5

Tiến bước trong ánh sáng

1Trong mọi việc, hãy noi theo gương Thượng Đế, như con cái yêu dấu bắt chước cha mình. 2Phải sống đời yêu thương, như Chúa Cứu Thế đã yêu thương chúng ta, dâng thân Ngài làm sinh tế chuộc tội đẹp lòng Thượng Đế.
3Đã là con cái thánh của Chúa, anh em đừng nói đến chuyện gian dâm, ô uế, tham lam. 4Đừng nói lời tục tỉu, bậy bạ, hoặc chuyện tiếu lâm thô bỉ, nhưng cứ nhắc nhở ân Thượng Đế và cảm tạ Ngài. 5Anh em nên biết người gian dâm, ô uế, tham lam không thể thừa hưởng cơ nghiệp gì trong Nước Chúa. Tham lam là thờ lạy thần tượng. 6Đừng để những người ấy dùng lời rỗng tuếch lừa gạt anh em, họ sẽ bị Thượng Đế hình phạt vì không vâng phục Ngài. 7Vậy anh em đừng tham dự vào tội ác của họ.
8Trước kia lòng anh em tối tăm, nhưng ngày nay đã được Chúa soi sáng, vậy phải sống như người thuộc về ánh sáng. 9Nhờ ánh sáng của Chúa, anh em sẽ làm mọi điều tốt đẹp, công chính và chân thật. 10Phải tìm biết điều gì đẹp lòng Chúa. 11Đừng dự vào những việc không xứng đáng trong bóng tối, nhưng hãy phơi bày ra ánh sáng. 12Những việc làm trong bóng tối, nói đến cũng thấy xấu hổ rồi. 13Nhưng khi phơi bày ra ánh sáng, mọi vật sẽ được chiếu sáng. 14Và vật được chiếu sáng cũng trở nên sáng láng. Vì thế, Thánh kinh viết:
“Người đang ngủ, hãy thức dậy
Phải vùng dậy từ cõi chết,
Để được Chúa Cứu Thế chiếu sáng.”
15Phải thận trọng trong mọi việc, đừng sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16Hãy nắm mọi cơ hội để làm việc lành, vì thời kỳ khó khăn. 17Đừng hành động nông nổi, dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý muốn cùa Thượng Đế. 18Đừng say rượu, vì say sưa là phóng đãng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. 19Hãy dùng những lời hay ý đẹp trong thi thiên, thánh ca mà xướng họa với nhau, nức lòng trổi nhạc ca ngợi Chúa. 20Gặp bất cứ việc gì, cũng luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu cảm tạ Thượng Đế, Cha chúng ta.

Tình nghĩa vợ chồng

21Do lòng kính sợ Chúa Cứu Thế, anh em phải tùng phục nhau.
22Vợ phải tùng phục chồng như tùng phục Chúa. 23Vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế là Đầu Hội thánh; Ngài cứu chuộc Hội thánh là thân thể Ngài. 24Cũng như Hội thánh vâng phục Chúa Cứu Thế, vợ phải vâng phục chồng trong mọi việc.
25Chồng phải yêu vợ như Chúa Cứu Thế đã yêu Hội thánh, hy sinh tính mạng vì Hội thánh, 26,27dùng nước và Đạo Thượng Đế rửa cho Hội thánh được tinh sạch, không vết không nhăn, không một khuyết điểm nào, nhưng thánh khiết trọn vẹn. 28Đó là cách chồng phải yêu vợ, coi vợ như bản thân, yêu vợ tức là yêu bản thân. 29Vì chẳng ai ghét chính thân mình, nhưng lo nuôi dưỡng và chăm sóc, cũng như Chúa Cứu Thế chăm sóc Hội thánh là thân thể Ngài, 30và chúng ta là bộ phận cùa thân thể đó. 31Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và hai người thành một. 32Điều này là một huyền nhiệm, chẳng khác gì huyền nhiệm giữa Chúa Cứu Thế và Hội thánh. 33Vậy, tôi xin nhắc lại, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, còn vợ phải kính phục chồng.