1

Ntŭk Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Y-Pôl, du huê kôranh oh mon Yêsu Krist, tĭng nâm nau Brah Ndu ŭch. Nchih njuăl ma lĕ rngôch phung kloh ueh gŭ ta ƀon Êphêsô jêh ri ma phung răp jăp tâm Yêsu Krist. 2Ăn khân may geh nau yô̆ jêh ri nau đăp mpăn luh bơh Brah Ndu, Mbơ̆ he, jêh ri Kôranh Brah he, Yêsu Krist.

Nau Ueh Maak Brah Ndu Ăn Jêh Tâm Yêsu Krist Ma Phung Păng Săch Jêh

3Mŏt ton ma Brah Ndu, Mbơ̆ Yêsu Krist, Kôranh Brah he; Păng Nơm ăn ma he tâm Brah Krist ăp ntil nau ueh maak brah tâm trôk ta klơ. 4Păng săch jêh he tâm Brah Krist bơh lor lơn ma nau rhăk njêng neh ntu, gay ma he jêng kloh ueh jêh ri mâu geh nau nduyh ôh ta năp păng. 5Yor nau Păng rŏng ma he, Păng săch jêh he bơh lor, gay ma he jêng kon mât rong tâm Brah Yêsu Krist. Nau nây Păng ƀư tĭng nâm nau mĭn ueh Păng, 6gay ma bu tâm rnê ma nau chrêk rmah nau păng yô̆, ăn jêh ma he dơm dam tâm Kon Păng rŏng ngăn ngên.
7Tâm Păng yơh he geh nau tâm chuai ma mham Păng, geh nau yô̆ an nau tih, tĭng nâm nau Păng ndrŏng ma nau yô̆, 8jêh ri Brah Ndu nkhŭt rmeh rmai jêh ma he ăp ntil nau blau mĭn jêh ri nau gĭt rbăng. 9Păng ăn he gĭt nau khlay ndâp tâm nau Păng ŭch tĭng nâm nau săch ueh Păng njêng êng tâm Păng nơm bơh lor, 10Gay ma nanê̆ nau Păng săch nây tâm nar mra tât, tâm rƀŭn lĕ rngôch ndơ tâm Brah Krist, nđâp ndơ tâm trôk jêh ri ndơ tâm neh ntu.
11Tâm Păng lĕ he jêng phung ndơn drăp tĭng nâm Păng săch jêh ma he nau nây bơh lor, tĭng nâm nau nơm njêng lĕ rngôch ndơ di ma nau Păng ŭch, 12gay ma he, phung kâp gân tâm Brah Krist lor lơn, yơk tâm rnê ma nau chrêk rmah Păng.
13Tâm Păng yơh khân may tâm ban lĕ, jêh khân may tăng nau ngơi ngăn, nâm bu ntĭt nau mhe mhan ueh ma nau tâm rklaih khân may tâm Păng khân may chroh jêh, jêh ri tâp pŏng jêh ma Brah Huêng Ueh, Păng ton jêh. 14Brah Huêng Ueh nây jêng tâm ban ma ndơ ton ma nau he ndơn drăp, kŏ tât nau tâm chuai ma phung păng geh jêh, gay tâm rnê ma nau chrêk rmah Păng.

Y-Pôl Mbơh Sơm Ma Phung Êphêsô Gay Ma Khân Păng Gĭt Rah Vah Nau Tâm Rklaih Tâm Brah Krist

15Yor nây, jêh gâp tăng nau khân may chroh ma Brah Yêsu Krist, jêh ri ma nau khân may rŏng ma phung kloh ueh lĕ rngôch. 16Gâp tâm ban lĕ lah ueh ma Brah Ndu ƀaƀơ yor khân may, kah gĭt ma khân may ƀaƀơ tơlah gâp mbơh sơm.
17Gâp dăn ma Brah Ndu Yêsu Krist, Kôranh Brah he, Mbơ̆ nau chrêk rmah, gay ăn ma khân may nuih n'hâm mĭn ang jêh ri nau tâm mpơl, gay gĭt năl păng, 18jêh ri gay ma ang măt, nuih n'hâm khân may, pôri mơ khân may gĭt moh jêng nau kâp gân nau păng kuăl jêh ri moh nau ndrŏng ma nau ndơn nau chrêk rmah prăp ma phung kloh ueh, 19jêh ri moh nau brah toyh mâu blau dŭt ma he, phung chroh. 20Ma nau brah nây yơh păng ăn Brah Krist rêh bơh phung khĭt jêh ri ăn Păng gŭ mpeh pama Păng tâm trôk, 21ta klơ lơn ma lĕ rngôch nau dơi, nau chiă uănh, nau ktang, nau chrêk rmah jêh ri ma lĕ rngôch amoh bu dơi mbơh, mâu di knŏng rnôk aƀaơ ôh, ƀiălah nđâp ma rnôk kăndơ̆.
22Păng dơm jêh lĕ rngôch ndơ tâm dâng Brah Krist jêh ri ăn păng jêng kôranh toyh ma phung ngih Brah Ndu. 23Phung ngih Brah Ndu nây jêng săk jăn Brah Krist, nâm bu ntĭt nau bêng rĭng păng, nơm mbêng rĭng lĕ tâm lĕ rngôch.