47

Yiang Sursĩ Rablớh Cruang Ba-bulôn

1Yiang Sursĩ pai neq: “Ba-bulôn ơi! Cóq mới sễng tễ ntốq chớc, cớp tacu tâng cutễq phốn ễn. Bo nhũang mới cỡt samoât muoi noaq mansễm plot, tỡ bữn noau khớn toâq chíl mới, ma sanua noau tỡ bữn pasếq noâng mới, cớp mới tỡ bữn noau hữm o noâng. Sanua, mới cỡt sũl ễn. 2Cóq mới clóh saro cớp cliet táq bỗt! Cóq mới ĩt aloŏh chíq aroâiq pul mieiq mới. Cóq mới tũot aloŏh chíq tampâc mới tâc ca o lứq. Cóq mới casŏ́q sớn sarê cớp coaiq máh dỡq tũm. 3Máh cũai proai lứq bữn hữm mới ỡt mu rariat, cớp alới bữn hữm mới ralíh chớc cớp casiet táq. Cứq ễ carláh dỡq, cớp tỡ bữn noau têq catáng cứq.”
4Yiang Sursĩ tỗp I-sarel sang, án ca bráh o lứq; án acláh tỗp hái. Ramứh án la Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq. 5Yiang Sursĩ pai tễ Ba-bulôn neq: “Cóq mới tacu bân ntốq rangiac cớp canám pếc. Tỡ bữn noau ễ dŏq mới noâng la puo mansễm ca sốt dũ cruang. 6Cứq khoiq cutâu mứt chóq máh cũai proai cứq; chơ cứq táq chóq alới samoât alới tỡ cỡn cũai cứq noâng. Cứq khoiq chiau nheq tữh alới tâng talang atĩ mới, ma mới tỡ bữn sâng sarũiq táq tỗp alới. 7Mới chanchớm mới lứq cỡt lacuoi puo mantái níc. Ma mới tỡ bữn chanchớm ntrớu tễ máh ranáq ễ toâq pỡ mới.
8“Ngkíq, mới yoc ễ ỡt bũi óh, cóq mới tamứng tễ ranáq nâi! Mới cơi chanchớm pai mới bữn plot ien cớp khâm râm níc. Mới achỗn tỗ bữm pai mới sốt toâr lĩ-ralĩ cớp Yiang Sursĩ, cớp pai tỡ bữn cũai aléq ma bữn chớc ariang mới. Mới cơi chanchớm mới tỡ nai cỡt cán cumai, tỡ la chĩuq pứt máh con mới. 9Ma mahúiq lứq, ống muoi tangái sâng, bar ramứh nâi toâq pỡ mới. Tam mới plóng nheq máh ramoon mới bữn, ma mới cóq pứt cayac cớp pứt máh con mới.
10“Mới khoiq poâng tễ máh ranáq sâuq mới dốq táq, cớp chanchớm tỡ bữn cũai aléq hữm mới. Ŏ́c roan rangoaiq cớp ŏ́c mới dáng khoiq dững mới pỡq tâng rana lôih. Cớp mới chanchớm neq hỡ: ‘Cứq toâp la yiang, cớp tỡ bữn noau canŏ́h samoât cứq.’ 11Ranáq cuchĩt pứt lứq toâq pỡ mới chái! Cớp tỡ bữn ramoon aléq têq catáng. Ranáq rúng ralốh santar toâq pỡ mới, máh ranáq mới tỡ nai chanchớm loâng tễ nhũang. 12Âu mới ĩt tâc ramoon mới, yuaq mới cơi ĩt tâc ramoon ki tễ bo mới noâng póng. Cŏh lơ án têq rachuai mới muoi ranáq ntrớu cống bữn, tỡ la ramoon ki têq táq yỗn cũai par‑ũal mới cỡt ngcŏh cống bữn. 13Mới khoiq pứt rêng sa‑ữi chơ, tam mới bữn roap sa‑ữi ŏ́c tĩeih atỡng tễ máh cũai rien tễ máh mantỗr, cớp máh cũai ca nhêng chu paloŏng dŏq atỡng sacoâiq. Máh cũai ki chanchớm têq alới atỡng mới casâi nâi tỡ la casâi ki máh ranáq ki toâq. 14Tỗp alới la samoât soc ca cớt lứq, cớp bữn ũih cat thréc nheq. Alới tỡ têq chuai amoong dếh tỗ alới bữm; ũih ki blữ hang lứq, tỡ bữn cũai aléq têq nghễng. 15Nâi la máh ranáq alới táq dŏq chuai mới, ma máh cũai mo moâiq-mư ca mới dốq sarhống, alới lứq táh mới, cớp dễq chu canŏ́h, dếh tỡ bữn noau ỡt noâng chuai amoong mới.”