21

Mã-đại Ba-tư chiến thắng Ba-by-luân

1Chúa dạy về Ba-by-luân: Đại họa đang đổ xuống trên ngươi như bão cát từ sa-mạc miền nam, một lãnh thổ đáng sợ. 2Tôi thấy một khải tượng kinh hồn: bọn phản trắc điều đình cách lừa đảo; bọn cướp giật thẳng tay bóc lột. Ê-lam, hãy tiến công! Mã-đại, hãy bao vây! Ta đã chấm dứt tiếng rên la của các dân tộc bị Ba-by-luân thống trị. 3Ruột tôi quặn đau như đàn bà sinh nở. Tôi ngất đi khi được biết chương trình của Chúa. 4Tâm trí tôi hoang mang, lòng đầy kinh sợ. Giấc ngủ an tĩnh ban đêm đã chấm dứt, tôi nằm thao thức, run rẩy.
5Này, họ đang dọn tiệc yến. Đồng thời họ cắt lính gác trên tháp canh. Hãy ăn uống cho thỏa thích! Thình lình, các tướng lãnh đứng dậy chuẩn bị chiến đấu.
6,7Chúa Hằng hữu bảo tôi: "Hãy đi đặt người canh gác để nó báo cáo tình hình chiến sự! Khi nào lính canh báo cáo: "Chiến xa, kỵ binh và đoàn lạc đà đã tới!" thì biến cố ấy xảy đến rồi!
8,9Vậy tôi cắt người canh gác. Rốt cuộc, nó báo cáo: "Tôi đã canh gác liên tục ngày đêm trên tháp canh! Này chiến xa đã tới! Kỵ binh sắp hàng đôi tiến công!" Tôi liền nghe một tiếng báo động: "Ba-by-luân thất thủ rồi! Ba-by-luân sụp đổ rồi! Các thần tượng Ba-by-luân cũng đổ xuống, nằm la liệt dưới đất!"
10Quốc dân đồng bào, tôi vừa thuật cho đồng bào nghe những lời phán dạy của Chúa Hằng Hữu Toàn năng, là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên.

Ê-đôm

11Chúa phán về Ê-đôm: "Có người từ Ê-đôm cứ gọi tôi mà hỏi: "Người canh gác! Đêm qua thế nào? Người canh gác! Đêm qua thế nào?" 12Người canh gác đáp: "Hết đêm trời lại sáng! Nếu anh thật lòng muốn biết, hãy điều tra cho kỹ! Rồi trở lại đây!"

Á-rập

13Các đoàn lữ hành Đê-đan! Các ngươi sẽ trốn trong rừng Á-rập. 14Dân Thê-ma! Hãy đem cơm nước đến cho đám dân tỵ nạn đói khát! 15Vì họ trốn khỏi gươm trần, cung tên và chiến tranh rùng rợn. 16Nhưng Chúa bảo tôi: "Trong vòng một năm, uy quyền của Kê-đa sẽ hết, 17tàn quân của Kê-đa chỉ còn lại ít lính thiện xạ." Thượng Đế Hằng hữu đã phán dạy.