5

Sống Trong Chân Quang

1Vậy anh chị em hãy làm những người bắt chước Ðức Chúa Trời, như những con cái yêu dấu của Ngài. 2Hãy sống với nhau trong tình yêu, như Ðấng Christ đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm của lễ và con vật hiến tế có mùi thơm dâng lên Ðức Chúa Trời.
3Không chuyện gian dâm, bất cứ chuyện bẩn thỉu, hoặc chuyện tham lam nào đáng đem ra nói giữa anh chị em, vì những chuyện ấy không thích hiệp cho các thánh đồ. 4Ðừng nói những lời tục tĩu và kể những chuyện tiếu lâm bẩn thỉu hoặc thô tục, nhưng thà dâng những lời cảm tạ thì hơn. 5Hãy biết quả quyết điều nầy: không một kẻ gian dâm, bất khiết, hay tham lam nào –tham lam là thờ thần tượng– sẽ được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Ðấng Christ và Ðức Chúa Trời.
6Ðừng để ai lừa gạt anh chị em bằng những lời rỗng tuếch; vì chính những điều đó mà cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời giáng xuống trên những kẻ không vâng lời. 7Vậy anh chị em đừng dự phần vào việc của những người ấy. 8Vì trước kia anh chị em là bóng tối, nhưng bây giờ anh chị em là ánh sáng trong Chúa; vậy hãy sống như con cái của ánh sáng, 9vì trái của ánh sáng là những gì tốt đẹp, ngay lành, và chân thật.
10Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa. 11Ðừng tham dự vào những việc vô ích của tối tăm, nhưng thà phơi bày chúng ra ánh sáng thì hơn. 12Vì chỉ nhắc đến những việc họ làm cách thầm kín cũng đã đủ thấy xấu hổ rồi. 13Nhưng những gì được ánh sáng phơi bày đều bộc lộ bản chất thật của nó, 14vì những gì làm cho sự việc được phơi bày đều là ánh sáng, như có lời phán rằng:
  “Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy.
  Hãy đứng dậy từ giữa những kẻ chết,
  Ðấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi.”
15Thế thì anh chị em hãy cẩn thận về cách sống của mình; đừng sống như kẻ dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16Hãy tận dụng thì giờ, vì thời buổi nầy thật đen tối. 17Vậy đừng dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý Chúa là gì.
18Ðừng say rượu, vì rượu xui cho ngông cuồng, nhưng hãy đầy dẫy Ðức Thánh Linh. 19Hãy dùng những bài thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy đem hết tâm hồn hát ca và tôn ngợi Chúa. 20Trong mọi sự, hãy nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, luôn luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.

Mối Liên Hệ Vợ Chồng

21Do lòng kính sợ Chúa, anh chị em hãy thuận phục nhau.
22Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, 23vì chồng là đầu vợ như Ðấng Christ là đầu hội thánh; chính Ngài là Ðấng Giải Cứu hội thánh, thân thể của Ngài. 24Hội thánh thuận phục Ðấng Christ thế nào, vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. 25Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Ðấng Christ đã yêu thương hội thánh và phó chính Ngài vì hội thánh, 26để Ngài có thể thánh hóa hội thánh, sau khi thanh tẩy hội thánh bằng nước, tức lời Ngài, 27hầu tạo cho chính Ngài một hội thánh đẹp lộng lẫy, không hoen ố, không vết nhăn, và không khuyết điểm, nhưng thánh khiết và vẹn toàn.
28Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân mình. Người nào yêu vợ là yêu chính mình; 29vì không ai ghét chính thân mình bao giờ, nhưng luôn nuôi dưỡng và chăm sóc nó, cũng như Ðấng Christ nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, 30bởi vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.
31Vì lý do đó, người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. 32Ðây là một huyền nhiệm cao diệu, và dĩ nhiên, đây tôi muốn nói về mối liên hệ giữa Ðấng Christ và hội thánh. 33Tóm lại, mỗi người trong anh em phải yêu vợ như yêu chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng.