5

Nau Phung Kon Brah Ndu Blau Rŏng Gŭ Kloh Ueh Jêh Ri Blau Njrăng

1Ăn khân may jêng phung tĭng Brah Ndu nâm bu phung kon Păng rŏng ngăn ngên. 2Hăn hom tâm nau rŏng nâm bu Brah Krist rŏng jêh ma he, jêh ri Păng jao Păng nơm ma Brah Ndu yor he, jêng nâm bu ndơ nhhơr ndơ ƀư brah ƀâu kah ma Brah Ndu.
3Ma nau văng tĭr, nau ƀơ̆, nau kơnh, lơi tâm ngơi ndrăng khân may ôh, pôri khư ma phung kloh ueh. 4Lơi ngơi mƀruh ôh, lơi ngơi lă lêng, lơi ăn geh nau pâl lôr blă blơ, yor nau nây mâu ueh ôh, ƀiălah ueh lơn ăn khân may tâm rnê ma Brah Ndu. 5Yorlah ăn khân may gĭt ma phung bunuyh văng tĭr, phung bunuyh ƀơ̆, phung kơnh, (phung nây jêng tâm ban ma phung mbah rup) khân păng mâu dơi ndơn drăp tâm ƀon bri hđăch Brah Krist jêh ri Brah Ndu ôh. 6Lơi ăn bu ndơm khân may ma nau mƀruh ôh, yor bơh nau nây yơh nau Brah Ndu ji nuih tŭp ta phung kon ƀư rlăng. 7Lơi tâm rnglăp đah phung nây ôh.
8Kăl e, khân may gŭ tâm nau ngo, ƀiălah aƀaơ khân may jêng ang tâm Kôranh Brah. Hăn hom tâm ban ma phung kon nau ang, 9(yorlah nau ang jêng nau ueh, nau sŏng, jêh ri nau nanê̆). 10Joi hom moh nau ƀư maak ma Kôranh Brah, 11jêh ri lơi pah ndrel ôh kan mâu ueh bơh nau ngo, ƀiălah ueh lơn ăn khân may nduyh khân păng. 12Yorlah bu prêng jêh ngơi ma kan phung nây ƀư tâm nau ndâp. 13Ƀiălah lĕ rngôch nau nduyh nây tâm mpơl jêh ma nau ang, yorlah lĕ rngôch nau tâm mpơl jêh jêng ang, 14yor nây bu lah jêh: "Hơi nơm dôl bêch, kah rngăl hom may, dâk hom may bơh phung khĭt, jêh ri Brah Krist mra ƀư ang may ".
15Pôri njrăng hom khân may ma nau gŭ ngau krao sach. Lơi jêng nâm bu phung rluk ôh, ƀiălah ăn jêng nâm bu phung gĭt mleh. 16Dŏng nar khân may ăn ueh, yorlah rnôk mhĭk. 17Yor nây, lơi ƀư jêng nâm bu phung rluk mâl ôh, ƀiălah ăn khân may gĭt vât moh nau Kôranh Brah ŭch. 18Lơi ta khân may nhŭl ndrănh ôh, yorlah ndrănh ƀư moih khân may, ƀiălah ăn khân may bêng ma Brah Huêng Ueh. 19Ăn khân may tâm n'hao nuih khân may nơm ma nau mprơ ơm, ma nau mŏt ton, jêh ri ma nau tâm rnê. Ăn khân may mprơ tâm rnê ma Kôranh Brah ma lĕ nuih n'hâm. 20Ăn khân may lah ueh ƀaƀơ ma Brah Ndu, Mbơ̆, ma lĕ rngôch ndơ ma amoh Kôranh Brah he Yêsu Krist.

Nau Vay Ndrăng Ur Sai

21Ăn khân ay may tâm tông ndrăng nơm tâm nau klach yơk mbah ma Yêsu Krist.
22Hơi phung bu ur, ăn khân ay tông ma sai khân ay nâm bu ma Kôranh Brah yơh. 23Yorlah sai jêng kôranh ma ur păng, tâm ban ma Brah Krist jêng kôranh ma phung ngih Brah Ndu. Phung ngih Brah Ndu jêng săk jăn păng jêh ri păng jêng Nơm Tâm Rklaih ma săk jăn. 24Pô nây tâm ban ma phung ngih Brah Ndu tông ma Brah Krist, ăn phung bu ur tông ma sai khân păng tâm lĕ ndơ tâm ban lĕ.
25Hơi phung sai, ăn khân may rŏng ma ur khân may nâm bu Brah Krist rŏng jêh ma phung ngih Brah Ndu jêh ri jao ăn păng nơm yor ma phung kloh ueh. 26Ŭch prăp an păng tơlah păng ƀư kloh ma dak nau păng ngơi; 27gay ma tâm mpơl ta năp păng phung ngih Brah Ndu aơ bêng ma nau chrêk rmah, mâu geh ntŭk ƀơ̆, mâu geh ntŭk nsŭn, mâu geh ndơ tâm ban pô nây ôh, ƀiălah kloh ueh jêh ri mâu geh ndơ bu dơi nduyh ôh. 28Ăn phung sai rŏng ma ur khân păng nơm, nâm bu rŏng ma săk jăn păng nơm lĕ. Mbu nơm rŏng ma ur, jêng tâm ban rŏng ma păng nơm lĕ. 29Mâu mâp geh ôh du huê bunuyh tâm rmot êng ma săk păng nơm, ƀiălah păng mât siăm săk păng nơm ăn ueh, tâm ban ma Brah Krist mât uănh mpôl phung chroh. 30Yorlah he jêng kô mâk jâng jon tâm săk jăn păng. 31"Yor nây bu klâu mra chalơi mê̆ mbơ̆ păng, hăn gŭ ndrel ma ur păng, jêh ri lĕ bar hê khân păng du nglay săk." 32Nau khlay ndâp aơ toyh ngăn, gâp lah nau aơ tâm ntĭt ma Brah Krist jêh ri phung ngih Brah Ndu. 33Pô nây yơh, ăn ăp nơm khân may rŏng ma ur păng nâm bu păng rŏng ma păng nơm, jêh ri ăn ur yơk ma sai păng.