11

Vương Quốc Hòa Bình

  1Một chồi sẽ nứt ra từ gốc tổ Giê-se;
  Một nhánh sẽ vươn lên từ gốc rễ ấy.
  2Thần của CHÚA ngự trên Người;
  Ðó là Thần khôn ngoan và thông sáng,
  Thần mưu lược và quyền năng,
  Thần tri thức và kính sợ CHÚA.
  3Người sẽ lấy sự kính sợ CHÚA làm vui;
  Người sẽ không xét đoán dựa vào những gì mắt Người trông thấy;
  Người cũng không quở trách dựa theo những gì tai Người nghe;
  4Nhưng Người sẽ xét xử công minh cho người nghèo;
  Người sẽ trả lẽ công bình cho những người thấp cổ bé miệng trong xứ;
  Người sẽ dùng cây gậy nơi miệng Người đánh phạt thế gian;
  Người sẽ dùng hơi thở nơi môi Người diệt trừ kẻ ác.
  5Lẽ công chính sẽ là dây nịt ngang lưng Người;
  Ðức thành tín sẽ là đai buộc quanh hông Người.

  6Bấy giờ chó sói sẽ ở chung với chiên con;
  Beo sẽ nằm cạnh dê con;
  Bò con, sư tử tơ, và các thú vật mập mạnh sẽ sống chung với nhau,
  Và một đứa bé sẽ chăn dắt chúng.
  7Bò cái và gấu cái sẽ ăn chung với nhau;
  Các con của chúng sẽ nằm bên nhau;
  Bấy giờ sư tử sẽ ăn cỏ như bò.
  8Trẻ thơ còn đang bú sẽ chơi đùa bên hang rắn lục;
  Trẻ thơ vừa dứt sữa sẽ thọc tay vào hang rắn hổ mang.
  9Không ai sẽ làm hại hay hủy diệt trên khắp núi thánh của Ta,
  Vì khắp đất sẽ ngập tràn sự hiểu biết CHÚA, như nước phủ đầy trong biển cả.

Những Người Sống Sót của I-sơ-ra-ên và Giu-đa Trở Về

10Trong ngày đó, Rễ ra từ Giê-se sẽ trở thành biểu tượng cho các dân. Các nước sẽ tìm cầu Ngài, và nơi Ngài ngự sẽ rực rỡ huy hoàng.
11Trong ngày đó, Chúa sẽ giơ tay Ngài ra thêm một lần nữa để khôi phục những người còn sót lại của dân Ngài từ các xứ A-sy-ri, Ai-cập, Pha-trô, Ê-thi-ô-pi, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát, và từ các xứ ở hải ngoại bên kia các đại dương.
  12Ngài sẽ ban một hiệu lịnh cho các nước
  Ðể quy tụ những người bị ruồng bỏ của I-sơ-ra-ên về,
  Ðể nhóm hiệp những người Giu-đa bị phân tán khắp bốn phương trên đất.
  13Bấy giờ lòng ganh tị của Ép-ra-im sẽ hết;
  Sự thù hiềm của Giu-đa sẽ không còn;
  Ép-ra-im sẽ không ganh tị với Giu-đa nữa,
  Và Giu-đa sẽ không còn hiềm thù Ép-ra-im.
  14Nhưng họ sẽ cùng nhau bổ xuống vai của dân Phi-li-tin ở phía tây;
  Họ cùng nhau cướp đoạt của cải các dân ở phía đông.
  Họ sẽ giơ tay ra đối phó với Ê-đôm và Mô-áp;
  Và người Am-môn sẽ vâng phục họ.
  15CHÚA sẽ làm cạn tắt hoàn toàn cửa biển của Ai-cập;
  Ngài sẽ vung tay Ngài trên Sông Cả;
  Bằng một ngọn gió nóng Ngài sẽ tách nó ra thành bảy nhánh,
  Ðể người ta có thể đi qua mà khỏi cần phải cởi dép lột giày.
  16Bấy giờ sẽ có một đại lộ từ A-sy-ri đi xuống, để những người còn sót lại của dân Ngài có thể trở về,
  Như khi xưa đã có một con đường cho dân I-sơ-ra-ên trong ngày họ từ Ai-cập đi lên vậy.