Balaam jêh ri lah: "Gâp kuăl jêh may gay ăn may rak rtăp ma phung rlăng, jêh ri may nkhơng mŏt ton ma khân păng pe tơ̆ jêh ma aơ. 11Yor nây aƀaơ ri dâk hăn hom may rlet ma ntŭk may nơm. Gâp lah jêh, 'Gâp mra yơk ma may nanê̆ ngăn, ƀiălah Yêhôva kân may sŏk dơn ro 12Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Gâp mâu hĕ geh lah ma phung ntuh bâr may văch tât jêh ma gâp. 13'Nđâp tơlah Y-Balak mra ăn ma gâp ngih păng bêng ma prăk jêh ri mah, gâp mâu dơi ƀư rlau ir ôh ma nau Yêhôva ngơi jêh, ŭch ƀư ueh gĭt lah mhĭk tĭng nâm nau ŭch ƀư ueh gĭt lah mhĭk tĭng nâm nau gâp nơm ŭch; moh nau Yêhôva ngơi, gâp mra ngơi nau nây'? 14Aơ, aƀaơ ri, gâp plơ̆ sĭt ma phung ƀon lan gâp nơm. Văch hom, gâp mra mbơh ma may moh nau phung ƀon lan aơ mra ƀư ma phung ƀon lan may du nar kăn dơ̆." 15Păng mbơh nau tâm mpơl păng geh jêh, lah:
 "Nau Y-Balaam kon bu klâu Y-Bêôr ngơi, nau ngơi tă bơh bunuyh geh măt lin jêh,
16Nau ngơi tă bơh nơm iăt nau Brah Ndu ngơi, jêh ri gĭt vât nau Nơm Ta Kalơ Dŭt Prêh blau mĭn nơm saơ nau tâm saơ tă bơh Nơm Geh Lĕ Nau Brah, nơm chalôt, ƀiălah geh măt lin jêh. 17Gâp saơ păng, ƀiălah mâu di aƀaơ ri ôh; gâp uănh păng, ƀiălah mâu di gŭ dăch ôh du rplay mănh mra luh bơh phung Yakôb, jêh ri du mlâm mâng hađăch mra luh bơh phung Israel. Păng mra ntâp rho ndăr kleng n'gor Môap, tă bôk aơ rho bôk ri, jêh ri ăn chalôt lĕ rngôch phung bunuyh brơl ir aơ.
18Bu mra mprơh phung Edôm bơh n'gor păng, tâm ban đŏng bu mra mprơh phung Sêir, phung rlăng păng, dôl phung Israel ƀư ma nau janh katang. 19Du huê bơh phung Yakôb mra chiă uănh jêh ri mra ƀư rai mbu nơm hôm klen tă klaih bơh ƀon toyh" 20Jêh ri Y-Balaam uănh ma Y-Amalek jêh ri mbơh nau tâm mpơl păng geh jêh, lah, "Phung Amalek jêng phung mpôl mrô nguay tâm phung mpôl bunuyh, ƀiălah dăch kêng dŭt khân păng mra rai." 21Y-Balaam uănh ma phung Kênit jêh ri mbơh nau tâm mpơl păng geh jêh, lah, "Ntŭk may gŭ jêng nâp jêh ri rsuăn may gŭ ta kalơ lŭ, 22ƀiălah phung Kênit mra rai ndah nâm jŏ phung Asus njŭn leo mra jêng bună?"
23Y-Balaam mbơh nau tâm mpơl păng geh jêh, lah, Vơ! Mbu mra hôm e rêh tơ lah Brah Ndu ƀư nau aơ? 24Ƀiălah mra geh âk kŭmpăn mra văch bơh n'gor Kitim jêh ri mra ăn rêh ni phung Asur jêh ri phung Êber; jêh nây nđâp khân păng nơm đŏng mra rai." 25Jêh ta nây; Y-Balaam dâk jêh ri plơ̆ sĭt rlet ma ntŭk păng nơm; jêh ri tâm ban đŏng Y-Balak dâk hăn trong păng nơm.