42

Ðầy Tớ Chúa

  1Ðây là đầy tớ của Ta, người Ta nâng đỡ,
  Người Ta tuyển chọn và hài lòng;
  Ta đã đặt Thần Ta trong người ấy;
  Người ấy sẽ đem công lý đến muôn dân.
  2Người ấy sẽ không la hét hay lớn tiếng;
  Ở ngoài đường không ai nghe tiếng người ấy.
  3Sậy giập nát người ấy không đành bẻ gãy;
  Tim đèn leo lét người ấy không nỡ dập tắt.
  Vì chân lý người ấy thực thi công lý.
  4Người ấy sẽ không thối chí và ngã lòng,
  Cho đến khi thiết lập nền công lý trên thế giới;
  Các dân ở hải ngoại đều trông mong luật pháp của người ấy.

  5CHÚA Ðức Chúa Trời, Ðấng đã dựng nên các tầng trời và căng chúng ra,
  Ðấng trải rộng mặt đất và khiến mọi thảo mộc từ dưới đất mọc lên,
  Ðấng ban hơi thở cho mọi người sống trên đất,
  Và ban tâm linh cho những kẻ bước đi trên đất, phán,
  6Ta là CHÚA, Ta đã gọi ngươi để bày tỏ đức công chính của Ta;
  Ta sẽ nắm tay ngươi;
  Ta sẽ gìn giữ ngươi và lập ngươi làm giao ước với loài người,
  Làm ánh sáng cho muôn dân,
  7Ðể mở mắt cho người mù,
  Ðể giải phóng kẻ bị tù ra khỏi ngục thất,
  Cho những kẻ ngồi trong ngục tối được hưởng tự do.
  8Ta là CHÚA, đó là danh Ta;
  Ta sẽ không nhường vinh hiển của Ta cho ai;
  Ta không nhường những lời ca tụng Ta cho các thần tượng vô tri.
  9Nầy, những chuyện cũ đã qua rồi,
  Bây giờ Ta công bố những điều mới;
  Trước khi chúng xảy ra, Ta đã nói về chúng cho các ngươi biết.

Bài Ca Chiến Thắng

  10Hãy ca ngợi CHÚA một bài ca mới,
  Từ những nơi tận cùng trái đất hãy cất lên lời chúc tụng Ngài,
  Hỡi các ngươi là những kẻ sống ngành hàng hải, cùng mọi loài ở trong các đại dương,
  Hỡi những xứ ở hải ngoại và dân cư của chúng,
  11Hỡi các đồng hoang, hãy cùng trỗi tiếng tôn ngợi với các thị thành,
  Hỡi các xóm làng nơi dân du mục Kê-đa cư ngụ,
  Hãy dâng lời ca cùng các cư dân miền núi đá Sê-la,
  Hãy để họ vang tiếng reo mừng từ đỉnh cao các núi.
  12Hãy để họ tự do dâng vinh hiển lên CHÚA,
  Và truyền lời ca ngợi Ngài đến tận các miền hải ngoại xa xăm.
  13CHÚA sẽ xông ra, như một anh hùng ra trận;
  Hùng khí của Ngài sẽ bừng bừng như một dũng sĩ ở chiến trường.
  Ngài sẽ thét lên một tiếng,
  Phải, Ngài thét lên một tiếng lớn,
  Ngài sẽ chiến thắng những kẻ thù của Ngài.

  14Ðã từ lâu Ta giữ mình im lặng;
  Ta làm thinh và tự dằn lòng mình;
  Nhưng bây giờ Ta sẽ rên la như sản phụ lúc lâm bồn;
  Ta sẽ thở hổn hển và gấp rút hớp từng ngụm hơi một;
  15Ta sẽ biến các núi và các đồi ra hoang phế;
  Mọi cỏ cây của chúng Ta sẽ khiến phải chết khô;
  Ta sẽ biến sông ngòi trở thành các hoang đảo;
  Các hồ ao sẽ thành những chỗ khô cằn.
  16Ta sẽ dắt người mù vào con đường chúng chưa hề biết;
  Ta sẽ dẫn chúng đi trong những lối chúng chưa tường.
  Ta sẽ biến cảnh tối tăm trước mặt chúng trở thành ánh sáng;
  Ðường ngoằn ngoèo Ta sẽ biến ra đại lộ thẳng bằng.
  Những điều ấy Ta sẽ đem ra thực hiện,
  Ta sẽ không bỏ sót chúng.
  17Còn những kẻ tin cậy vào các tượng chạm,
  Những kẻ nói với các tượng đúc rằng,
  “Các ngài là những vị thần của chúng tôi,”
  Chúng sẽ phải thối lui,
  Chúng sẽ bị nhục nhã ê chề.
  I-sơ-ra-ên Bất Tuân Lời Chúa
  18Hãy lắng nghe, hỡi những kẻ điếc,
  Hãy nhìn xem, hỡi những kẻ mù,
  Ðể các ngươi trông thấy rõ ràng.
  19Ai bị mù, nếu chẳng phải là tôi tớ Ta?
  Hoặc ai bị điếc, nếu không phải là sứ giả Ta sai đến?
  Ai mù như người tận hiến cho Ta?
  Và ai bị đui như đầy tớ CHÚA?
  20Ngươi đã nhìn xem nhiều, nhưng mắt ngươi chẳng thấy,
  Ngươi đã mở tai ra, nhưng tai ngươi vẫn chưa nghe.

  21Vì đức công chính của Ngài,
  CHÚA lấy làm hài lòng khiến cho luật pháp của Ngài được tôn đại và tôn vinh.
  22Nhưng dân nầy chỉ muốn bị cướp đoạt và bị bóc lột;
  Họ thảy đều sa vào hố sâu;
  Họ bị nhốt kín trong các ngục thất;
  Họ trở thành những miếng mồi không ai giải cứu;
  Khi họ bị bóc lột, chẳng ai lên tiếng, để bảo rằng,
  “Hãy trả lại cho người ta!”

  23Ai trong các ngươi muốn để tai nghe điều ấy?
  Trong tương lai ai sẽ để ý lắng nghe?
  24Ai đã phó Gia-cốp cho người ta bóc lột?
  Ai đã trao I-sơ-ra-ên cho những kẻ cướp bóc nó?
  Há chẳng phải là CHÚA,
  Ðấng chúng ta đã phạm tội chống lại sao?
  Vì họ đã không đi theo đường lối Ngài,
  Họ cũng không vâng theo luật pháp Ngài.
  25Vì thế Ngài đã trút trên nó cơn thịnh nộ của Ngài,
  Ngài đã phó nó cho sức tàn phá của chiến tranh.
  Lửa cháy xung quanh nó ngút ngàn, nhưng nó chẳng màng;
  Lửa thiêu đốt nó, nhưng nó chẳng bận tâm lo nghĩ.