22

Giê-ru-sa-lem

1Đây là lời Chúa dạy về Giê-ru-sa-lem: Có việc gì mà tất cả dân chúng đều trèo lên mái nhà như thế? 2Thủ đô náo nhiệt và vui nhộn bỗng vang dậy tiếng kêu la! Xác người nằm la liệt khắp nơi. Họ không bị gươm đâm hay tử thương ngoài mặt trận nhưng chết vì bệnh dịch. 3Các nhà lãnh đạo kéo nhau chạy trốn. Họ bị bắt, không ai chống cự. Dân chúng tìm đường trốn đi nhưng dù chạy đã xa cũng bị bắt lại. 4Hãy để tôi khóc một mình! Đừng ai an ủi tôi! 5Thật là ngày rối loạn, áp bức, khủng khiếp hoang mang do Chúa Hằng Hữu Toàn năng. Các tường lũy Giê-ru-sa-lem bị phá vỡ! Tiếng thét kinh hoàng vang dội trên các núi đồi. 6,7Kỵ binh Ê-lam tiến công bằng chiến xa và cung tôn. Quân đội Ki-rơ giơ khiên tiến đánh. Chiến xa địch tràn ngập các thung lũng. Kỵ binh địch dàn trận ngay trước cổng thành.
8Thế mà Chúa không còn bảo vệ Giê-ru-sa-lem nữa. Quân lính các ngươi chạy vào kho quân cụ lấy khí giới để phòng thủ. 9-11Các ngươi thị sát các tường lũy Giê-ru-sa-lem xem chỗ nào cần tu bổ. Các ngươi đếm nhà cửa và phá bớt đi một số để lấy đá sửa tường lũy. Các ngươi đào hào, xây cống dẫn nước giữa hai bức tường thành để chứa nước trong hồ sâu. Nhưng kế hoạch các ngươi không thành vì các ngươi không nhờ cậy Chúa là Đấng đang cho biến cố này xảy ra theo chương trình Ngài đã dự định từ lâu. 12Ngày ấy, Chúa Hằng Hữu Toàn năng bảo các ngươi ăn năn, khóc lóc, cạo đầu, mặc bao gai. 13Thế mà các ngươi vẫn vui chơi, đùa giỡn, mổ bò cừu ăn tiệc uống rượu thỏa thích. Các ngươi bảo nhau: "Ăn uống đi vì ngày mai chúng ta sẽ chết!" 14Chúa Hằng Hữu Toàn năng tiết lộ cho tôi biết tội lỗi các ngươi chắc chắn không thể nào chuộc được cho đến ngày qua đời. Chúa đã xác nhận điều đó.

Sép-na

15Chúa Hằng Hữu Toàn năng bảo tôi: "Con hãy đi thăm Sép-na, Giám đốc ngân khố là người quản trị hoàng cung! Hãy bảo nó: 16“Ông tự cho mình là ai mà dám xây lăng cho mình trên sườn núi cao? 17,18Này, Chúa Hằng Hữu sẽ nắm ông và ném ra xa, như người ta liệng quả bóng trong sân rộng. Ông sẽ bị lưu đày biệt xứ và chết nơi đất khách quê người. Xe cộ sang trọng của ông cũng bị đem đến đó để sỉ nhục ông, vì ông đã sỉ nhục tổ quốc.
19Chúa bảo: "Ta sẽ cách chức ngươi, hạ ngươi xuống khỏi địa vị cao trọng. 20Lúc ấy, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, cho người thay thế ngươi. 21Người sẽ mặc áo ngươi, nắm quyền thay ngươi để bảo vệ nhân dân. 22Ta sẽ giao cho ngươi chìa khóa nhà Đa-vít; người mở thì không ai đóng được; người đóng thì không ai mở được. 23,24Ta sẽ củng cố địa vị người vững như bàn thạch; người sẽ được giao cho rất nhiều quyền hạn và trách nhiệm trọng đại để nâng đỡ toàn dân và sẽ đem lại vinh quang tuyệt vời cho nhà cha mình." 25Nhưng Chúa sẽ bứng Sép-na ra khỏi địa vị vững vàng của nó, nhổ bật nó ra và ném xuống đất. Tất cả những người dựa thế nó cũng sẽ bị lật đổ với nó. Chúa Hằng Hữu đã phán dạy.