12

Nau Mprơ Tâm Rnê

1Tâm nar nây may mra lah: "Gâp mra tâm rnê ma may, Ơ Yêhôva, yor lah nđâp tơ lah may ji nuih jêh ma gâp, nau may ji nuih lĕ bah jêh, jêh ri may bonh jêh gâp. 2Aơ, Brah Ndu jêng nơm tâm rklaih gâp, gâp mra rnơm jêh ri mâu klach ôh. Yêhôva Brah Ndu jêng nau katang gâp jêh ri nau mprơ gâp, jêh ri păng jêng jêh nơm tâm rklaih gâp."
3Ma nau hâk răm may mra bâk dak bơh ntu dak nau tâm rklaih. 4Tâm nar nây may mra lah; "Tâm rnê ma Yêhôva kuăl mbơh sơm ma amoh păng; nkoch bri hom kan păng ƀư ta nklang phung ndŭl mpôl bunuyh; mbơh hom amoh Yêhôva geh nau yơk. 5Mprơ tâm rnê hom ma Yêhôva yor lah păng ƀư jêh nau khlay; ăn bu gĭt năl nau nây lam bri neh. 6Nter huy jêh ri nter maak hom, Ơ phung gŭ tâm ƀon Siôn, yor lah Nơm Kloh Ueh Israel jêng toyh ta nklang khân may."