4

Kêu Gọi Hiệp Nhất Trong Chúa

1Vậy tôi, tù nhân trong Chúa, nài khuyên anh chị em hãy sống một đời sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh chị em. 2Xin anh chị em hãy hết mực khiêm tốn và mềm mại, hãy nhẫn nại, hãy chịu đựng nhau trong tình yêu thương; 3xin anh chị em hãy cố gắng hết sức sống hòa bình với nhau, để duy trì sự hiệp một của Ðức Thánh Linh.
4Chỉ có một thân thể và một Ðức Thánh Linh, cũng như khi được kêu gọi anh chị em được kêu gọi đến một hy vọng.
5Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm, 6một Ðức Chúa Trời và Cha tất cả; Ngài ở trên tất cả, qua tất cả, và trong tất cả.
7Tuy nhiên mỗi người trong chúng ta được ban ân sủng tùy theo mức độ ban cho của Ðấng Christ, 8vì thế có lời chép rằng,
 “Khi Ngài ngự lên nơi cao, Ngài dẫn theo những kẻ bị tù đày ra khỏi chốn tù đày, Và Ngài đã ban ân tứ cho loài người.”
9Khi nói “Ngài ngự lên,” điều ấy có nghĩa gì nếu không hàm ý rằng Ngài cũng đã xuống tận những nơi rất thấp của đất? 10Ðấng đã xuống cũng chính là Ðấng đã lên nơi cao hơn tất cả các tầng trời, để Ngài có thể đầy đẫy khắp vũ trụ.
11Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng Tin Mừng, một số làm mục sư và giáo sư, 12để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ, nhằm xây dựng thân thể của Ðấng Christ, 13cho đến khi tất cả chúng ta được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, đạt đến mức trưởng thành, tới tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Ðấng Christ.
14Vậy chúng ta không thể còn như trẻ con nữa, bị dồi dập tới lui và bị cuốn theo mỗi luồng gió của các dị thuyết do những kẻ bịp bợm chuyên dùng những thủ đoạn xảo quyệt lừa gạt người ta. 15Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, Ðấng Christ, là đầu. 16Từ Ngài toàn thân được gắn liền và nối kết với nhau bằng những cơ cốt gân mạch, nhờ đó mỗi bộ phận hoạt động theo chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương.

Nếp Sống Cũ và Mới

17Vậy trong Chúa, tôi xin nói điều nầy và nài khuyên anh chị em rằng anh chị em không thể tiếp tục sống như người ngoại nữa, tức sống theo những quan niệm phù phiếm của họ. 18Tâm trí họ đã bị mù tối, bị cách biệt với sự sống của Ðức Chúa Trời, vì họ không biết mà lại cứng lòng. 19Họ không còn biết xấu hổ là gì nên đã sống buông thả, phó mình cho dục tính, làm theo mọi điều ô uế và tham lam. 20Nhưng đó không phải là điều anh chị em đã học về Ðấng Christ. 21Vì nếu anh chị em đã nghe về Ngài và đã được dạy dỗ trong Ngài theo như chân lý ở trong Ðức Chúa Jesus, 22anh chị em phải cổi bỏ con người cũ, tức cách sống ngày trước của con người hư hỏng bởi những dục vọng lừa dối. 23Anh chị em hãy để Ðức Thánh Linh làm mới lại tâm trí mình, 24và hãy mặc lấy con người mới, là con người được tạo dựng giống như hình ảnh của Ðức Chúa Trời trong sự công chính và sự thánh khiết thật.
25Vậy xin anh chị em hãy cổi bỏ sự giả dối; mỗi người trong chúng ta hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là chi thể của nhau. 26Anh chị em có quyền giận nhưng không được phạm tội, đừng giận dai cho đến mặt trời lặn, 27và đừng cho Ác Quỷ có cơ hội. 28Kẻ hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà lao động, dùng đôi tay mình làm ăn lương thiện, để có gì giúp đỡ người khốn khó thì hơn. 29Ðừng có một lời dữ nào thoát ra từ miệng anh chị em, nhưng khi cần, chỉ nói những lời có ích cho sự xây dựng, đem ân lành đến cho người nghe. 30Xin anh chị em đừng làm buồn Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn niêm phong cho ngày cứu chuộc. 31Hãy loại bỏ khỏi anh chị em những cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, la lối, vu khống, cùng tất cả những tật xấu. 32Hãy đối xử với nhau cách nhân từ, hãy thương xót nhau và tha thứ nhau, như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Ðấng Christ vậy.