47

Klei Phat Kđi kơ Ƀuôn Ƀaƀilôn

  1 “Trŭn leh anăn dôk gŭ bĕ hlăm ƀruih lăn,
   Ơ anak mniê êra hrông ƀuôn Ƀaƀilôn.
  Dôk gŭ bĕ ti lăn amâo mâo jhưng mtao ôh,
   Ơ anak mniê phung Kaldê!
   Kyuadah arăng amâo srăng lŏ pia kơ ih êdu êun jăk siam ôh.
  2Mă bĕ êsŭng leh anăn kwă kpŭng;
   mă hĕ čhiăm guôm ƀô̆ ih,
  toh hĕ ao jhung ih,
   đăm guôm pha ih ôh,
   găn bĕ êa krông.
  3Klei lưng mlŭn ih srăng êdah,
   leh anăn arăng srăng ƀuh klei ih hêñ.
  Kâo srăng rŭ ênua,
   kâo amâo srăng hơưi sa čô ôh.
  4Pô Bi Tui drei, anăn ñu Yêhôwa kơ phung kahan,
   jing Pô Doh Jăk phung Israel.

  5Dôk gŭ kriêp bĕ, leh anăn đuĕ nao kơ anôk mmăt,
   Ơ anak mniê phung Kaldê,
   kyuadah arăng amâo srăng lŏ pia ih ôh khua mniê kơ jih jang ƀuôn ala mtao.
  6Kâo ngêñ leh kơ phung ƀuôn sang kâo,
   kâo bi čhŏ leh phung jing ngăn dưn kâo;
  kâo jao leh diñu hlăm kngan ih.
   Ih amâo tuôm pap kơ diñu ôh,
   ih dưm leh knông ih ktrŏ snăk ti dlông mnuih mduôn.
  7Ih lač leh, ‘Kâo srăng jing khua mniê hlŏng lar.’
   Ƀiădah ih amâo tuôm mĭn kơ klei anei,
   kăn ih hdơr rei kơ klei srăng truh ti knhal tuč.

  8 Kyuanăn, ară anei hmư̆ bĕ klei anei, Ơ pô khăp kơ klei tluh,
   pô dôk gŭ hŏng klei hơĭt leh anăn lač hlăm ai tiê ih pô,
  ‘Knŏng kâo yơh, leh anăn ti êngao kâo amâo mâo pô mkăn ôh.
   Kâo amâo srăng jing mniê djiê ung ôh,
   leh anăn kâo amâo srăng luč phung anak kâo ôh.’
  9Ƀiădah dua klei anei srăng truh kơ ih mđrăm,
   bhiâo riâo rit hlăm sa hruê:
  klei luč phung anak leh anăn klei jing mniê djiê ung.
   Diñu srăng truh kơ ih bŏ hnơ̆ng,
  wăt tơdah ih jing mjâo knhăk
   leh anăn mâo klei myang prŏng thâo mdian dưn.
  10Ih mĭn ih mâo klei hơĭt hlăm klei ƀai ih.
   Ih lač, ‘Amâo mâo pô ƀuh kâo ôh.’
  Klei thâo mĭn leh anăn klei ih thâo săng bi klah đuĕ ih leh,
   tơdah ih lač leh hlăm ai tiê ih,
   ‘Knŏng kâo yơh, leh anăn ti êngao kâo amâo mâo pô mkăn ôh.’
  11Ƀiădah klei jŭ jhat srăng truh kơ ih,
   ih amâo thâo mơ̆ng ñu hriê ôh;
  klei knap mñai srăng lĕ ti ih,
   ih amâo dưi suôt ñu ôh;
  leh anăn klei bi rai srăng truh kơ ih bhiâo riâo rit,
   ih amâo yŏng thâo ôh.

  12Dôk ngă bĕ klei ih mdian
   leh anăn klei ih jing mjâo knhăk.
  Hlăm klei anăn ih mă bruă leh mơ̆ng ênuk ih hlăk hđeh.
   Năng ai ih srăng mâo klei dưi,
   năng ai ih dưi bi huĭ arăng.
  13Ih êmăn leh hŏng klei ih trông čhai lu;
   brei klei kčĕ anăn hriê bi mtlaih ih;
  brei phung thâo kral adiê, phung ksiêm mtŭ, phung ksiêm mlan mrâo,
   Srăng kgŭ bi mtlaih ih kơ klei srăng truh kơ ih.

  14Nĕ anei, diñu jing msĕ si adrăng,
   pui dôk ƀơ̆ng;
  Diñu amâo dưi bi mtlaih diñu pô ôh
   mơ̆ng klei myang êlah pui.
   Pui anei amâo jing ôh hdăng arăng mdang; amâodah pui răm ti djiêo!
  15Phung mă bruă leh mbĭt hŏng ih jing hơăi mang msĕ snăn kơ ih,
   phung ih bi mnia mblei leh mơ̆ng ênuk ih hlăk ai.
  Grăp čô diñu hiu rưng tui si êlan soh ñu pô,
   amâo mâo pô dưi bi mtlaih ih ôh.”