2

Tamoong Tễ Cuchĩt

1Tễ nhũang, anhia samoât riang cuchĩt, yuaq anhia tỡ bữn trĩh Yiang Sursĩ cớp anhia táq lôih níc. 2Bo nhũang ki anhia puai níc máh ranáq tâng dỡi nâi, cớp anhia trĩh yiang ca sốt nheq yiang tâng cốc cutễq nâi. Máh cũai tỡ bữn trĩh Yiang Sursĩ, lứq yiang ki cỡt sốt alới. 3Bo ki nheq hái cỡt muoi santrúq cớp alới tê. Hái puai rangứh hái bữm. Ntrớu hái sâng ễ táq, la hái táq. Ntrớu hái yoc ễ ĩt, ki hái ĩt. Ngkíq Yiang Sursĩ sâng cutâu lứq chóq hái machớng án sâng cutâu chóq cũai canŏ́h tê. 4-5Ma yuaq Yiang Sursĩ ayooq hái sa‑ữi lứq, án bữn mứt pahỡm sâng sarũiq táq lứq hái. Hái la samoât riang cuchĩt cỗ hái táq lôih, ma Yiang Sursĩ yỗn hái cỡt tamoong loah parnơi cớp Crĩt. Ŏ́c ki án chuai miat sâng toâq án chuai amoong anhia. 6Án yỗn hái tamoong loah parnơi cớp Yê-su Crĩt, cớp án yỗn hái ỡt parnơi cớp Yê-su Crĩt tâng paloŏng. 7Án táq ngkíq yoc ễ apáh yỗn máh dỡi ntun bữn dáng án ayooq hái luat ngư, cớp chuai miat hái nhơ Yê-su Crĩt.
8Yiang Sursĩ chuai amoong anhia la án chuai miat sâng cỗ anhia sa‑âm án. Anhia tỡ bữn táq ntrớu, ma án chống ễ chuai sâng. 9Anhia tỡ têq táq ramứh ntrớu yỗn Yiang Sursĩ chuai amoong anhia, ngkíq anhia tỡ têq ỗt ntrớu. 10Hái la lứq Yiang Sursĩ toâp tễng, cớp án tễng hái yỗn cỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt dŏq táq ranáq o. Máh ranáq ki Yiang Sursĩ khoiq thrũan nhũang yỗn hái táq.

Tỗp I-sarel Cớp Tỗp Cũai Canŏ́h Cỡt Muoi Tỗp

11Anhia la tỡ cỡn cũai I-sarel. Cũai I-sarel dŏq anhia la ‘cũai ŏ́q tếc’, cớp alới dŏq tỗp alới bữm la ‘cũai bữn tếc’, yuaq alới khoiq táq rit cứt puai phễp rit cũai I-sarel. Ma tếc nâi la tếc cũai táq tâng tỗ sâng. 12Bo ki anhia ỡt yơng tễ Crĩt. Anhia miar tễ tỗp I-sarel. Anhia tỡ bữn dáng máh ramứh Yiang Sursĩ ữq chuai tỗp I-sarel. Lứq tâng dỡi tamoong anhia, anhia tỡ bữn ngcuang ntrớu tễ Yiang Sursĩ chuai anhia. 13Ma anhia ca ỡt yơng lứq tễ Yiang Sursĩ tễ nhũang, sanua anhia ỡt cheq tê, cỗ nhơ tễ aham Crĩt.
14Lứq Crĩt toâp táq yỗn hái bar tỗp cỡt ratoi loah, yuaq Crĩt khoiq talốh táh viang ca táq yỗn bar tỗp hái par‑ũal tễ nhũang. 15Tỗ Crĩt toâp pupứt chíq phễp rit tiaq Yiang Sursĩ patâp cũai I-sarel tễ nhũang. Án táq yỗn bar tỗp ki raclũoq loah; chơ alới cỡt muoi mứt, manoaq ratoi cớp manoaq. 16Nhơ Crĩt cuchĩt tang alới, alới cỡt máh muoi santrúq cỡt ratoi loah cớp Yiang Sursĩ. Chơ alới tỡ bữn par‑ũal noâng. 17Crĩt sễng atỡng parnai ien khễ yỗn anhia ca ỡt yơng tễ Yiang Sursĩ. Cớp án atỡng parnai ien khễ yỗn alới ca ỡt cheq Yiang Sursĩ hỡ. 18Nhơ tễ Crĩt, bar tỗp hái têq toâq pỡ Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, yuaq hái bữn Raviei án ỡt cớp hái.
19Ngkíq anhia tỡ bữn noâng riang cũai liaq, cớp riang cũai tễ cruang canŏ́h. Anhia cớp nheq cũai sa‑âm canŏ́h la samoât muoi cruang. Anhia la muoi dống sũ Yiang Sursĩ. 20Anhia la samoât crơng noau táq dống. Máh tỗp ayững atĩ Yê-su cớp máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ la samoât tanang dống ki. Yê-su Crĩt toâp la samoât tamáu ca táq yỗn dống cỡt khâm. 21Nhơ tễ án, noau patứng dống ki yỗn cỡt dống sang miar khong Yiang Sursĩ. 22Cớp nhơ tễ án, anhia cỡt samoât crơng noau co táq dống yỗn Yiang Sursĩ ỡt, na Raviei án.