30

Phễp Rit Tễ Ŏ́c Parkhán

1Yiang Sursĩ ớn Môi-se atỡng máh cũai sốt tâng tỗp dáng tễ phễp rit yỗn nheq tữh cũai I-sarel táq puai la neq: 2“Toâq cũai samiang aléq ma par‑ữq yoc ễ yỗn crơng ntrớu pỡ Yiang Sursĩ, tỡ la án parkhán ễ ót muoi ramứh, án tỡ têq táh ŏ́c parkhán ki, ma cóq án táq dũ ŏ́c án khoiq pai chơ.
3“Toâq bữn cũai cumũr noâng ỡt tâng dống mpoaq án, ma án ữq ễ chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ, tỡ la án parkhán ễ ót tễ muoi ramứh ntrớu, 4cóq án táq puai máh ŏ́c án khoiq par‑ữq chơ. Ma khân mpoaq án dáng tễ ranáq ki cớp sưoq tỡ yỗn án táq puai, 5mansễm ki têq racláh tễ ŏ́c án khoiq parkhán. Lứq Yiang Sursĩ táh lôih yỗn án, yuaq mpoaq án tỡ bữn pruam máh ŏ́c án khoiq par‑ữq.
6“Khân bữn cũai mansễm ma tỡ yũah ĩt cayac, ma án lơ thễ dũan, tỡ la par‑ữq ŏ́c ntrớu; ma ntun án ĩt cayac, 7cóq án táq dũ ramứh án khoiq par‑ữq; khân cayac án dáng tễ ŏ́c ki ma tỡ bữn pai ntrớu, ki cóq án táq puai máh ŏ́c án khoiq par‑ữq. 8Ma khân cayac án dáng tễ ŏ́c án par‑ữq, cớp án tỡ bữn pruam yỗn lacuoi án táq, ki lacuoi án tỡ bữn túh cóq táq puai noâng. Cớp Yiang Sursĩ lứq táh lôih yỗn mansễm ki.
9“Khân bữn mpiq riang, tỡ la cán cumai thễ dũan ntrớu, cóq án táq puai máh ŏ́c án khoiq thễ dũan, tỡ la ŏ́c ntrớu án khoiq par‑ữq chơ.
10“Khân mansễm aléq ma khoiq ĩt cayac chơ, ma án thễ dũan tỡ la par‑ữq ntrớu; 11toâq cayac án sâng tễ ŏ́c ki ma tỡ bữn pai ntrớu tỡ la sưoq lacuoi án, mansễm ki cóq táq puai dũ ramứh ki. 12Ma khân cayac án dáng máh ranáq ki, cớp án tỡ yỗn lacuoi án táq puai máh ŏ́c án khoiq par‑ữq, ngkíq lacuoi án tỡ bữn cóq táq puai noâng ŏ́c ki. Cớp Yiang Sursĩ lứq táh lôih án, cỗ cayac án tỡ yỗn táq puai máh ŏ́c par‑ữq ki. 13Cayac án têq pruam tỡ la pupứt máh ŏ́c lacuoi án khoiq thễ dũan tỡ la khoiq par‑ữq. 14Ma khân tangái léq cayac án sâng tễ ranáq ki ma tỡ bữn cartáng, ki mansễm ki cóq táq puai dũ ramứh máh án khoiq thễ dũan tỡ la par‑ữq chơ. Ma tâng tangái cayac án sâng tễ ranáq ki ma tỡ bữn pai ntrớu, ki la machớng án pruam tê. 15Ma khân ntun ki cayac án tỡ bữn pruam, chơ cayac án cóq roap nheq máh lôih lacuoi án khoiq táq.”
16Nâi la máh phễp rit dŏq atỡng yỗn cũai mansễm ca tỡ yũah ĩt cayac cớp noâng ỡt parnơi cớp mpiq mpoaq, tỡ la mansễm khoiq ĩt cayac chơ. Máh ranáq nâi la Yiang Sursĩ khoiq chiau yỗn Môi-se atỡng.