21

Nau Ngơi Di Ma Bri Rdah Dăch Dak Mƀŭt

1Nau ngơi di ma bri rdah dăch dak mƀŭt: Tâm ban ma sial văch blông bơh bri Nêgep; nau ngơi luh văch bơh bri rdah bơh bri rđŭng. 2Bu mbơh ma gâp du nau mpơl saơ klach krit ngăn: Nơm pit sŏk kâp pit sŏk, nơm ƀư rai kâp ƀư rai! Hăn hao hom,
 Ơ phung Êlam. Nchueng hom, Ơ phung Mêđơ. Gâp mra ƀư lôch lĕ nau vơl nơm ƀư rai ăn tât jêh.
3Yor nây bŭt gâp ji ngăn, gâp geh nau ji tâm ban ma nau ji du huê bu ur veng deh. Gâp uh ah kŏ tât gâp mâu dơi tăng ôh, gâp djoh nuih n'hâm kŏ gâp mâu dơi saơ ôh. 4Nau mĭn gâp uh ah, nau djôh mhĭk nhhu gâp, ngo suâr vâr gâp ŭch kâp hŏ, ăn tât rgâl jêng nau râp sâr ma gâp. 5Bu gak sưng sông, bu dơm phung, bu sông sa, bu nhêt. Dâk hom, Ơ phung Kôranh! Mhĭng hom khêl ma dak play ôlivơ.
6Yor lah pô aơ Kôranh Brah lah jêh ma gâp: "Hăn hom, dơm du huê nơm gak. Ăn păng mbơh moh nau may saơ. 7Tơ lah păng saơ phung ncho seh, phung ncho seh bar bar, phung ncho seh bri, phung ncho seh samô, ăn păng kâp iăt na nê̆ ma nau njrăng ngăn." 8Jêh ri nơm gak nter: "Ơ Kôranh Brah gâp gŭ râng lôch nar ta tŭm gak, jêh ri gâp gŭ ta ntŭk gâp gak lôch măng. 9Jêh ri aơ, geh phung tahan ncho seh, khân păng văch ncho seh bar bar." Bu plơ̆ lah: "Tŭp jêh ƀon Babylon, tŭp ngăn jêh! Jêh ri lĕ rngôch rup brah păng nchah lơi lĕ ta neh!"
10Ơ phung ƀon lan gâp, phung bu dong nkra jêh! Moh nau gâp tăng jêh bơh Yêhôva ma phung tahan, Brah Ndu ma phung Isarael, gâp mbơh nau nây ma khân may.

Nau Ngơi Di Ma Ƀon Duma

11Nau ngơi di ma ƀon Duma:
 Bu kuăl gâp bơh yôk Sêir" Ơ nơm gak, mâm măng aơ? Hơi nơm gak, mâm măng aơ?"
12Nơm gak lah, "Ôi tât jêh ri măng tât tâm ban lĕ. Tơ lah may ŭch ôp, ôp hom, jêh ri plơ̆ văch hom."

Nau Ngơi Di Ma Bri Arabi

13Nau ngơi di ma bri Arabi:
 Ơ phung Dêdan ncho seh samô, phung bêch tâm krŏng bri Arabi.
14Ơ phung gŭ tâm bri Têma, djôt dak ma phung ji hir, tâm mâp hom đah phung du njŭn piăng let ma khân păng. 15Yor lah khân păng du jêh đah đao, bơh đao bu tŏk jêh, bơh na bu van jêh, bơh nau tâm lơh 16Yor lah pô aơ Kôranh Brah lah jêh ma gâp, "Tâm du năm, tĭng nâm năm du huê pah kan nkhôm, lĕ nau chrêk rmah bri Kêdar mra roh. 17Phung janh katang djôt na tâm phung kon bu klâu bri Kêdar mra jêng kanŏng djê̆." Yêhôva, Brah Ndu ma phung Israel lah jêh nau nây."