42

Oh Mon Yêhôva

1Aơ, Oh mon gâp, nơm gâp kuăn rdâng, nơm gâp săch jêh, tâm păng huêng gâp geh nau maak. Gâp dơm jêh Brah Huêng Ueh gâp ta păng, păng mra njŭn nau sŏng ma phung phung mpôl băl bunuyh. 2Păng mâu mra nter huy ôh, mâu lĕ ăn bu tăng bâr păng tâm trong sâng. 3Păng mâu mra rtăch lơi ôh rpho deh jêh, jêh ri păng mâu mra khôm ôh ŭnh jrêng dăch nhhât jêh. Păng mra njŭn nau sŏng ma nau na nê̆.
4Păng mâu mra rdja mâu lah huơi ôh, kŏ păng ƀư tât nau sŏng ta neh ntu; jêh ri lĕ rngôch bri kơh dak mƀŭt gŭ kâp nau vay păng.
5Pô aơ Brah Ndu Yêhôva lah, nơm rhăk jêh ri pơk jêh trôk, nơm lăk jêh neh ntu jêh ri mpa luh bơh păng, nơm ăn suh n'hâm ma phung ƀon lan tâm păng, jêh ri nau rêh ma phung hăn ta nây: 6"Gâp jêng Yêhôva kuăl jêh may tâm nau sŏng srăng; gâp kuăn jêh may ta ti gâp mra chiă uănh may ăn may jêng du nau tâm rnglăp ma phung ƀon lan, nau ang ma phung ndŭl mpôl bunuyh, 7gay pơk măt phung chih, gay ngluh phung bu nă bơh ndrung bu krŭng, jêh ri phung tă bơh ndrung bu nă, phung gŭ tâm nau ngo. 8Gâp jêng Yêhôva, pô nây yơh amoh gâp! Gâp mâu mra ăn ôh nau chrêk rmah gâp ma nơm êng, mâu lĕ ăn nau tâm rnê gâp ma rup brah trah. 9Aơ, nau lor tât ngăn jêh, jêh ri aƀaơ aơ gâp mbơh nau mhe; lor nau nây tât gâp mbơh jêh ma may.

Nau Tâm Rnê Ma Phung Toyh Yêhôva Tâm Rklaih

10Mprơ hom ma Yêhôva du nau mprơ mhe, mprơ tâm rnê hom ma păng bơh n'har neh ntu, Ơ phung hăn ta dak mƀŭt, nđâp ma lĕ rngôch mpa tâm păng, Ơ lĕ rngôch bri kơh dak mƀŭt jêh ri phung gŭ tâm nây. 11Ăn ndrêch rdah jêh ri lĕ ƀon toyh nter troh, nđâp lĕ rngôch ƀon phung Kêdar gŭ. Ăn phung gŭ tâm Sêla mprơ, ăn khân păng nter hâk bơh dor yôk. 12Ăn khân păng ƀư chrêk rmah ma Yêhôva, jêh ri mbơh nau tâm rnê ma păng tâm lĕ rngôch bri kơh dak mƀŭt. 13Yêhôva hăn pa năp tâm ban ma du huê brah, păng nsônh nau păng nuih tâm ban ma du huê bunuyh tâm lơh. Păng nter, păng ngơi huy, păng mra dơi đah păng rlăng đah păng. 14"Jŏ jêh gâp gŭ rklăk, gâp gŭ rklăk, gâp kuăn rdâng gâp nơm. Ƀiă lah aƀaơ aơ gâp jêng tâm ban ma du huê bu ur ji deh, gâp nter, ƀư sit sut jêh ri suh n'hâm.
15Gâp mra ƀư rai yôk jêh ri gôl, gâp mra ăn kro lĕ rngôch gơ̆ ndrêh. Gâp mra tâm rgâl dak krong jêng neh dăng, jêh ri gâp mra ƀư suăt dak nglao. 16Gâp mra njŭn phung chieh măt ta trong khân păng mâu mâp gĭt năl ôh, gâp mra têk khân păng tâm trong jê̆ khân păng mâu gĭt saơ ôh. Gâp mra rgâl nau ngo jêng nau ang ta năp khân păng, jêh ri ntŭk neh nduh ndăp jêng neh lâng. Pô nây yơh gâp mra ƀư, jêh ri mâu lơi khân păng ôh. 17Ƀiă lah gâp mra rŭch pakơi jêh ri ăn bêk ngăn phung rnơm ma rup brah trah, phung lah ma phung rup tŏ chiăr. Khân may jêng phung brah hên!

Phung Israel Mâu Dơn Nau Nkra Ôh.

18"Ơ phung tĭk gŭ iăt hom, Ơ phung chieh măt, Uănh hom, gay ma khân may dơi saơ! 19Mbu chieh măt, mâu tăp hĕ oh mon gâp? Mâu lah mbu nâm tĭk tâm ban ma nơm gâp hŏ njuăl hăn? Mbu chieh măt tâm ban ma nơm gâp prăp an jêh, chieh măt tâm ban ma oh mon Yêhôva? 20Khân may saơ jêh âk mpa, ƀiă lah mâu mâp sek uănh ôh; tôr khân may pơk jêh, ƀiă lah khân may mâu tăng ôh." 21Yor nau sŏng srăng păng nơm, Yêhôva maak gay ăn bĭk jêh ri ƀư chrêk rmah nau vay păng. 22Ƀiă lah aơ jêng du phung ƀon lan bu ntŭng jêh ri pit sŏk jêh ndô ndơ, lĕ rngôch khân păng văk jêh nhuăl tâm trôm ntu bu pôn jêh tâm ngih bu nă. Khân păng jêng jêh phung bu pit sŏk, jêh ri mâu geh nơm tâm rklaih khân păng ôh; khân păng jêng jêh ndơ bu pit sŏk, mâu geh nơm lah ôh, "Nsĭt lơi hom khân păng!
23Mbu nâm tâm phung khân may mra rkêng tôr ma nau aơ, mra kâp jêh ri gŭ iăt ma rnôk mra tât? 24Mbu nâm jao jêh phung Yakôb ma nơm pit sŏk, jêh ri phung Isarael ma phung ntŭng? Khân păng mâu ŭch hăn ôh tâm trong păng, mâu lĕ khân păng tông ma nau vay păng. 25Yor nây păng nkhŭt jêh ta kalơ khân păng nau păng ji nuih duh jêh ri nau mhĭk tâm nau tâm lơh. Nau nây su jêh văr jŭm khân păng, ƀiă lah khân păng mâu gĭt rbăng ôh; ŭnh sa jêh khân păng, ƀiă lah khân păng mâu chrê ôh.