4

Thân thể của Chúa

1Nhân danh một người bị tù vì phục vụ Chúa, tôi nài xin anh em phải sống đúng theo tiêu chuẩn Thượng Đế đã đặt khi Ngài tuyển chọn anh em làm con cái Ngài. 2Phải hết sức khiêm cung, hiền từ, phải nhẫn nại nhường nhịn nhau trong tình yêu thương. 3Phải cố gắng sống bình an hòa thuận để giữ sự hợp nhất trong Thánh Linh. 4Chúng ta cùng thuộc về một thân thể, cùng nhận lãnh một Thánh Linh, cùng chia sẽ một niềm hy vọng về tương lai vinh quang. 5Chúng ta chỉ có một Chúa, một đức tin, một lễ báp-tem, 6một Thượng Đế là Cha mọi người, cao quý hơn mọi người, tác động trên mọi người và sống trong mọi người.
7Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta nhận lãnh một ân tứ khác nhau, tùy theo sự phân phối của Chúa Cứu Thế. 8Như tác giả Thi thiên ghi nhận:
“Ngài trở về trời cao
Sau khi phục sinh và chiến thắng Sa-tan
Ban phát tặng phẩm cho loài người.”
9Những chữ “Ngài trở về trời cao” có nghĩa Ngài đã từ trời giáng thế, đến nơi thấp nhất của trần gian. 10Đấng đã xuống thấp cũng là Đấng đã lên cao, và đầy dẫy khắp mọi nơi, từ nơi thấp nhất đến nơi cao nhất. 11Ngài cho người này làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác làm truyền đạo, mục sư hay giáo sư... 12Ngài phân phối công tác như thế để chúng ta phục vụ đắc lực cho Ngài, cùng nhau xây dựng Hội thánh, là Thân thể Ngài. 13Nhờ đó, chúng ta được hợp nhất, cùng chung một niềm tin về sự cứu rỗi và về Con Thượng Đế — Cứu Chúa chúng ta — và mỗi người đều đạt đến bậc trưởng thành trong Chúa, có Chúa Cứu Thế đầy dẫy trong tâm hồn.
14Nhờ đó, chúng ta không còn khờ dại như trẻ con, trí óc không còn nông nổi, dễ đổi thay theo các giáo lý mới lạ của kẻ lừa dối khéo dùng thủ đoạn xảo trá sai lầm. 15Nhưng chúng ta luôn luôn sống theo chân lý và truyền bá chân lý trong tình yêu thương, để ngày càng tăng trưởng đến mức giống Chúa Cứu Thế về mọi phương diện. Chúa Cứu Thế là Đầu; Hội thánh là thân thể. 16Dưới quyền lãnh đạo của Chúa, mội bộ phận trong thân thể kết hợp và nâng đỡ nhau. Mỗi bộ phận đều làm trọn chức năng riêng, và cả thân thể lớn mạnh trong tình yêu thương.

Nếp sống mới

17Nhân danh Chúa, tôi khuyên anh em đừng sống như người chưa được cứu. Vì tâm trí họ hư hoại, 18lòng họ vô cùng đen tối, xa cách hẳn sự sống của Thượng Đế, tâm hồn họ đóng kín, không thể nhận biết Ngài. 19Họ mất cả lương tri, không còn biết phải quấy, buông mình theo lối sống tội lỗi xấu xa, mê mải không thôi.
20Đó không phải là điều anh em học hỏi từ Chúa Cứu Thế. 21Nếu anh em đã nghe tiếng Ngài và học tập chân lý của Ngài, 22hãy vứt bỏ con người cũ, là nếp sống cũ đã bị hư hỏng vì dục vọng lừa dối. 23Tâm hồn anh em phải đổi mới. 24Anh em phải trở nên người mới, có bản tính tốt đẹp thánh sạch giống Thượng Đế.
25Vậy, hãy chừa bỏ sự dối trá, anh em phải nói thật với nhau, vì chúng ta cùng chung một thân thể, một Hội thánh. 26Lúc nóng giận, đừng đễ cơn giận đưa anh em đến chỗ phạm tội. Đừng giận cho đến chiều tối. 27Đừng tạo cơ hội cho ác quỷ tiến công. 28Người hay trộm cắp phải bỏ thói xấu ấy, dùng tay mình làm việc lương thiện đê giúp đỡ người khác khi có cần.
29Miệng lưỡi anh em đừng nói những lời xấu xa tai hại, nhưng hãy nói lời tốt đẹp xây dựng, đem lại ích lợi cho người nghe.
30Đừng làm buồn Thánh Linh của Thượng Đế, vì cho đến ngày Cứu chuộc, Thánh Linh trong lòng anh em là bằng chứng anh em thuộc về Chúa. 31Phải loại bỏ khỏi đời sống anh em những điều cay đắng, oán hờn, giận dữ, cãi cọ, phỉ báng và mọi điều xấu xa khác. 32Phải có lòng nhân từ, yêu mến nhau, phải tha thứ nhau như Thượng Đế đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế.