1

Ndŭl Mpôl Tih

1Nau Y-Êsai kon bu klâu Y-Amôt tâm saơ di ma bri Yuda jêh ri ma ƀon Yêrusalem tâm rnôk Y-Usia, Y-Jôtham, Y-Ahas, jêh ri Y-Hêsêkia phung hađăch Yuda.
2Ơ trôk, gŭ iăt hom! Ơ neh ntu, rkêng hom tôr! Yor lah Yêhôva ngơi jêh: "Gâp siăm jêh ri rong jêh phung kon bu klâu, ƀiă lah khân păng tâm rdâng jêh đah gâp. 3Ndrôk gĭt năl nơm mât păng, seh bri gĭt năl hip gơ̆ kôranh păng, ƀiă lah phung Isarael mâu gĭt ôh, phung ƀon lan gâp mâu geh nau gĭt rbăng ôh." 4Ơ ndŭl mpôl tih mhĭk, du phung ƀon lan jâk ma nau kue, kon sau phung ƀai, phung kon gŭ ƀư nau ƀơ̆ ƀơch! Khân păng chalơi jêh Yêhôva, khân păng tâm rmot jêh ma nơm kloh ueh Isarael, khân păng nkhah du jêh.
5Mâm ƀư ăt khân may ŭch bu dong khân may yor nau khân may tâm rdâng ƀaƀơ? Ji lam bôk, jêh ri lĕ nuih n'hâm jêng rơ-ia rgănh jêh. 6Bơh mpang jâng tât ta bôk, mâu geh du ntŭk soih ôh, geh kanŏng ntŭk bŭr jêh ri toh-ok, jêh ri sôt luh mham, bu mâu mâp pet ndâng ôh, mâu lĕ mâp put, mâu lĕ mâp mhĭng ma dak play ôlivơ. 7Bri khân may jêng rngol jêh, lĕ ƀon toyh khân may bu su ma ŭnh. Phung bu-năch sŏk pit bri khân may ta năp măt khân may. Păng jêng rngol tâm ban ma phung bu năch ƀư rai jêh păng. 8Jêh ri bu chalơi kon bu ur Siôn hôm tâm ban ma du mlâm ndưp tâm đang n'gar bu tăm rpŭng, tâm ban ma du rplay ƀon bu nchueng jêh. 9Tơ lah Yêhôva ma phung ka han mâu lơi ma he du phung djê̆ hôm, he jêng jêh tâm ban ma ƀon Sôdôm, tâm ban ma ƀon Gômôrơ. Nau kuăl ma nau tâm rmal ngăn.
  10Gŭ iăt hom nau Yêhôva ngơi. Ơ phung chiă uănh ƀon Sôdôm! Rkêng tôr ma nau vay Brah Ndu he, khân may phung ƀon lan Gômôrơ! 11Yêhôva lah, "Moh khlay ma gâp âk ndơ khân may ƀư brah? Gâp mpay đah mpa nhhơr gŭch biăp nkuăng jêh ri ngi mpô mpa rong. Gâp mâu maak ôh đah mham ndrôk nkuăng, kon biăp mâu lah be nkuăng. 12Tơ lah khân may văch nhhiơ ta năp gâp, mbu mâp dăn ăn khân may văch jot lơi nkuĭl gâp? 13Lơi hôm njŭn mpa nhhơr mâu khlay ôh, Gâp tâm rmot ma mpa ƀâu kah, ma nau nhêt sông ta khay mhe luh, ma nar sa ƀat, jêh ri ma nau kuăl tâm rƀŭn. Gâp mâu dơi dơn ôh nau kue jêh ri nau tâm rƀŭn yơk. 14Gâp tâm rmot ma nau nhêt sông khay mhe jêh ri ma nau nhêt sông tĭng nâm tâm nal jêh. Khân păng ƀư jâk gâp, gâp rgănh tuy khân păng. 15Tơ lah khân may yơr ti khân may, gâp mra pôn măt gâp ma khân may, Nđâp tơ lah khân may mbơh sơm âk, gâp mâu mra iăt ôh. Ti khân may bêng ma mham. 16Rao hom khân may nơm, ƀư kloh hom khân may nơm, sŏk lơi nau mhĭk tâm nau khân may ƀư ta năp măt gâp, rlu hom ƀư nau mhĭk. 17Ăn khân may nti ƀư nau ueh, tĭng joi nau sŏng-N'gang an bunuyh bu tŭn jot, ƀư nau di ma kon đơi mbơ̆, ngơi n'gang an ma bu ur ndrô.
18Yêhôva lah, "Văch hom, ăn he sek uănh ndrel n'grŭp. Nđâp tơ lah nau tih khân may jêng chăng-rhŏnh, păng mra jêng nglang tâm ban ma pler; nđâp tơ lah păng jêng chăng-krăk. Khân păng mra jêng tâm ban ma rsau biăp. 19Tơ lah khân may ŭch jêh ri tông bâr, khân may mra sa play ueh lơn tâm bri. 20Ƀiă lah tơ lah khân may dun jêh ri tâm rdâng, đao gưm mra ƀư rai khân may, Yor lah trôm mbung Yêhôva ngơi jêh." Nau phat dôih jêh ri nau tâm chuai ƀon Siôn.
21Ƀaih, ƀon răp jăp nkhơng jêng jêh ka n'hong! Kăl e păng bêng ma nau sŏng nau sŏng gŭ tâm păng, ƀiă lah aƀaơ aơ geh phung tâm nkhĭt bunuyh. 22Prăk may tâm rgâl jêng ndŏk, dak play kriăk ƀâu may tâm lŭk lai jêh đah ngi. 23Phung chiă uănh may jêng phung tâm rdâng, băl đah phung ntŭng. Ăp nơm rŏng ma drăp blŏl jêh ri tĭng nau nkhôm. Khân păng mâu n'gang phung kon đơi mbơ̆ ôh, mâu lĕ khân păng chrê ma nau sŏng bu ur ndrô.
24Yor nây Kôranh Brah, Yêhôva ma phung tahan, Nơm Brah Israel lah: "Ơ, gâp mra ƀư tât nau gâp ji nuih ma phung rlăng đah gâp, gâp mra plơng bôk đah phung rlăng đah gâp. 25Gâp mra rle ƀư ma may, gâp mra ăn lêk lĕ ndŏk may, jêh ri sŏk lơi lĕ ndruyh ndrak may. 26Gâp mra rdâk tay phung kôranh phat dôih may tâm ban nôk lor, jêh ri phung kôranh nchră may tâm ban ma ntơm saơm jêh nau nây bu rnha ma may jêng ƀon sŏng srăng, jêng ƀon răp jăp.
27Ƀu mra tâm chuai ƀon Siôn ma nau sŏng jêh ri tâm chuai lĕ phung rmal ma nau tih tâm păng ma nau sŏng srăng. 28Ƀiă lah phung tâm rdâng jêh ri phung tih mra rai yot, jêh ri phung chalơi Yêhôva mra rai yot. 29Yor lah may mra bêk yor tơm si têrêbin khân may rŏng; jêh ri khân may mra chăng muh măt yor n'gar kao khân may săch jêh. 30Yor lah khân may mra jêng tâm ban ma du n'gâng tơm si têrêbin n'ha klêu, tâm ban ma n'gar kao mâu geh dak ôh. 31Bunuyh katang mra jêng tâm ban ma ndŏk mhay bu ƀư brai, jêh ri kan păng tâm ban kao ŭnh; lĕ bar khân păng ŭnh mra sa ndrel n'grŭp, jêh ri mâu geh nơm ƀư ngôm khân păng ôh.