20

Bri Asiri Mra Dơi Đah Bri Êjipt Jêh Ri Bri Êthiôpi

1Tâm năm Sargôn hađăch bri Asiri prơh njuăl Kôranh hăn Y-Tartan văch ta ƀon Asdôt, tâm lơh jêh ri sŏk ƀon nây, 2dôl nây Yêhôva ngơi jêh ma Y-Êsai, kon bu klâu Y-Amôt, lah, "Hăn hom doh hom ao ƀau ta bŭt may jêh ri doh lơi ntâu jot may." Păng ƀư pô nây, hăn săk lưn jêh ri jâng dơm.
3Jêh ri Yêhôva lah, "Tâm ban ma oh mon gâp Y-Êsai hăn săk hưl jêh ri jâng dơm tâm pe năm jêng du nau tâm mbên tâm rdâng đah bri Êjipt jêh ri ma bri Êthiôpi, 4tâm ban pô nây lĕ hađăch bri Asiri têk leo phung Êjipt jêh ri phung Êthiôpi jêng bu nă bơh bri khân păng, phung druh ndăm jêh ri phung bu ranh, hăn săk hưl jêh ri jâng dơm, nglay săt mpơl, gay ƀư bêk bri Êjipt.
5Rnôk nây khân păng mra ioh nuih n'hâm jêh ri uh ah yor bri Êthiôpi jêh ri bri Êjipt. 6Jêh ri phung gŭ rŏ kơh dak mƀŭt mra lah tâm nar nây, 'Aơ, pô ri yơh tât jêh ma phung he rnơm jêh ri ma phung he gay geh nau tâm rklaih bơh hađăch bri Asiri-Bi he mâm he mra klaih?'